Cultura

MNAC

Convocat el concurs públic per a renovar la direcció del MNAC

query_builder   19 setembre 2011 14:38

event_note Nota de premsa

Convocat el concurs públic per a renovar la direcció del MNAC

  • El nou director tindrà com a missió consolidar el Museu Nacional d’Art de Catalunya com a centre de referència a nivell internacional
  • Fins el 30 d’octubre es podran presentar les candidatures
 
El ple del Patronat del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) ha convocat avui el concurs públic per a nomenar el seu nou director, que haurà de fer front als reptes que es plantegen al museu en els propers anys.
 
A partir d’avui, data de publicació de les bases d'aquest concurs al web, www.mnac.cat, s'obre el període de presentació de candidatures, que acabarà el proper 30 d'octubre.
 
El nou director del Museu substituirà Maria Teresa Ocaña, que va accedir al càrrec el 2006, també mitjançant un concurs, i que ha dirigit el MNAC durant els últims 5 anys. El director depèn jeràrquicament del president del MNAC.
 
Un comitè d'experts avaluarà el perfil professional dels candidats i farà la selecció prèvia per a preparar la decisió del Patronat. Aquest comitè està integrat per Narcís Serra, president del MNAC; Miquel Roca, president dels Amics del MNAC; Maria Bolaños, directora del Museo Nacional Colegio de San Gregorio, de Valladolid; Miguel Zugaza, director del Museo del Prado; Bartomeu Marí, director del MACBA; Josephine Matamoros, directora del Museu d’Art Modern de Ceret; Eduard Carbonell, director del MNAC entre 1994 i 2005; i Daniel Giralt-Miracle, Crític i historiador de l’Art.
 
Les funcions del director
 
Les bases publicades avui preveuen que el nou director haurà de treballar per consolidar el MNAC com a museu de referència a nivell internacional, per la qual cosa haurà de treballar principalment en dos objectius: la millora de la col·lecció permanent i la potenciació de les exposicions temporals.
 
La persona que accedeixi al càrrec tindrà com a missió treballar per a posicionar l’art català a nivell internacional. També se li encomanarà augmentar l’impacte social i cultural del museu amb l’objectiu d’arribar al major tipus de públics, sempre mantenint els estàndards de qualitat que ha tingut el museu.
 
Segons el estatuts del MNAC, el director té les funcions següents:
 
a) Vetllar per l'execució dels acords dels òrgans rectors del Museu.
 
b) Portar a terme la direcció artística, tècnica i general del Museu.
 
c) Autoritzar les despeses i aprovar, adjudicar i firmar els contractes en els supòsits que s'estableixen en les normes d'execució del pressupost; exercir la representació ordinària del Museu en els àmbits judicial i extrajudicial.
 
d) Redactar o supervisar la redacció dels plans museològics o museogràfics que requereixi l'actualització i millora permanent dels fons del Museu i de les seves instal·lacions, i executar-los quan hagin estat aprovats.
 
e) Organitzar l'exposició de les col·leccions del Museu.
 
f) Planificar les exposicions temporals i designar-ne els comissaris.
 
g) Proposar l'adquisició de béns artístics.
 
h) Autoritzar la sortida temporal de béns culturals fora de les instal·lacions del Museu, sens perjudici dels restants requisits legals.
 
i) Exercir les altres funcions que li siguin encomanades pel Patronat, per la Comissió Delegada o pel president.
 
 
Requisits per a ser director
 
Aquesta convocatòria pública i internacional està oberta a especialistes en història de l’art i a persones amb experiència acreditada en la gestió d’equipaments museístics al més alt nivell. El nou director haurà de tenir una visió clara de quin ha de ser el posicionament del MNAC en tots els seus àmbits d'actuació, tant a nivell nacional com internacional. Per això el nou director ha de poder demostrar la seva capacitat de lideratge per gestionar les col·leccions, l'activitat científica i els diversos programes (exposicions, educació, publicacions, comunicació, patrocini, etc.) que duu a terme el Museu. També haurà de gestionar els recursos de què disposa el MNAC de forma eficient.
 
Igualment, el director haurà de demostrar un nivell elevat de capacitat de comunicació i negociació, així com de planificació, determinació de prioritats, presa de decisions i solució de conflictes. També haurà de tenir la capacitat de representar el Museu en el més ampli ventall d'àmbits.
 
El candidat també haurà d’acreditar el coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya i de l’anglès, i es valorarà especialment la possessió de coneixements d’altres llengües amb projecció internacional.