Estadística oficial dels mediadors d'assegurances

La mediació d'assegurances a Catalunya genera 812,38 milions d'euros de negoci el 2017

query_builder   23 agost 2018 10:31

event_note Nota de premsa

Estadística oficial dels mediadors d'assegurances

La mediació d'assegurances a Catalunya genera 812,38 milions d'euros de negoci el 2017

  • Les assegurances de No Vida encapçalades per autos, assistència sanitària, multirisc de la llar, responsabilitat civil general i multirisc industrial representen un 74,66% del negoci
 
El sector de la distribució tradicional d’assegurances a Catalunya va tancar el 2017 amb un volum de negoci de 812,38 milions d’euros en primes intermediades, el que representa un 4,67% menys respecte l’exercici anterior i un 7,95% més que durant l’exercici 2015. Aquesta és alguna de les dades que s’inclouen a l’informe anual de la Documentació Estadística i Comptable (DEC) que cada any realitza la direcció general de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya
 
Aquesta informació, que es pot consultar al web del departament, s’elabora a partir de la documentació que aporten els 565 corredors d’assegurances i els 98 agents vinculats inscrits a Catalunya, i que serveix per fer una radiografia i mesurar la salut del sector. “Podem copsar que l’any 2017 el sector de la distribució d’assegurances privades a Catalunya manté la tendència de creixement en No Vida, tot cedint posicions en vida a d’altres canals vinculats a operadors de bancaassegurances”, assegura Xavier Erbàs, sub-director d'Entitats de Crèdit, Asseguradores i Mediadors.
 
Des de l’any 2006, els mediadors d’assegurances envien telemàticament aquestes dades al Departament d’Economia i Hisenda, a través de l’Oficina Virtual de Mediadors d’Assegurances (MEDC@T). L’objectiu és facilitar, sota la supervisió de la Generalitat, la remissió de la informació de la seva activitat anual i l’acreditació dels requisits  per al manteniment de la seva inscripció, la qual, en un exercici de responsabilitat social corporativa, ara retorna al sector.
 
Enguany, per accedir al portal MEDC@T, per tal de garantir la seguretat en la comunicació i complint el mandat de la normativa en matèria d’e-Administració s’ha instaurat l’ús d’un certificat digital emès per alguna entitat de certificació classificada pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya com a vàlida per a identificar als ciutadans i empreses davant de les administracions públiques catalanes.
 
 
Disminueix el nombre d’entitats, però s’incrementen les carteres en No Vida
 
D’acord amb l’anàlisi de les dades, l’evolució de les carteres intermediades entre les dues tipologies de mediadors registra un comportament força homogeni i positiu en No Vida. Així, els corredors d’assegurances, tot i computar amb un nombre d’entitats molt similar respecte el 2016, incrementen la seva cartera de No Vida en un 3,36%, mentre que en Vida disminueix un 33,27%. D’altra banda els agents d’assegurances vinculats, amb un 3,92% menys d’entitats respecte el 2016, també veuen créixer la seva cartera en No Vida un 1,28% mentre que en Vida disminueix un 10,77%.
 
Pel que fa al pes dels diferents rams de No Vida, autos encapçala la llista amb un 35,98%, lluny del nivell de concentració del 42,55% assolit l’any 2008, la qual cosa posa de manifest una major diversificació de la cartera; el segueixen assistència sanitària (13,87%); multirisc de la llar (9,51%); responsabilitat civil (8,48%) i multirisc industrial (6,72%). Totes aquestes modalitats representen un 74,66% del negoci.
 
També destaca el creixement d’un 22,43% en volum de primes intermediades en assegurances de robatori; seguit d’accidents (12,28%) i decessos (11,03%),
 
Finalment, durant el 2017 es consolida la disminució en crèdit i caució (-30,96%); assistència (-16,92%); avaria de maquinària (-8,84%); altres Multiriscs (-7,11%) i incendis i elements naturals (-1,46%).
 
Un sector que ocupa 3.271 treballadors
 
D’acord amb les DEC, les empreses de mediació inscrites a la Generalitat proporcionen ocupació a 3.271 persones -1.787 homes i 1.484 dones-  (+2% respecte 2016). Aquestes empreses proporcionen 59.532,2 hores de formació al seu personal amb una inversió anual per aquest concepte de 308.332,06€.
 
La majoria d’aquestes empreses tenen concertats contractes de distribució amb un ventall d’entre 7 i 15 entitats asseguradores i el 93,21% situen la seva facturació per sota de 3 milions d’euros i, finalment, el conjunt de les sumes assegurades per responsabilitat civil professional puja a 1.489,3 milions d’euros.
 
La informació detallada és disponible al web del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda a l’enllaç:
 
Informeresum DEC 2017 (corredorsd'assegurances)
Informeresum DEC 2017 (agentsd'assegurancesvinculats)

1  

Fitxers adjunts

Nota de Premsa

Nota de Premsa
PDF | 50

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined