Empresa i Coneixement

Comunicat respecte al pagament de la prestació econòmica de la RMI del mes d'agost

Comunicat respecte al pagament de la prestació econòmica de la RMI del mes d'agost

query_builder   31 agost 2011 17:06

event_note Nota de premsa

Comunicat respecte al pagament de la prestació econòmica de la RMI del mes d'agost


La Comissió Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció (RMI) informa que el pagament de la prestació econòmica de la RMI del mes d’agost —que es farà efectiva a partir del dia 1 de setembre—, es realitzarà en els següents termes:
 
  • El pagament es realitzarà a través del sistema habitual de transferència bancària a les persones que han cobrat/ingressat el taló del mes de juliol i continuïn complint amb els requisits.
  • La prestació es pagarà amb caràcter general el dia 1 de setembre via transferència. Depenent de l’entitat bancària el pagament - en un nombre reduït de casos - es pot produir entre el dia 1 i el dia 5 de setembre degut al necessari control d'incidències dels talons no cobrats i retornats del mes de juliol.
  • Als perceptors que durant el mes d’agost, fruït de les mesures de control i seguiment han notificat un canvi de domicili s’abonarà la prestació tan bon punt es contrasti la informació disponible i un cop regularitzades les seves dades a l’expedient.
  •  Pel què fa a les persones que no han cobrat o ingressat el xec nominal del mes de juliol, s’abonarà la prestació tan bon punt es pugui comprovar la incidència per la qual no ha pogut cobrar el xec. Si es deu a l’existència d’irregularitats es procedirà a obrir el conseqüent expedient de suspensió i/o extinció de la prestació (d’acord amb els articles 22 i 24 de la Llei 10/1997 de 3 de juliol de la RMI).
  • Els col·lectius més vulnerables i/o tutelats se’ls farà la transferència el dia 1 de setembre a l’entitat que els tutela i en gestiona la prestació.
 
La Comissió Interdepartamental de la RMI informa addicionalment que en aplicació de l’article 62 de Modificació de la Llei 10/1997 que estableix la Llei 7/2011 de 27 de juliol de Mesures Fiscals i Financeres,  el còmput total de la prestació econòmica, juntament amb l’import dels ajuts complementaris, no podrà superar el salari mínim interprofessional, motiu pel qual es procedirà a regularitzar els expedients afectats.
 
La Xarxa de Serveis Socials Bàsics d’Atenció Primària disposaran de la informació necessària per atendre als usuaris de l’RMI mitjançant  els Serveis Territorials i els tècnics del Programa de la RMI del Departament de Benestar Social i Família i el Departament d’Empresa i Ocupació.
 
La Generalitat ha procedit a informar als Ajuntaments, Entitats Socials, i altres agents vinculats al Programa de tot aquest procediment de pagament previst per a la prestació del mes d’agost.