Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

El Departament d'Agricultura convoca els ajuts per a programes de sanitat animal

query_builder   15 setembre 2011 09:29

event_note Nota de premsa

El Departament d'Agricultura convoca els ajuts per a programes de sanitat animal

 
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha convocat els ajuts destinats a l’execució de programes de sanitat animal corresponents a l’any 2011, i n’ha aprovat les bases reguladores, com publica avui el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies.
 
La Llei 18/2001, de 31 de desembre, d’orientació agrària, té com a objectiu consolidar l’activitat agrària a Catalunya i millorar les condicions en què s’exerceix per aconseguir, entre altres, un sector agrari competitiu i professional, respectuós amb el medi, amb unes produccions de qualitat al servei del consum i el manteniment de l’activitat agrària. En relació amb l’àmbit de la producció i la sanitat ramadera, l'esmentada Llei estableix una línia d’actuació per fomentar les agrupacions de persones ramaderes, així com acords amb l’Administració per a contribuir a la gestió integrada de la producció ramadera, la millora de la sanitat i la prestació de serveis de gestió, assistència i la transferència tecnològica.
 
El Departament considera necessari que es continuï fomentant que les agrupacions de defensa sanitària (ADS) ramadera duguin a terme programes sanitaris destinats a prevenir determinades malalties que afecten els conills, les abelles, el bestiar vaquí, el bestiar porcí, el bestiar oví i cabrum i el sector avícola.
 
Així, es convoca els ajuts d’aquesta Ordre publicada avui que aniran a càrrec d'una partida pressupostària del Departament per a l’any 2011, amb caràcter cofinançat amb el Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí (MARM), i dotada amb un import màxim de 690.000 euros. S’estableix un import addicional estimat de 1.510.000 euros en funció de les disponibilitats pressupostàries efectives. La concessió dels ajuts resta condicionada a l’aportació efectiva dels fons procedents del MARM.
 
L’objecte dels ajuts que estableix l’Ordre és compensar als ramaders pels costos derivats de l’execució de programes i actuacions sanitàries adreçats al control i la prevenció demalalties dels animals de conformitat amb l’article 10.1.b) del Reglament (CE) núm. 1857/2006.
 
Els sol·licitants han hagut de realitzar les actuacions objecte dels ajuts entre el 2 de setembre de 2010 i l’1 de setembre de 2011 i presentar la documentació justificativa abans que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds, per tal que com a màxim el dia 31 de desembre de 2011es pugui procedir a la certificació i comprovació de l’execució de les activitats previstes. Els ajuts concedits es faran públics al web www.gencat.cat/daam/ajuts/, fent ús dels mitjans electrònics establerts. Els ajuts que superin els 3.000 euros es publicaran, a més, al DOGC.
 
L’import de l’ajut no pot ser superior al 50% del pressupost de l’execució del programa sanitari, amb els màxims que determina l'Ordre, la qual també estableix, entre altres, les entitats que poden ser perceptores de l'ajut, així com les activitats, despeses, programes i actuacions subvencionables.