Roda de premsa Govern

El Govern aprova el Decret llei que permet formalitzar operacions d'endeutament i la concessió d'avals i garanties durant el període de pròrroga pressupostària

query_builder   21 gener 2020 15:04

El Govern aprova el Decret llei que permet formalitzar operacions d'endeutament i la concessió d'avals i garanties durant el període de pròrroga pressupostària

  • El volum total d’aquestes operacions no podrà superar el límit autoritzat per la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017
  • La portaveu del Govern ha destacat l’acord, anunciat ahir, per aprovar els pressupostos per l’exercici del 2020, que han de donar resposta a les necessitat de la societat i garantir l'estabilitat de l’Executiu
  • Meritxell Budó ha recordat que la “immediata reunió” entre el president Torra i Sánchez ha de servir per començar a treballar en la resolució del conflicte polític entre Catalunya i l’Estat espanyol
Roda de premsa Govern

El Govern ha aprovat el Decret llei de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària, que permet a la Generalitat i a les entitats del sector públic formalitzar operacions d’endeutament mentre no s’aprovin els nous comptes, per poder fer front a les amortitzacions que vencen durant el 2020 i que per raó de la seva urgència no poden ajornar-se. “D’aquesta manera es dona resposta a les necessitats financeres inajornables de determinades entitats del sector públic”, ha explicat  la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, durant la roda de premsa posterior a la reunió de l’Executiu.

El volum total d’aquestes operacions no podrà superar el límit autoritzat per la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, incrementat pels imports que es derivin dels programes d’endeutament que s’aprovin en aplicació de la normativa d’estabilitat pressupostària. Així mateix, es regulen l’atorgament d’avals i de garanties que seran necessàries per atendre les necessitats de finançament de l’any 2020.

Pel que fa a les operacions d’endeutament, el Decret estableix que l’ICF no podrà tenir un deute viu superior a 4.000 milions d’euros el 2020. També s’autoritza a ATL a subrogar operacions d’endeutament per un import que no pot superar els 374M l’any 2020. Així mateix, s’autoritza un conjunt d’entitats a formalitzar operacions que comportin un augment del seu endeutament respecte del que tenien autoritzat a 31 de desembre del 2019, per uns imports determinats: al Consorci Hospitalari de Vic per al procés d’integració de la Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu, fins a un màxim de 5,6 milions d’euros; a l’entitat que assumeixi la prestació del servei de salut del futur Hospital Universitari Sant Joan de Reus, fins a un màxim de 53,9 milions d’euros; al Parc Científic de Barcelona, fins a un màxim de 30,5 milions d’euros; i a la societat Fira 2000 SA, que no podrà superar el seu endeutament fins a un màxim de 38,2 milions d’euros.   

Sobre els avals, s’autoritza el Govern a avalar operacions de crèdit de l’empresa pública d’Infraestructures.cat. L’acord també permet a l’executiu català avalar les bestretes reemborsables concedides per l’Administració de l’Estat al Parc Científic de Barcelona i al Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, en virtut de les convocatòries dirigides a parcs científics i tecnològics fetes des de l’any 2000, per uns imports màxims de 55,5 milions d’euros i 6,2 milions d’euros, respectivament. Es manté vigent la línia d’avals de 25 milions d’euros, aprovada per la Llei de Pressupostos de la Generalitat per al 2015, per facilitar l’externacionalització de les seccions de crèdit d’aquelles cooperatives agràries, inscrites al Registre General de Cooperatives, que voluntàriament ho decideixin.

La Generalitat podrà destinar 50.000.000 euros a avalar les entitats del sector públic afectades per la nova normativa de l’IVA i podrà concedir un aval a Circuits de Catalunya, SL, per garantir l’organització del gran premi de la Fórmula 1 l’any 2020 i, per un import anual màxim de 24.8 milions de dòlars americans. També s’autoritza l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) a avalar la concessió de préstecs a estudiants universitaris per finançar la matrícula universitària. L’import màxim d’aquesta operació no pot superar els 4 milions d’euros euros.

Pel que fa a les garanties, s’autoritza el Govern a concedir garanties a favor de l’ICF per valor de 123,6 milions d’euros com a màxim, perquè aquesta entitat de crèdit pugui formalitzar convenis amb els diferents departaments i empreses públiques com l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que li permetin atorgar préstecs per finançar projectes culturals; empreses de l’economia social; empreses agràries, agroalimentàries, forestals i del sector de la pesca i l’aqüicultura;  per fomentar el comerç i el desenvolupament del sector industrial; o l’atorgament de préstecs per a la rehabilitació d’edificis d’habitatges amb comunitats de propietaris.

També s’autoritza als departaments de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda i de Territori i Sostenibilitat a iniciar la tramitació del projecte de mitigació del risc d’inundació al barri de la Salut del municipi de Salou, produït per l’activitat hidrològica del Barranc de Barenys.

Finalment, es fixen les condicions financeres, tant d’amortització com dels interessos a aplicar en les despeses relacionades amb la construcció del col·lector de salmorres de Llobregat.

Aquest Decret llei, que conté dos articles, una disposició addicional i una final, entrarà en vigor el mateix dia que surti publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Acord pressupostos

Aquest Decret llei s’ha aprovat després de l’acord del Govern amb el grup parlamentari de Catalunya en Comú-Podem, a qui la portaveu ha agraït “la seva col·laboració i el seu esperit propositiu” permeten que la Generalitat de Catalunya “es doti d'aquesta eina tant necessària”.

Segons Meritxell Budó, aquest acord ha fet possible iniciar la seva tramitació, “la setmana vinent s’aprovarà per part del Consell Executiu els pressupostos pel 2020 i, a partir d’aquí, s’iniciaran tots els tràmits d’aprovació definitiva per part del Parlament de Catalunya”, que es preveu pel mes d’abril.

La portaveu del Govern ha destacat dos aspectes “rellevants” dels pressupostos: “d’una banda, és una eina necessària per donar resposta als compromisos que el Govern va adquirir per afrontar els reptes de la nostra societat. I, de l’altra, és una garantia d'estabilitat d'aquest Govern”. De fet, l’execució d’aquest pressupost ha de permetre recuperar nivells d’inversió i de despesa en els sectors més sensibles del país.

Tot i que la consellera ha reconegut que “aquests no són els pressupostos que voldríem o que es mereixeria Catalunya. Per tant,  des del Govern, seguirem demanant i seguirem treballant per tal de trobar les maneres de combatre el dèficit fiscal estructural que a dia d’avui pateix Catalunya i que suposa més de 16.000 MEUR a l’any”. També “demanem que es flexibilitzi el dèficit, que aquest 2020 és del 0%. I reclamem, com a Govern de Catalunya, que l’Estat espanyol ens pagui el que ens deu, pel que fa referència a la disposició addicional tercera”.

Reunió del president Torra amb el president Sánchez

En referència a la imminent reunió entre el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, i el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, la portaveu del Govern ha insistit que els gabinets dels dos presidents estan buscant “la data més adequada. Tot i que des de l'Oficina del president s'han proposat les dates del 30, 31 de gener i 6 i 7 de febrer", per la trobada que ha de definir la mesa de negociació i ha de començar a treballar en la resolució del conflicte polític entre Catalunya i l’Estat espanyol.

En aquest sentit, Meritxell Budó ha recordat que el president Torra va a la trobada “amb la voluntat de resoldre políticament el que és un conflicte polític. El 80% dels catalans creu que això passa per votar i per exercir el dret a l’autodeterminació. També, per la fi de la repressió, que pateixen des de fa dos anys els líders independentistes”.

El Govern modifica la definició d’habitatge buit en el Decret llei de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge

El Govern ha modificat puntualment el text del Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge. En concret, ha canviat la definició d’habitatge buit, introduïda en un dels articles, perquè considera que podia generar dubtes d’interpretació i, en conseqüència, problemes de seguretat jurídica que cal evitar en una matèria tan sensible com és la de l’habitatge.

D’aquesta manera, segons l’actual definició, l'habitatge buit és el que roman desocupat permanentment, sense causa justificada, per un termini de més de dos anys. A aquest efecte, són causes justificades el trasllat per raons laborals, el canvi de domicili per una situació de dependència, l'abandonament de l'habitatge en una zona rural en procés de pèrdua de població i el fet que la propietat de l'habitatge sigui objecte d'un litigi judicial pendent de resolució. L’ocupació sense títol legítim no impedeix que es pugui considerar buit un habitatge.

També ha corregit una errada que contenia la disposició addicional sisena i que feia referència al termini d’entrada en vigor del Decret Llei.

 

El Govern aprova el Programa anual d'actuació estadística per al 2020

El Govern ha aprovat el Programa anual d’actuació estadística 2020 (PAAE 2020), que inclou totes les actuacions estadístiques d’interès de la Generalitat que es realitzaran durant aquest any, en el marc del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020.

Durant el 2020 es disposarà per primera vegada de resultats estadístics provinents de les Projeccions de població municipals de tots els municipis de Catalunya; de l’Índex d’igualtat de gènere, que és un indicador compost que mesura la distància a què es troba Catalunya per assolir la plena igualtat entre dones i homes, i que proporciona resultats comparables amb els països de la UE, i dels Indicadors dels objectius per al desenvolupament sostenible (ODS), actuació que té com a objectiu impulsar un sistema integrat d’indicadors per donar resposta als requeriments recollits en el Pla nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya, prenent com a referència els indicadors publicats per Eurostat.

 

El Govern regularà amb un decret la selecció del personal funcionari interí

El Govern de la Generalitat regularà amb un decret els criteris i el procediment per a la selecció de personal funcionari interí per a la cobertura de llocs de treball vacants a l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic. De forma prèvia a l’elaboració del projecte de decret, el Govern ha aprovat avui la realització d’una consulta pública a iniciativa del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública.

L’aprovació del decret permetrà disposar d’una regulació de caràcter general completa que garanteixi els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en la selecció del personal funcionari interí. La normativa posarà una atenció especial en el fet de garantir la igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat. Així mateix, establirà un procediment àgil, homogeni i electrònic comú a tots els departaments i organismes autònoms.

Amb la consulta prèvia aprovada, el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública preveu recollir les opinions i demandes de la ciutadania, les entitats i les associacions afectades, així com de les organitzacions sindicals, amb les quals ja s’ha dut a terme un intens procés de negociació. 

 

 

 

 

1  

Imatges

Foto de la reunió de Govern

Foto de la reunió de Govern 271

1  

Fitxers adjunts

Acords de Govern en PDF

Acords de Govern en PDF
PDF | 363