Pisos

Més eines per atendre les famílies que no poden fer front a les hipoteques

query_builder   6 gener 2013 19:55

event_note Nota de premsa

Més eines per atendre les famílies que no poden fer front a les hipoteques

  • El Servei d’Intermediació Ofideute vol pal·liar els efectes de la crisi en l’àmbit de l’habitatge i evitar l’exclusió social
El Govern de la Generalitat  compta des de gener de 2010 amb el Servei d’Intermediació Ofideute, creat per pal·liar els efectes de la crisi en l’àmbit de l’habitatge i evitar l’exclusió social per motiu residencial. Des d’aleshores, s’han adoptat diverses mesures per estendre la conciliació entre les famílies i les entitats bancàries als municipis i per atendre les persones afectades d’una  manera més propera.
 
Des de la creació d’Ofideute, ara fa tres anys, s’han atès 2.316 famílies, amb 1.348 expedients tancats. Des que es va iniciar el programa, els casos rebuts s’han multiplicat per cinc: el 2010 es van atendre 206 famílies i el 2011, un total de 839. Durant l’any 2012, fins a 31 d’octubre,  s’han atès 1.040 casos, la xifra més alta de persones ateses al servei Ofideute de la Generalitat des del seu inici.
Pel que fa al sistema de funcionament, les persones afectades per un crèdit hipotecari al qual no poden fer front s’han d’adreçar a Ofideute o als organismes locals col·laboradors per concertar una entrevista. Un cop analitzat el cas, i sempre tenint en compte el dèbit pendent i els ingressos de la unitat familiar, l’Ofideute remet a l’entitat financera una proposta d’acord entre les dues parts.
 
Posteriorment, en fa el seguiment i comunica la resolució de l’expedient als ens locals, si és el cas, i a la família afectada. El resultat de la intermediació realitzada fins ara és molt positiu, amb un 66% de casos resolts amb una solució pactada entre la família i l’entitat financera.
 
Fins ara ja són més d’un centenar de municipis que formen part d’aquest servei de conciliació. Així, s’han signat acords amb els ajuntaments d’Amposta, Badalona, Barcelona, Reus, Sabadell, Sant Celoni (que cobreix 14 municipis del Baix Montseny), Valls i Vilafranca del Penedès, i amb els consells comarcals de l’Alt Camp (23 municipis), de l’Alt Penedès, de la Conca de Barberà (22 municipis), del Ripollès (19 municipis) i del  Vallès Oriental (43 municipis).
 
El passat 5 de desembre, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona van signar un conveni per col·laborar contra els desnonaments i coordinar els seus serveis d’atenció ales famílies afectades: per part de la Generalitat, hi prendrà part l’Ofideute, i per part de la Diputació, el Servei d’intermediació pels Deutes de l’Habitatge (SIDH), de recent creació.
 
Finalment, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha establert per primer cop un nou ajut per a situacions de pèrdua de l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament per impagament de quotes hipotecàries o de rebuts del lloguer. Amb la nova línia d’ajuts, l’Agència podrà atendre de 1.700 a 2.000 nous casos de desnonaments consumats. Els ajuts seran d’un màxim de 3.000 € anuals, dels quals 600 € es podran utilitzar per a les despeses del contracte de lloguer i la resta, fins a  2.400 €, correspondran a l’ajut del pagament del lloguer d’un any.
 
L’Agència disposa d’una línia d’informació telefònica (93 228 72 00) per atendre a les persones que sol·licitin informació sobre el Servei d’Intermediació Ofideute, i també s’ha decidit reforçar el nombre de persones que fan el seguiment de les conciliacions entre famílies i entitats financeres, amb la voluntat de poder atendre d’una manera més àgil els ciutadans que demanin aquest assessorament.
 
 
Més informació sobre les polítiques d’habitatge dins el Pla de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined