Accessos directes:
gencat.cat | L'Estatut | El Parlament | Contactar

Pla de Govern XI legislatura

El Pla de Govern per l'XI legislatura s'articula a l'entorn de 3 grans eixos que han de donar resposta als reptes del país. Consulteu-ne la síntesi.

Per tal que sigui possible avaluar l'acció de Govern i fer-ne el seguiment, fem públics els objectius i mesures concretes del Pla de Govern i el seu grau de realització, d'acord amb els 20 àmbits en què s'estructura el Pla.

Sostenibilitat Aprovat el Pla d'estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments de la Generalitat 2018-2022 Es proposa assolir el 2022 una reducció anual del 7,7% en el consum d'energia i en les emissions de gasos d'efecte hivernacle.
.
Acció exterior Reobertura de delegacions S'ha reobert delegacions a Portugal, Balcans, Països Nòrdics i Europa Central, i s'han creat les delegacions als Països Bàltics i la Mediterrània.
.
Polítiques educatives i formatives Innovació educativa El Govern obre una consulta pública per elaborar el decret de regulació de l'Institut Obert de Catalunya
.
Acció exterior Programa de suport a l'acció exterior de la Generalitat Garantirà una única acció exterior coherent, transversal, coordinada i d'expertesa tècnica.
.
Justícia Foment de la mediació El Govern aprova la memòria de l'Avantprojecte de llei per fomentar la mediació en conflictes familiars.
.
Seguretat i emergències Balanç de la campanya d'incendis 2018 La d'enguany ha estat la millor campanya de prevenció d'incendis dels últims quinze anys i ha tancat amb només 115,72 hectàrees forestals cremades.
.
Cohesió territorial i món rural Costa catalana El Govern aprova el projecte de llei d'ordenació del litoral
.
Habitatge i subministraments bàsics Lloguer social El Govern autoritza la signatura d'un acord per destinar 30 milions a l'adquisició de pisos provinents d'execucions hipotecàries.
.
Administració Pública Consell Assessor per a l'impuls del Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent. Serà l’òrgan encarregat de preparar les tasques d’anàlisi, articulació i creació d’aquest Fòrum.
.
Polítiques educatives i formatives Nous títols de formació professional El Govern crea els ensenyaments d'arts escèniques i el títol propi de tècnic superior en tècniques de direcció coral.
.

Mercat de treball i relacions laborals Menú

Impulsar polítiques d'ocupació actives i integrals per a l'activació de les persones i per a la millora de la seva ocupabilitat

Actuacions Estat
Prop de 240.000 persones es beneficiaran enguany de les polítiques actives d'ocupació de Treball, Afers Socials i Famílies El SOC prioritza els col·lectius que pateixen la crisi i tenen més dificultats per trobar feina.  Notícia 06/18 Finalitzat
Més de 113.000 persones que han passat a rebre la Renda Garantida El programa ha incrementat en 81 milions d'euros l'aportació a les famílies més vulnerables i en total aquest 2018 s'hi han destinat 309 milions d'euros.  Notícia 09/18 Finalitzat
Generalitat i Ajuntament de Barcelona han encetat la segona fase de treballs per concertar les polítiques actives del SOC amb Barcelona Activa Les noves bases permetran compartir informació de les dues administracions per poder avaluar conjuntament els perfils de les persones en situació d'atur per variables com edat, sexe, nivells formatius, nivell socioeconòmic, entre d'altres, així com analitzar les contractacions realitzades i l'efectivitat dels serveis ocupacionals  Notícia 09/18 En curs
Generalitat i Ajuntament de Barcelona han encetat la segona fase de treballs per concertar les polítiques actives del SOC amb Barcelona Activa Les noves bases permetran compartir informació de les dues administracions per poder avaluar conjuntament els perfils de les persones en situació d'atur per variables com edat, sexe, nivells formatius, nivell socioeconòmic, entre d'altres, així com analitzar les contractacions realitzades i l'efectivitat dels serveis ocupacionals  Notícia 09/18 En curs
13.000 persones es beneficien enguany de les polítiques actives d'ocupació del SOC a la demarcació de Girona Més de 26,2 milions d'euros destinats pel Servei d'Ocupació Públic de Catalunya l'any passat a Girona per les accions a favor de l'ocupació i contra l'atur Finalitzat

Apoderar les persones amb discapacitats per afavorir la seva integració real al mercat de treball

Actuacions Estat
El Govern ha reservat 15 milions d'euros a contractes amb centres especials de treball i empreses d'inserció social Aquest import, que representa un increment del 30,4% respecte a l'any anterior, és la suma total de les quantitats que els departaments de l'Administració de la Generalitat, els organismes autònoms i les empreses públiques han de reservar aquest 2018 per adjudicar contractes a pimes que fomentin objectius socials. La iniciativa té com a finalitat facilitar l'accés d'aquests centres i empreses a la contractació pública i s'emmarca en la voluntat del Govern de donar un suport institucional indirecte a la important tasca social que duen a terme. D'acord amb les dades de balanç de compliment del 2017, la Generalitat va destinar l'any passat 20,9 M? a aquest tipus de contractes, gairebé el doble de l'objectiu que establia l'acord de Govern, que fixava en 11,5 M? la quantia reservada per a contractes amb CETIS i empreses d'inserció.  Notícia 07/18 Finalitzat
La Generalitat, exemple de bones pràctiques en integració laboral de persones amb discapacitat intel·lectual Les persones que participen en aquest programa i el seu entorn laboral reben suport tècnic i formació específica per garantir-ne la plena adaptació i integració. Es presenta el Programa DIL en el marc d'una jornada sobre persones amb discapacitat a la funció pública.  Ndp 06/18 En curs
 
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat