Consellera Budó (26.05.20)

El Govern aprova un Decret llei amb diverses mesures excepcionals per facilitar l'activitat del sector esportiu arran de la situació creada per la Covid-19

query_builder   26 maig 2020 15:50

El Govern aprova un Decret llei amb diverses mesures excepcionals per facilitar l'activitat del sector esportiu arran de la situació creada per la Covid-19

  • La consellera Budó ha explicat que l’Executiu català “utilitzarà el currículum cec en els processos de selecció de personal temporal per evitar discriminacions”

 

  • El Govern també ha aprovat els comptes de l’Institut Català de Finances corresponents a l’exercici 2019
Consellera Budó (26.05.20)

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha explicat els Acords aprovats en la reunió del Consell Executiu. La portaveu ha anunciat l’aprovació d’un Decret llei amb diverses mesures per facilitar i garantir l’activitat dels professionals del salvament i socorrisme i de les entitats esportives arran de la situació creada per la Covid-19.

En primer lloc, el decret llei amplia fins al 30 de setembre de 2020 el termini de suspensió del règim sancionador aplicable a determinades sancions administratives respecte dels professionals del sector del salvament i socorrisme aquàtic. La consellera Budó ha assegurat que “la nova ampliació del termini de suspensió és una mesura excepcional davant la incertesa de les condicions amb les que es produirà l’obertura de piscines i platges aquest estiu” i dona resposta “a la problemàtica generada per la dificutltat de trobar professionals de salvament i de socorrisme aquàtic, per ser un col·lectiu marcat per la temporalitat”. En total, 9.270 socorristes estan en disposició de treballar en platges i piscines aquest estiu.

En segon lloc, el text aprovat pel Govern permet, mentre estigui vigent l'estat d'alarma, que els òrgans col·legiats de les entitats esportives de Catalunya es puguin reunir i adoptar acords per mitjans telemàtics, sempre que estigui garantida la identificació i la participació dels assistents.

Les juntes directives de les entitats i les seves comissions delegades també queden habilitades per poder adoptar acords sense reunió, encara que els seus estatuts no ho preveguin. També s’autoritza la celebració de les assemblees generals de les entitats esportives, “només amb l’objectiu d’aprovar aspectes bàsics que garanteixin el seu funcionament excepcional”. No es permet, realitzar assemblees telemàtiques per aprovar modificacions o reformes dels estatuts i reglaments; aprovar un vot de censura; establir quotes extraordinàries o derrames, o dissoldre l’entitat esportiva.

Paral·lelament, també s’habilita les juntes directives de les entitats esportives de Catalunya a acordar excepcionalment les mesures que permetin garantir el funcionament essencial de la mateixa entitat com a conseqüència de la crisi sanitària de la Covid-19. “Les juntes directives de les federacions esportives podran adoptar les mesures que creguin necessàries sobre el calendari de competició esportiva corresponent a la temporada 2019/2020”, ha explicat Budó.

Aquest Decret llei també dona resposta a les demandes del sector, la portaveu ha destacat que amb aquests canvis “volem garantir la supervivència de les entitats esportives de Catalunya i enfortir-les per enfocar l’horitzó post Covid-19, a banda de fer un pas endavant en la seva modernització”.

La modificació permetrà que dues o més entitats esportives es puguin fusionar, sempre que tinguin la mateixa naturalesa jurídica, a través de l’extinció de les entitats fusionades i la constitució d’una nova entitat esportiva, o bé mitjançant l’absorció d’una o diverses persones jurídiques per una altra. Les entitats esportives que estiguin en liquidació, també podran fusionar-se amb altres, sempre que no hagi començat la distribució patrimonial en els termes establerts pels estatuts de l’entitat.

Aprovació de recursos destinats a diferents convocatòries de subvencions per fer front al coronavirus

El Govern ha aprovat destinar 8,6 milions d’euros a la convocatòria 2020 de subvencions a empreses d’inserció per a la realització d’accions per a la millora de l’ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d’exclusió social.

La consellera Budó ha explicat que “aquesta convocatòria suposa dues línies d'actuació: d’una banda, l’acompanyament de les persones en risc d'exclusió, i de l’altra, incentius per a la seva contractació per part de les empreses d'inserció”.

L’Executiu català també ha aprovat destinar 5 milions d’euros a la convocatòria d’incentius i manteniment de l’ocupació en microempreses i les persones treballadores autònomes, dins del pla de xoc durant i després de la Covid-19. La mesura consisteix en un ajut del 50% del salari mínim interprofessional per a un màxim de tres persones treballadores durant sis mesos, sempre que es mantingui el 100% de la plantilla anterior a l’estat d’alarma i, com a mínim, durant els 12 mesos següents al reinici de l’activitat.

El Govern preveu beneficiar fins a 1.100 microempreses i persones treballadores per compte propi amb aquest ajut.

Utilitzar el currículum cec en els processos de selecció de personal temporal

La portaveu del Govern ha explicat que “l’objectiu d’aquesta mesura és augmentar la garantia dels principis d'igualtat i no discriminació en els processos de selecció de personal temporal i la cobertura provisional de llocs de treball, i posar el focus en aspectes centrals com les funcions o tasques que s’hagin d’exercir en el lloc de treball que s’ofereix”.

D’aquesta manera, es suprimeixen diferents dades personals en la primera fase de selecció de personal temporal com: nom i cognoms; DNI; nacionalitat; fotografia; adreça i localitat de residencia; edat; gènere o el centre d’expedició de les titulacions. 

Aprovació dels comptes de l’ICF corresponents a l’exercici 2019

L’Institut Català de Finances ha continuat impulsant el finançament d’empreses, persones emprenedores i entitats amb l’objectiu de contribuir al creixement, la innovació i la sostenibilitat de l’economia catalana.

En aquest sentit, ha finançat 1.564 empreses i autònoms per 662,3 milions d’euros, el que representa un increment del 10,5% respecte el mateix període de l’any anterior. D’aquest volum total, 551,2 milions d’euros s’han formalitzat a través de l’ICF i 151,1 milions d’euros a través d’Avalis de Catalunya. 

En conjunt, el volum de finançament atorgat pel Grup ICF el 2019 ha permès la creació i/o manteniment de gairebé 77.000 llocs de treball a Catalunya.

Aprovació de recursos destinats a diferents convocatòries de subvencions

La conseller Budó ha explicat que el Govern ha decidit convocar ajuts destinats a les explotacions agràries que han patit afectacions importants en el seu potencial productiu com a conseqüència dels aiguats d’octubre de 2019 o pel temporal Glòria de gener de 2020. En concret s’afegeixen a la convocatòria 7 milions d’euros addicionals als 3 milions d’euros previstos inicialment. D’aquesta manera, “es vol garantir la seva viabilitat econòmica”.

També, s’ha aprovat una subvenció destinada al Consell Comarcal de l’Anoia per a la Planta de Compostatge de Jorba. Així, l’Agència de Residus de Catalunya contribuirà a la millora de les instal·lacions i dels processos de tractament de residus d’aquesta planta amb una aportació d’uns 4,3 milions d’euros.

Finalment, el Govern ha aprovat una subvenció FEDER, per un import de 235.428,49 euros, a l’Ajuntament de Barcelona per finançar les actuacions de desplegament de l’estratègia RIS3CAT.

 

1  

Fitxers adjunts

Acords de Govern en PDF

Acords de Govern en PDF
PDF | 319