Portaveu Budó (19.05.20)

El Govern aprova un nou Decret llei amb mesures complementàries en matèria social i sanitària per pal·liar els efectes de la pandèmia de la Covid-19

query_builder   19 maig 2020 15:55

El Govern aprova un nou Decret llei amb mesures complementàries en matèria social i sanitària per pal·liar els efectes de la pandèmia de la Covid-19

  • La consellera Budó ha explicat que “els professionals sanitaris que es formen com especialistes i que han donat suport a la lluita contra la Covid-19 podran recuperar les rotacions externes per finalitzar la seva formació”
  • El Govern ha aprovat la memòria preliminar per introduir canvis en l’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica, com introduir un benefici fiscals per als vehicles ‘clàssics’
Portaveu Budó (19.05.20)

El Govern ha aprovat aquest matí en la reunió del Consell Executiu un nou Decret llei de mesures complementàries en matèria social i sanitària per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19. El text introdueix modificacions en tres àmbits: el sanitari, l’assistencial, i en l’àmbit de les societats cooperatives.

En l’àmbit sanitari, el decret preveu mesures dirigides al personal en formació que, com a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19, han vist alterat el seu itinerari formatiu per poder concentrar-se i donar suport a aquelles unitats dels centres sanitaris on calia un reforç per la contenció de la pandèmia del coronavirus. La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha assegurat que “la norma aprovada avui preveu aixecar temporalment, pel termini d’un any, la limitació d’efectuar rotacions externes durant els darrers tres mesos previs a la finalització de la formació sanitària especialitzada per tots aquests professionals”.

D’aquesta manera, el text ha previst comptar amb tot l’any lectiu per efectuar les rotacions externes pendents, afavorint la recuperació del temps de rotacions programades, suspeses aquest curs, per l’ordre del passat 15 de març durant l’assistència per la COVID-19.

En l’àmbit assistencial, decret llei autoritza a abonar a les entitats proveïdores de la xarxa pública de serveis socials la prestació dels seus serveis, per tal de garantir el manteniment dels llocs de treball i compensar les activitats no presencials desenvolupades, així com per compensar les mesures extraordinàries que han adoptat. Budó ha recordat que “el 25 de març, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va dictar un a resolució de mesures excepcionals organitzatives i de recursos humans en l’àmbit de sistema català de serveis socials, per la qual es garantia als prestadors el finançament dels seus serveis, alhora que aquests posaven els seus professionals al servei de la xarxa d’atenció assistencial”.

I, en l’àmbit de les societats cooperatives, el decret llei les dota d’una sèrie d’instruments que els permetin superar les restriccions derivades de les mesures d’emergència sanitària i puguin continuar la seva activitat un cop s’hagi aixecat l’estat d’alarma. Aquestes mesures s’han treballat i acordat amb la Confederació de Cooperatives de Catalunya.

El Govern destina 5 milions d’euros del Fons de Contingència a la compra d’equips de protecció individual per als treballadors públics

La consellera Budó ha explicat que la finalitat d’aquesta transferència “és que, un cop superat el període de confinament, després de la crisi sanitària, el personal administratiu i tècnic de la Generalitat de Catalunya pugui reincorporar-se amb seguretat en el seu lloc de treball”.

Aprovació de la memòria preliminar per introduir canvis en l’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica.

El Govern ha decidit introduir canvis en una doble direcció en l’impost sobre les emissions de CO2. D’una banda, estableix una fórmula per determinar les emissions de les motocicletes que no disposen de fitxa tècnica; i, de l’altra, regular un benefici fiscal per als turismes, furgonetes i motocicletes que són considerats per les federacions com a ‘clàssics’, d’acord amb uns estàndards europeus i internacionals, però que no disposen de matrícula de vehicle històric.

D’acord amb el text aprovat avui, només un 17,4% de les motocicletes que circulen per Catalunya disposen de dades oficials d’emissions de CO2, entre les quals s’inclouen, principalment, les fabricades a partir de l’any 2008. En aquest sentit, en la memòria preliminar es subratlla la necessitat d’establir un mètode que determini les emissions de diòxid de carboni per al 82,6% restant. I més, tenint en compte que d’acord amb la Llei 9/2019, aquest tipus de vehicles meritaran l’impost a 31 de desembre d’aquest 2020. 

 

D’altra banda, el Govern també vol establir algun tipus de benefici fiscal per als vehicles considerats ‘clàssics’, similar al que existeix per a aquells que ja disposen de matrícula de vehicle històric, d’acord amb l’article 41.5 de la Llei 16/2017 de l’1 d’agost, que els eximeix de pagar l’impost. La consellera ha destacat que “la voluntat d’aquesta nova mesura de reduir la càrrega tributària als vehicles ‘clàssics’ és contribuir a la conservació del patrimoni automobilístic”. A Catalunya s’estima que hi ha uns 10.000 vehicles amb aquestes característiques.

 

El text de la memòria pública s’exposarà properament a consulta pública i es podrà consultar durant 30 dies al portal Participa.cat de la Generalitat.   

 

El Govern aprova el decret que regula l’Institut Obert de Catalunya (IOC)

El decret aprovat per l’Executiu català defineix quina és la estructura i funcionament d’aquest centre d’ensenyament a distància, donant una major seguretat jurídica al servei públic que presta.

La consellera Budó ha assegurat que “aquest institut és l’únic centre públic a distància de tot Catalunya i imparteix una variada oferta d’ensenyaments no universitaris”. Amb la nova norma, es col que l’IOC continuï avançant en el seu propòsit d’esdevenir un referent de la innovació educativa a Europa en l’àmbit de la formació a distància i de les noves oportunitats.

D’altra banda, Meritxell Budó ha recordat que “en l’actual situació de confinament, a causa de la Covid-19, el Departament d’Educació va posar en obert el mes d’abril els continguts i recursos educatius de l’Institut Obert de Catalunya”.

Convocatòria de subvencions per al període 2020-2021 del Programa de Garantia Juvenil

El Govern ha decidit convocar les subvencions del Programa de Garantia Juvenil per afavorir l’autoocupació de persones joves, d’entre 18 i 19 anys.

Aquesta mesura per a la creació de treball autònom es concreta en una subvenció de 10.000 euros per cada persona jove que es doni d’alta, de forma ininterrompuda, al règim de la Seguretat Social de les persones autònomes durant un període màxim de 12 mesos. “La finalitat d’aquesta mesura és garantir uns ingressos mínims de la persona autònoma a l’inici de la seva activitat econòmica”, ha explicat Budó.

El Govern ha aprovat impulsar la planificació i la gestió de les actuacions necessàries per modernitzar el regadiu dels Canals d’Urgell

La portaveu Budó ha explicat que “la modernització dels Canals d’Urgell permetrà una major sostenibilitat del regadiu amb una major eficiència en l’ús de l’aigua i la utilització d’energies renovables” i “s’augmenta la resiliència del sistema davant de reptes de futur de canvi climàtic o sequeres extremes”.

El regadiu dels Canals d’Urgell, amb més de 150 anys de funcionament,  abasta una superfície d’unes 75.000 hectàrees de les comarques del Segrià, Pla d’Urgell, Noguera, Garrigues i l’Urgell. D’aquestes, actualment ja hi ha modernitzades unes 5.390 hectàrees, mitjançant instal·lacions de reg a pressió però cal una actuació que abasti tot el conjunt.

El Govern aprova la venda de la participació d’Avançsa a Voz Telecom

Amb aquesta aprovació, l’Executiu català ven la part d’Avançsa, l’empresa de promoció i localització industrial de Catalunya, de la participació pública a Voz Telecom.

Després de 16 anys de l’entrada en el capital de Voz Telecom per part de la Generalitat de Catalunya, s’ha pogut  donar compliment al pla de racionalització mitjançant l’alienació d’un actiu financer obtenint una rendibilitat del 24%. 

 

 

1  

Fitxers adjunts

Acords de Govern en PDF

Acords de Govern en PDF
PDF | 329