El Govern, a proposta del Departament de Recerca i Universitats, ha aprovat el Decret de preus públics universitaris per al proper curs 2024-2025 que, en el context de pròrroga pressupostària, manté les millores i novetats d’aquest curs 2023-2024.

En aquest sentit, es manté l’ampliació perquè els alumnes amb matrícula d’honor o premi extraordinari provinents de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) tinguin dret a l’exempció total dels preus dels crèdits matriculats per primera vegada durant el primer curs universitari.

Igualment, es manté la supressió del recàrrec per a segones i successives titulacions així com la gratuïtat del preu de matrícula en determinats casos de víctimes de violència masclista fora de l’àmbit de la parella a través d’una convocatòria específica d’ajuts de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), amb el suport del Departament d’Igualtat i Feminismes.

Aquestes tres mesures, aplicades per primera vegada aquest curs 2023-2024 amb l’objectiu de continuar avançant en favor de l’equitat en l’accés a la universitat, se sumen a les rebaixes de preus públics per als graus i màsters universitaris iniciades amb anterioritat.

Beques Equitat

Continuen actives les beques Equitat que permeten una rebaixa dels preus públics universitaris dels estudis de grau d’entre el 80% i el 70%, en funció del tram de renda en el qual se situïn, per als estudiants de famílies en situacions econòmiques més vulnerables. Aquest alumnat opta a preus per crèdit inferiors a 6 euros en els graus universitaris i de menys de 15 euros en els màsters que habiliten per exercir una professió, on la rebaixa gràcies a la beca Equitat se situa entre el 25% i el 20%.

Preus públics per al curs 2024-2025

Tots els preus dels graus i dels màsters universitaris que habiliten per exercir una professió a les universitats públiques costaran menys de 20 euros per crèdit. Concretament, els preus públics per crèdit es mantenen de la següent manera:

  1. Graus universitaris:
  2. oExperimentalitat baixa (coeficient d’estructura docent A): 17,69 euros
  3. oExperimentalitat alta i mitja (coeficient d’estructura docent B): 18,46 euros
  4. Màsters universitaris que habiliten per exercir una professió regulada: 18,46 euros

Pel que fa a la resta de màsters oficials, el preu per crèdit és 27,67 euros.

En el cas de beneficiar-se de les beques Equitat, el preu per crèdit a les universitats públiques és el següent:

  1. Graus universitaris
  2. oExperimentalitat baixa (coeficient d’estructura docent A): 3,54 euros (tram 1) – 5,31 euros (tram 2)
  3. oExperimentalitat alta i mitja (coeficient d’estructura docent B): 3,69 euros (tram 1) – 5,54 euros (tram 2)
  4. Màsters universitaris que habiliten per exercir una professió regulada: 13,85 euros (tram 1) – 14,77 euros (tram 2)

A banda dels preus per crèdit de les universitats públiques catalanes, la proposta de decret també fixa els de la Universitat Oberta de Catalunya.