Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Tres denúncies a embarcacions professionals de pesca per incomplir la normativa vigent en matèria dels recursos pesquers

query_builder   2 setembre 2011 11:22

event_note Nota de premsa

Tres denúncies a embarcacions professionals de pesca per incomplir la normativa vigent en matèria dels recursos pesquers

 
 
Inspectors de pesca i afers marítims del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural han realitzat diverses actuacions al mar a bord de les embarcacions oficials d’inspecció pesquera “Xot” i “Xatrac”, les quals tenen port base als diferents ports del litoral tarragoní. En el decurs d’aquestes tasques, també s’ha comptat amb la col·laboració de l’embarcació de vigilància marítima de la Generalitat de Catalunya “Lluerna”, la qual està destacada a la demarcació de Barcelona.
 
La finalitat d’aquestes inspeccions al mar és la supervisió del compliment de les normatives d’extracció per part de la flota pesquera catalana que opera al llarg del litoral, tot i que també s’amplia aquesta vigilància al control de la pesca recreativa i, puntualment, a d’altres aspectes vinculats a la seguretat i als afers marítims.
 
Com a conseqüència d’aquestes activitats de vigilància a la mar, s’han realitzat diverses inspeccions, de les quals han derivat tres denúncies a embarcacions professionals per incompliment de la normativa vigent dels recursos pesquers.
 
En el primer dels casos es va produir la interceptació d’un vaixell que estava practicant la pesca d’arrossegament davant les costes de l’Ametlla de Mar a fondàries no permeses, en concret a una profunditat de 31 metres, quan el mínim autoritzat en aquesta zona és 50 metres; a banda també de trobar-se a una distància inferior a les 3 milles nàutiques de distància a la costa, que és el mínim permès.
 
La pesca amb aquesta modalitat d’arrossegament consisteix en la tracció mecànica d’una xarxa de forma cònica pel fons, l’entrada de la qual resta oberta gràcies a unes masses de ferro de gran pes, anomenades portes. Atesa la poca selectivitat d’aquesta pesca i la seva agressivitat en els fons, es determina unes fondàries i/o distàncies per evitar abrasions en les zones costaneres pròximes, on sovint té lloc la gènesi dels estats inicials de vida de les espècies pesqueres de valor comercial.
 
Aquestes pràctiques de pesca són sovint denunciades per associacions sensibilitzades amb la preservació dels medis marins, i també per altres embarcacions de pesca professional artesanal, que tenen les arts calades en aquestes àrees pròximes a la costa, i s’hi veuen afectades quan aquesta pesquera de ròssec es realitza en zones prohibides.
 
Les altres dues denúncies s’han practicat a dos vaixells professionals de pesca, davant les costes del Delta de l’Ebre, per tenir calats al mar línies de cadups en època de veda. Aquest estri és emprat per a la captura principalment del pop roquer (Octopus vulgaris)  la qual cosa resta prohibida durant els mesos de juny, juliol i agost perquè el pop sovint no arriba al quilogram de pes, que és la talla mínima establerta.
 
Per aquesta actuació es va comptar amb la participació de l’embarcació adscrita a la inspecció pesquera “Lluerna”, atès que disposa dels mitjans suficients per a poder virar els arts calats al mar i així esbrinar l’ormeig que hi ha en el fons, i alhora, conseqüentment, actuar quan aquest està vedat.
 
Les denúncies seran trameses als Serveis Territorials del Departament a les Terres de l’Ebre.