Accessos directes:
gencat.cat | L'Estatut | El Parlament | Contactar
29-12-2015 15.01

El Govern defineix quines són les competències digitals que han de tenir els docents per aconseguir el domini de les eines tecnològiques entre l'alumnat

 
  • L’objectiu és que els docents utilitzin les TIC no només de forma instrumental sinó també com a recurs metodològic
  • Les competències s’han definit en el Projecte Interdepartamental, desenvolupat aquest any, coordinat pel Departament d'Ensenyament i que ha comptat amb la participació de representants de totes les universitats i dels Departaments d’Empresa i Ocupació i d’Economia i Coneixement
 
El Govern ha aprovat la definició de les diferents competències digitals que han de tenir els mestres i professors catalans. Aquest treball és fruit del Projecte Interdepartamental de Competència Digital Docent (PICDD), que té com a objectiu garantir la competència digital del professorat no universitari de Catalunya. El projecte s’ha desenvolupat entre els mesos de gener a juliol d’enguany, coordinat pel Departament d'Ensenyament i amb la participació de representants de totes les universitats i dels Departaments d’Empresa i Ocupació i d’Economia i Coneixement.
 
El principal objectiu és aconseguir que els ciutadans siguin competents en l’àmbit digital, i per això és important que els docents coneguin i dominin les eines tecnològiques. Així doncs, la finalitat és que els docents utilitzin les TIC (tecnologies de la informació i de la comunicació), no només de forma instrumental, sinó també com a recurs metodològic. És a dir, a les competències de caire instrumental en TIC -ja definides per a la ciutadania en general mitjançant les acreditacions ACTIC (acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació ) - cal afegir-hi les competències metodològiques en l’ús de les Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC), conformant d’aquesta manera la competència digital docent.
 
Així, després d’una anàlisi àmplia de referents internacionals en aquests matèria, s’ha elaborat una proposta de definició de la competència digital docent. A banda, s’han concretat un seguit de recomanacions per a la seva implementació i acreditació, tant en la formació inicial com entre el professorat en exercici. També s’ha establert una proposta de calendari d’aplicació que té com a termini el 2020, en consonància amb l’Agenda digital per a Europa i l’Agenda digital per a Catalunya (idigital).
 
El projecte ha definit cinc àmbits o dimensions de competències digitals docents:
-       Disseny, planificació i implementació didàctica:
o   Capacitat de selecció, ús i avaluació de tecnologies digitals de suport en la definició i execució del procés d’ensenyament i aprenentatge. L’objectiu és optimitzar la planificació i l’organització de les experiències, les activitats i els recursos previstos per a garantir l’adquisició dels aprenentatges i facilitar la col·laboració i difusió entre la comunitat educativa.
-       Organització i gestió d'espais i recursos educatius:
o   Capacitat per organitzar les tecnologies digitals, de manera que facilitin i permetin millorar les condicions de treball, tant a nivell de gestió educativa com a nivell didàctic.
-       Comunicació i col·laboració:
o   Conjunt de coneixements, habilitats, actituds, estratègies i sensibilització que es requereixen quan s'utilitzen les tecnologies digitals per comunicar-se, col·laborar, crear i compartir continguts i  construir coneixement en el marc  del disseny, implementació o avaluació d’una acció educativa entre docents i amb els estudiants.
-       Ètica i civisme digital:
o   Coneixement de les implicacions derivades de l’ús de les tecnologies digitals en l’àmbit educatiu pel que fa a les qüestions de legalitat, seguretat i identitat digital. Formació dels alumnes sobre aquestes qüestions per tal que facin un ús ètic i responsable d’aquestes tecnologies.
-       Desenvolupament professional:
o   Pràctica reflexiva del docent sobre la seva activitat professional en relació als reptes educatius que planteja la societat actual. Implicació en entorns educatius virtuals, on configura la seva identitat digital professional, aporta i divulga recursos educatius i es forma de manera permanent.
 
Dins d’aquestes dimensions s’han identificat 27 descriptors, per a l’assoliment dels quals s’estableixen tres nivells -bàsic, intermedi i avançat- per tal de diferenciar el domini competencial assolit pel professorat. El nivell bàsic comporta un domini elemental de la competència digital, l’intermedi denota un major grau de coneixement i d’implicació en l’ús, i l’avançat posa de manifest un domini elevat i eficient de la competència.
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat