1. Aquesta nova convocatòria de subvencions del Departament s’emmarca en l’Estratègia de lluita contra la pobresa infantil a Catalunya
  2. Permetrà finançar en 5 barris catalans projectes que promoguin la millora educativa dels infants i adolescents, el foment d’hàbits saludables, la participació en activitats d’educació en el lleure i el suport i l’acompanyament a les seves famílies


El Govern ha aprovat un acord que autoritza el Departament de Drets Socials a destinar 3.462.799 d’euros a activitats i projectes experimentals per a l'abordatge integral de la pobresa infantil des dels barris. Aquesta nova línia de subvencions per als anys 2024 i 2025 s’emmarca dins de l’Estratègia de lluita contra la pobresa infantil a Catalunya, aprovada el mes d’abril. El Departament preveu que les entitats del tercer sector puguin presentar sol·licituds durant les properes setmanes.

Els 3,4 milions permetran finançar projectes que estiguin alineats amb l’Estratègia i que incloguinaccions per fer un bon abordatge contra la pobresa infantil. Concretament, les iniciatives se centraran en la millora del rendiment educatiu dels infants i dels adolescents, el foment i la promoció d’hàbits per a una alimentació saludable i de la pràctica de l’activitat física, la seva participació en activitats d’educació en el lleure i el suport i l’acompanyament a les seves famílies per a l’obtenció d’ajuts i prestacions i el seu empoderament en el desenvolupament de les funcions parentals.

Les persones destinatàries d’aquests programes experimentals han de ser infants i adolescents menors de 18 anys. Per tal de poder garantir una implementació eficaç del pilot i obtenir evidències, la identificació dels cinc barris participants s’ha fet atenent a diferents graus de pobresa i tenint en compte característiques sociodemogràfiques i territorials específiques (àrees urbanes i rurals, població migrant...), així com la presència de serveis i recursos disponibles especialitzats en infància. En aquest sentit, els projectes es duran a terme als barris de la Mariola de Lleida, el Casc Antic de Manresa, Sant Roc de Badalona, el Pont Major de Girona i el Barri Vell de Tortosa, considerades zones d’actuació preferent o més desfavorides.

Per trencar el cicle intergeneracional d’exclusió que pateixen infants i adolescents de Catalunya, alguns d’ells en risc de pobresa severa, el Govern va aprovar el passat mes d’abril l’Estratègia de lluita contra la pobresa infantil. El document contempla mesures a curt, mitjà i llarg termini per reduir les xifres actuals i millorar el benestar i qualitat de vida dels infants i adolescents.