Moment de la visita aquest matí dels treballs forestals a Fontanals
JPG|2016 x 1512|1392 MB