1. Es tracta del perfil professional no docent especialista en la prevenció, detecció, avaluació i intervenció dels trastorns de la comunicació, el llenguatge, la parla, la veu i la deglució
  2. L’objectiu és afavorir l’alumnat escolaritzat amb el recurs SIEI Plus, un suport intensiu destinat a l’alumnat amb major necessitat


El Departament d’Educació ha aprovat crear 12 places de personal laboral de la categoria de logopèdia a partir del curs 2024-2025. Un fet que suposa una millora en l’atenció a l’alumnat d’escola inclusiva atès que, per primera vegada, es contracta persones graduades en logopèdia. Fins ara l’atenció a aquest alumnat es duia a terme per part de mestres d’audició i llenguatge o mestres amb formació de logopedes. Avui s’ha obert aquesta convocatòria per accedir a les places i restarà disponible fins el 8 de juliol.


A més, aquesta incorporació suposa un pas endavant en la configuració multidisciplinària i la complementarietat dels diferents perfils professionals dels equips, amb l’objectiu de garantir un millor accés a les mesures universals, addicionals i intensives en les diferents etapes educatives d’aquells alumnes escolaritzats amb el recurs SIEI Plus -suport intensiu a l'alumnat amb majors necessitats-.


D’aquesta manera, els 12 professionals s'incorporaran el curs vinent en aquells territoris que disposen del recurs SIEI Plus i, concretament, als Equips d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) de referència dels centres educatius que disposen d'aquest recurs.


La figura del logopeda representa el perfil professional no docent especialista en la prevenció, detecció, avaluació i intervenció dels trastorns de la comunicació, el llenguatge, la parla, la veu i la deglució.27 de juny de 2024