Ecodiscat 2012-2015

El Govern impulsa l'ecodisseny en la producció i el consum de béns i serveis

query_builder   13 agost 2012 08:00

event_note Nota de premsa

El Govern impulsa l'ecodisseny en la producció i el consum de béns i serveis

  • Posa en marxa el programa ecodiscat 2012-2015, un instrument per promoure la producció i el consum sostenible en els béns produïts i distribuïts a Catalunya
 
  • L’ecodisseny permet reduir costos i residus, atorga valor afegit i incrementa la competitivitat i la responsabilitat social i ambiental de les empreses
 
  • El document, que s’ha fet amb la participació de tots els actors implicats, estableix 3 eixos d’actuació, 7 línies estratègiques i 42 actuacions concretes
 
Productes i serveis més sostenibles, amb valor afegit i més competitius. Aquest és el resultat d’incorporar criteris ambientals en el seu disseny. És el que es coneix com a disseny ecològic o ecodisseny, i que ara el Govern de la Generalitat ha impulsat a través del pla ecodiscat 2012-2015. Fruit d’un procés sistemàtic i participatiu amb tots els actors implicats, el document fixa les línies d’actuació i les accions concretes per fomentar una producció i un consum sostenibles dels productes i serveis que es produeixen i comercialitzen a Catalunya.
 
Amb el disseny tradicional, els productes i serveis es defineixen a partir de criteris tècnics, econòmics, logístics i de mercat. La necessitat d’incorporar els criteris ambientals s’ha fet evident, però, amb l’aparició de nous reptes, com la importància de gestionar de manera eficient uns recursos limitats, de minimitzar la generació de residus, de reduir els costos en l’actual conjuntura econòmica i de donar resposta a una societat cada vegada més sensibilitzada amb l’entorn.
 
Per fer-hi front, el Govern de la Generalitat, ha impulsat el Programa català d’ecodisseny ecodiscat 2012-2015, com a instrument per fomentar la transició cap a una economia més eficient en l’ús dels recursos, tal com estableix l’Estratègia Catalana 2020. Acord estratègic per a la competitivitat de l’economia catalana i la millora de l’ocupació (ECAT 2020).
 
L’ecodiscat comprèn 3 eixos d'actuació, 7 línies estratègiques i 42 actuacions concretes, quantificables i transversals, que responen a un doble objectiu: d’una banda, reduir el consum de matèries primeres i d’energia, la generació de residus i emissions i els costos associats i, de l’altra, crear l’entorn adequat per conferir un valor afegit i responsable als productes i serveis produïts i comercialitzats a Catalunya. Es tracta, en definitiva, d’assolir més ecoeficiència (de recursos i de consum energètic), més competitivitat empresarial i més responsabilitat social i ambiental per avançar cap a una economia verda sostenible per a generacions futures.
 
Per assolir-ho, el programa defineix les línies bàsiques a seguir en els propers anys:
 
1.    Crear un marc estable per impulsar el disseny de productes i serveis que integrin criteris ambientals i fomentar així models de consum i producció més sostenibles a Catalunya. Per assolir-ho, cal promoure l’oferta i la demanda de productes ecodissenyats.
 
2.    Establir sinergies amb tots els actors implicats en els sistemes productius (empreses, universitats, centres de recerca, dissenyadors, consultors, consumidors...) i implicar-los en la posada en marxa del pla.
 
3.    Fixar l’organització administrativa interna necessària perquè la incidència del programa sigui transversal i significativa en tot el mercat català. L’organització ha de permetre evitar duplicitats entre administracions i potenciar la coordinació per maximitzar les actuacions i els seus resultats.
 
4.    Adequar-se als nous requeriments normatius exigits des de la Unió Europea i fins i tot participar en la definició de les normes futures.
 
 
 
Exemples d’ecodisseny
 
Exemples clars d’ecodisseny són els productes derivats del projecte d’investigació Ecojoguina, que la Generalitat va impulsar el 2006. En van sortir productes com la joguina Winnie, Cuentos y Canciones, d’MC Toys, que amb la recerca va introduir millores ambientals, com la substitució d’alguns components electrònics per altres de menys contaminants, la reducció de la quantitat de plàstic emprada o del consum energètic durant el seu ús i la utilització de materials reciclats.
 
Altres exemples d’ecodisseny han sorgit del programa Disseny per al Reciclatge, impulsat per l’Agència de Residus de Catalunya. És el cas de la plataforma modular per accedir a l’autobús de l’empresa Zicla, guanyadora de l’edició de l’any passat. Aquesta plataforma està fabricada amb recobriments reaprofitats de cables elèctrics, persianes i canonades passat.
 
Així mateix, els productes i serveis identificats amb l’etiqueta ecològica de la Unió Europea compleixen criteris ambientals en el procés de fabricació, ús, comercialització o finalització de la seva vida útil.
 
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined