.

Gordó: "Per primera vegada Catalunya tindrà un Codi civil complet"

query_builder   20 febrer 2015 13:55

event_note Nota de premsa

Gordó: "Per primera vegada Catalunya tindrà un Codi civil complet"

La presidenta del Parlament ha rebut aquest matí de mans del conseller de Justícia el Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a obligacions i contractes, que completa la codificació del Codi civil català iniciada el 2002
.
Acte d'entrega a la Presidenta del Parlament de Catalunya
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El conseller de Justícia, Germà Gordó, ha lliurat aquest matí a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, el Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a obligacions i contractes. Es tracta d’un llibre “molt significatiu” –ha dit el conseller- “en la mesura que, per primera vegada, Catalunya tindrà un codi civil complet”.
 
Germà Gordó ha recordat que “Catalunya va començar a codificar en el segle XII, i ho va fer durant segles, i ni el Decret de Nova Planta ni el Generalíssim van arribar a anul·lar el dret propi de Catalunya.
 
En aquest mateix sentit, en la seva intervenció durant l’acte de lliurament del llibre sisè, el conseller de Justícia ha recordat que “no es va permetre tornar a legislar sobre dret civil català fins a l’Estatut d’autonomia de l’any 1979”. Per això, Gordó ha remarcat la feina feta pels diferents governs de la Generalitat de Catalunya al llarg de tots aquests anys i ha especificat que “la codificació del dret civil català es va iniciar l’any 2002 a mans de la presidenta del Parlament”, Núria de Gispert, consellera de Justícia aleshores, “qui va començar aquest cicle de sis llibres que conformen el Codi civil català”.
 
Aprovació pel Govern de la Generalitat
 
El Consell Executiu va aprovar el passat dimarts el Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, que avui ha rebut la presidenta del Parlament  de mans del conseller de Justícia.
 
El text –que recull la regulació del contracte de compravenda, els contractes regulats en lleis especials, i deroga totalment la Compilació del dret civil de Catalunya- és el darrer d’un procés que conforma la tasca legislativa més important que s’ha dut a terme a Catalunya en l’àmbit del dret privat .
 
D’aquesta manera, el Govern de la Generalitat de Catalunya finalitzava i donava compliment al mandat del Parlament de Catalunya, que, a l’article 3 de la Llei 29/2002, de 30 de desembre, la primera llei del Codi civil de Catalunya, establia que els llibres que havien de compondre el Codi civil havien de ser sis.
 
La finalitat d’aquest mandat tenia un doble objectiu, que avui s’acompleix amb l’aprovació de l’Avantprojecte del llibre VI. D’una banda, s’assoleix la completesa del Codi civil de Catalunya, sens perjudici que en el futur, i en atenció a les noves necessitats normatives, es pugui legislar sobre altres institucions jurídiques en matèria civil.
 
D’altra banda, es proporciona un text legal sistematitzat per tal de facilitar el tràfic jurídic i l’aplicació efectiva del Codi civil de Catalunya, tant per part dels ciutadans particulars com per part dels operadors jurídics. En aquest sentit, els operadors jurídics tindran a l’abast un cos legal, el més complet possible, que incorpora les matèries que conformen el dret civil de Catalunya, de manera que no hauran d’acudir a altres ordenaments per trobar solucions a l’hora de tractar sobre temes dels diferents àmbits civils que els ciutadans realitzen quotidianament, ja siguin litigiosos o no.
 
El llibre VI
 
El títol primer del text –relatiu a les disposicions generals- regula les parts generals de l’obligació i del contracte tenint en compte els principis de la contractació que afecten els consumidors. Així, s’estableixen les obligacions del venedor i el comprador, el deure de pagar el preu per part del comprador i el principi de conformitat que ha de regir el contracte de compravenda. A més, inclou la figura jurídica de l’avantatge injust, és a dir, l’increment d’un patrimoni sense causa jurídica que ho justifiqui en detriment d’un altre patrimoni, recollida i actualitzada a la Compilació de dret civil de Catalunya. També incorpora les especialitats de la compravenda immobiliària, que la pràctica notarial i registral havia prefigurat, com la compravenda d’immoble en construcció, la compravenda d’immoble amb pacte de finançament per un tercer o una nova regulació de la condició resolutòria explícita, modalitats  destinades a dotar d’una major protecció i de més opcions el comprador.
 
El títol segon conté els diferents tipus contractuals, com ara l’actualització de la permuta; la cessió de solar o d’aprofitament urbanístic a canvi de construcció futura; els contractes de conreu, parceria i masoveria; l’arrendament rústic i l’arrendament de pastures; el violari –figura jurídica del dret civil que consisteix en el dret a percebre una pensió periòdica en diners durant la vida d’una persona-, el contracte d’aliments i el contracte d’acolliment de persones grans, els contractes d’integració o el censal, entre d’altres.
 
Les innovacions es fan compatibles amb el manteniment, degudament actualitzat i renovat, de figures tradicionals del dret civil català, com la rescissió per lesió i la venda a carta de gràcia, que provenen directament del dret romà i tenen plena vigència a la nostra societat actual. Tanmateix, es regula la nova figura de contracte de custòdia del territori, que actualment ja té un fort impuls a casa nostra. Aquest té per finalitat la conservació de la biodiversitat, del patrimoni natural i cultural, del paisatge o de la gestió sostenible dels recursos naturals. El llibre VI es compon també d’un tercer títol que es refereix a les altres fonts de l’obligació.

1  

Imatges

Acte d'entrega a la presidenta del Parlament de Catalunya

Acte d'entrega a la presidenta del Parlament de Catalunya 555

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined