Accessos directes:
gencat.cat | L'Estatut | El Parlament | Contactar

Pla de Govern XI legislatura

El Pla de Govern per l'XI legislatura s'articula a l'entorn de 3 grans eixos que han de donar resposta als reptes del país. Consulteu-ne la síntesi.

Per tal que sigui possible avaluar l'acció de Govern i fer-ne el seguiment, fem públics els objectius i mesures concretes del Pla de Govern i el seu grau de realització, d'acord amb els 20 àmbits en què s'estructura el Pla.

Sostenibilitat Aprovat el Pla d'estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments de la Generalitat 2018-2022 Es proposa assolir el 2022 una reducció anual del 7,7% en el consum d'energia i en les emissions de gasos d'efecte hivernacle.
.
Acció exterior Reobertura de delegacions S'ha reobert delegacions a Portugal, Balcans, Països Nòrdics i Europa Central, i s'han creat les delegacions als Països Bàltics i la Mediterrània.
.
Polítiques educatives i formatives Innovació educativa El Govern obre una consulta pública per elaborar el decret de regulació de l'Institut Obert de Catalunya
.
Acció exterior Programa de suport a l'acció exterior de la Generalitat Garantirà una única acció exterior coherent, transversal, coordinada i d'expertesa tècnica.
.
Justícia Foment de la mediació El Govern aprova la memòria de l'Avantprojecte de llei per fomentar la mediació en conflictes familiars.
.
Seguretat i emergències Balanç de la campanya d'incendis 2018 La d'enguany ha estat la millor campanya de prevenció d'incendis dels últims quinze anys i ha tancat amb només 115,72 hectàrees forestals cremades.
.
Cohesió territorial i món rural Costa catalana El Govern aprova el projecte de llei d'ordenació del litoral
.
Habitatge i subministraments bàsics Lloguer social El Govern autoritza la signatura d'un acord per destinar 30 milions a l'adquisició de pisos provinents d'execucions hipotecàries.
.
Administració Pública Consell Assessor per a l'impuls del Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent. Serà l’òrgan encarregat de preparar les tasques d’anàlisi, articulació i creació d’aquest Fòrum.
.
Polítiques educatives i formatives Nous títols de formació professional El Govern crea els ensenyaments d'arts escèniques i el títol propi de tècnic superior en tècniques de direcció coral.
.

Govern obert i qualitat institucional Menú

Millorar la governança apoderant la ciutadania amb polítiques de transparència, simplificació, eficiència i participació

Actuacions Estat
S'ha creat un nou portal de participació ciutadana participa.gencat.cat Es tracta d'una eina interactiva que permet a la ciutadania estar informada sobre les iniciatives impulsades pel govern, donar-hi la seva opinió i contribuir així a la millora en la presa de decisions de les polítiques públiques.  Notícia 10/18 Finalitzat
S'ha aprovat el projecte de llei per regular el procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l'estranger L'objectiu de la norma és garantir l'efectivitat de l'exercici del dret de vot d'un col·lectiu que troba especials dificultats per votar de forma presencial.  Notícia 10/18 Finalitzat
El Govern ha aprovat el Programa anual d'actuació estadística per al 2018 El programa inclou totes les actuacions estadístiques d'interès de la Generalitat que es realitzaran durant aquest any, en el marc del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020. El nombre d'actuacions programades per aquest any és de 320. En l'àmbit de la producció estadística, destaquen actuacions com el Compte satèl·lit del turisme de Catalunya (Idescat i Departament d'Empresa i Coneixement), que permetrà disposar, entre altra informació, del càlcul del PIB del sector turístic, o l'Enquesta econòmica dels serveis d'atenció domiciliària (Idescat i Departament de Treball, Afers Socials i Famílies), que esdevé la primera enquesta que es fa a Catalunya sobre aquest sector.  Notícia 08/18 En curs
S'ha actualitzat el servei de dades obertes de la Generalitat S'han creat aquests nous conjunts de dades: Inventari de béns i drets de la Generalitat de Catalunya, Indicadors territorials de l'Observatori del Territori, Serveis i oficines d'informació i atenció a les dones, Estadístiques de l'Administració de justícia i Registre de grups d'interès de Catalunya.  Notícia 07/18 Finalitzat
S'ha creat una visualització que mostra l'evolució del dret d'accés des del 2015 Es tracta d'una experiència pionera a l'Estat espanyol ja que no hi ha cap comunitat autònoma que ofereixi una visualització del dret d'accés. L'1 de juliol de 2018 es van complir tres anys des de l'entrada en vigor de la Llei 19/2014, de 29 desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, un dels puntals de la qual és l'exercici del dret d'accés a la informació per part de la ciutadania.  Notícia 07/18 Finalitzat
S'ha presentat el manual de dinamització de la participació als centres penitenciaris També s'ha presentat el document de model de participació i convivència (MPiC) com a model d'organització funcional, afavoridor d'un clima de convivència als centres i promotor de l'autonomia i la participació de l'intern. Les dues publicacions mostren una nova forma de governança a les presons catalanes, que consisteix en la participació i la interacció de tots els agents de la institució i que requereix la implicació de tots els professionals, entitats col·laboradores i de voluntariat, interns i famílies.  Notícia 06/18 Finalitzat
S'ha presentat el manual de dinamització de la participació als centres penitenciaris També s'ha presentat el document de model de participació i convivència (MPiC) com a model d'organització funcional, afavoridor d'un clima de convivència als centres i promotor de l'autonomia i la participació de l'intern. Les dues publicacions mostren una nova forma de governança a les presons catalanes, que consisteix en la participació i la interacció de tots els agents de la institució i que requereix la implicació de tots els professionals, entitats col·laboradores i de voluntariat, interns i famílies.  Notícia 06/18 Finalitzat
S'ha participat en la trobada mundial per a definir els nous principis de dades obertes L'organització Open Data Charter organitzada a Buenos Aires (Argentina) és una trobada a nivell mundial per a rebre aportacions a la Carta de principis de dades obertes que serà presentada a finals d'any.  Notícia 09/18 Finalitzat
La Generalitat de Catalunya ha passat a formar part de l'Open Data Charter: un reconeixement internacional per a la política de dades obertes En són membres més de 70 governs i organitzacions de tot el món que treballen per fer més eficaç i transparent el flux de dades que es comparteixen amb la ciutadania per tal que aquestes es puguin reutilitzar.  NpP 09/18 Finalitzat

Incrementar la qualitat institucional per fomentar la confiança de la ciutadania i la justícia social

Actuacions Estat
El Govern ha creat el Consell Assessor per a l'impuls del Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent El president del Consell Assessor, nomenat pel president Quim Torra, serà l'exdiputat i cantautor Lluís Llach. Serà l'encarregat, amb més persones, de preparar i posar en marxa el Fòrum com a instrument de participació i cohesió social, que compti amb la participació de la ciutadania, i que s'articuli com un espai de debat per tot el territori de Catalunya.  ndp 10/18 En curs
El Govern ha aprovat el Pla de Govern de la XII legislatura amb 4 eixos prioritaris El Govern aprova el Pla de Govern de la XII legislatura amb 4 eixos prioritaris: cohesió social, prosperitat econòmica, enfortiment democràtic i internacionalització. El document, que constitueix el pla estratègic de la legislatura, fixa 22 àmbits d'actuació, 93 objectius, més de 1.000 mesures i més de 300 indicadors de seguiment  Notícia 09/18 Finalitzat
S'ha publicat una guia de transparència adequada a les necessitats de les entitats del sector públic La publicació va ser aprovada per la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert (CITGO) el mes de juliol de 2018. Finalitzat
S'han designat els representants de les comissions bilaterals i mixtes entre el Govern de la Generalitat i el Govern espanyol Amb aquestes designacions el Govern ha posat en marxa els mecanismes que són de la seva responsabilitat pel que fa a les relacions institucionals entre els dos executius  Notícia 07/18 Finalitzat
S'ha obert la convocatòria de subvencions a projectes de recerca en l'àmbit de la qualitat democràtica per a l'any 2018 L'import màxim destinat a aquesta convocatòria és 36.000 ? amb un import per subvenció d'entre 6.000 ? i 12.000?.  DOGC 10/18 Finalitzat

Fer dels mitjans públics de comunicació una garantia de cohesió social i la garantia de consolidació de l'espai nacional de comunicació

Actuacions Estat
El govern ha aprovat una aportació extraordinària de 20,4 milions per a la CCMA Amb aquesta partida, els mitjans públics catalans podran pagar els diners que reclama el Ministeri d'Hisenda, després que l'anterior ministre, Cristóbal Montoro, canviés els criteris sobre el pagament de l'IVA per part d'entitats públiques  ndp 10/18 Finalitzat
 
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat