Servei Meteorològic de Catalunya

Cal retrocedir fins a l'any 1987 per trobar un setembre més càlid

query_builder   3 octubre 2011 11:32

event_note Nota de premsa

Cal retrocedir fins a l'any 1987 per trobar un setembre més càlid

 

El setembre de 2011 ha estat càlid i molt sec a la major part de Catalunya. El mes ha estat termomètricament normal a la Costa Brava i extrem sud del delta de l’Ebre. La precipitació només ha assolit la mitjana climàtica a la comarca de la Garrotxa i algun punt del nord de la comarca del Baix Empordà.

 
El Servei Meteorològic de Catalunya qualifica el mes de setembre de 2011 com a càlid[1] a gran part del país, sobretot al Prepirineu, punts del litoral i prelitoral central, algunes zones de l’Altiplà Central i la plana de Lleida, al tram més alt de la conca del Freser, i interior de la comarca de l’Alt Empordà. En canvi, el setembre ha estat un mes normal a la Costa Brava. També ha resultat termomètricament normal a l’extrem sud del delta de l’Ebre. Cal retrocedir fins a l’any 1987 per trobar un setembre més càlid.
 
Pluviomètricament, el setembre ha estat molt sec a la major part de Catalunya. Només a la comarca de la Garrotxa i algun punt del nord de la comarca del Baix Empordà, la precipitació mensual ha assolit o superat lleugerament la mitjana climàtica. Cal remarcar que el setembre de l’any 2007 va ser més sec que el setembre d’enguany.


[1] Els valors mitjans climàtics que s’han utilitzat s’han extret de:
 
Martín-Vide, J.; Raso Nadal, J.M. (2008): Atles climàtic de Catalunya. Període 1961-1990.
 
Al llarg de tot l’informe, s’expressen la temperatura (T) en graus Celsius (°C) i les quantitats de precipitació (PPT) en mil·límetres, mm, unitat equivalent a litres per metre quadrat.
 
Quan s’efectua la comparació entre la precipitació acumulada i la temperatura mitjana i els seus corresponents valors mitjans climàtics[1], s’adopten els criteris següents:
 
 
 
Qualificació
PPT total registrada
respecte de la mitjana climàtica
 
 
Qualificació
Diferència entre la temperatura mitjana i la mitjana climàtica
Molt sec
< 30%
 
Molt càlid
≥ +3 ºC
Sec
Normal
Plujós
Molt plujós
Entre 30% i 90%
Entre 90% i 110%
Entre 110% i 190%
> 190%
 
Càlid
Normal
Fred
Molt fred
Entre +3 ºC i +0,5 ºC
Entre +0,5 ºC i -0,5 ºC
Entre -0,5 ºC i -3 ºC
≤ -3 ºC
 
La tardor climàtica ha començat amb els mateixos trets que va finalitzar l’estiu. D’aquesta manera, el mes de setembre s’ha caracteritzat sobretot per l’absència de precipitacions a gran part de Catalunya i per unes temperatures que han estat per sobre de la mitjana climàtica per l’època durant la major part del mes, amb un parèntesi destacat durant la fredorada que va afectar Catalunya els dies 18 i 19,  i que va provocar una davallada important de la temperatura a Catalunya i la presència de neu a cotes altes del Pirineu.
 
Climàticament, el setembre i l’octubre solen ser els mesos més plujosos de l’any a gran part Catalunya, especialment al litoral i prelitoral.  En canvi, el predomini d’una circulació zonal en alçada (a uns 5.500 m d’alçada) ha provocat que les pertorbacions que han afectat Catalunya hagin estat d’origen atlàntic, acumulant les quantitats més destacades al nord del Principat, i donant un patró de distribució espacial de la precipitació acumulada mensual més propi de l’estiu que de la tardor. D’altra banda, aquesta mateixa circulació zonal juntament amb un predomini de les situacions anticiclòniques han barrat el pas als fluxos més freds procedents del nord i, per tant, inhibint una baixada de la temperatura.
 
Les precipitacions més destacades, concentrades bàsicament al Pirineu i Prepirineu, s’han enregistrat durant els següents episodis: el primer entre els dies 1 i 6 i deixant les quantitats més importants al nord-oest, tal com mostren les següents quantitats registrades a les Estacions Meteorològiques Automàtiques (EMA) gestionades pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC): 40,2 mm a Certascan (2.400 m) a la comarca del Pallars Sobirà, o els 32,9 mm a Montsec d’Ares (1.572 m) a la comarca del Pallars Jussà. El segon episodi destacat va afectar Catalunya entre els dies 16 i 19 i les quantitats més importants es van registrar a les EMA gestionades pel SMC d’Olot (la Garrotxa) amb  82,1 mm o de Sant Pau de Segúries (el Ripollès) amb 77,1 mm. L’últim episodi important del mes es va donar entre els dies 22 i 25, cal remarcar que aquest episodi va arribar a afectar també el litoral i prelitoral central, tal com mostren les següents quantitats registrades a les EMA gestionades pel SMC: 59,9 mm a Lladurs (el Solsonès) o 33,5 mm a Viladecans (el Baix Llobregat).
 
Malgrat aquestes quantitats registrades, a excepció de la comarca de la Garrotxa i algun punt de l’interior de la comarca del Baix Empordà on el mes s’ha de qualificar com a normal, les precipitacions acumulades han estat molt per sota de la mitjana climàtica mensual de Setembre. En alguns punts del litoral o del prelitoral aquesta mitjana pot superar els 80 mm. D’aquesta manera el mes de setembre ha estat molt sec a gran del litoral i prelitoral central i sud i interior de Catalunya, i ha estat sec a àmplies zones del Pirineu i del Prepirineu. Cal remarcar que l’any 2007 va ser més sec que el setembre d’enguany.
 
La taula següent mostra les estacions de la XEMA en les quals la precipitació acumulada durant el mes de setembre ha superat els 75 mm.
 
Nom de l’EMA
Comarca
PPT (mm)
Olot
la Garrotxa
114,5
Sant Pau de Segúries
el Ripollès
110,2
la Vall d'en Bas
la Garrotxa
94,6
Lladurs
el Solsonès
79,0
 
 
 
 
Cal remarcar que a l’Observatori Fabra (el Barcelonès) amb dades de precipitació des de l’any 1914, la precipitació recollida ha estat de 7,3 mm, molt inferior al promig de setembre de 77,4 mm. Aquest registre és el més baix per un setembre des de l’any 1985 (2,9 mm) i el quart més baix des del 1914. Entre agost i setembre només s’han recollit 8,1 mm.
 
Pel que fa a la temperatura, el mes de setembre  ha estat càlid a la major part del país, sobretot al Prepirineu, punts del litoral i prelitoral central, algunes zones de l’Altiplà Central i la plana de Lleida, al tram més alt de la conca del Freser, i interior de la comarca de l’Alt Empordà. En canvi, el setembre ha estat un mes normal a la Costa Brava. També ha resultat termomètricament normal a l’extrem sud del delta de l’Ebre. Cal retrocedir fins a l’any 1987 per trobar un setembre més càlid del d’enguany. Com a curiositat, aquest any ha resultat més càlid el setembre que no pas el juliol a les zones d’alta muntanya, zones elevades de l’interior i del prelitoral i en alguns punts del litoral.
 
La taula següent mostra les anomalies (diferències de la temperatura mitjana mensual de setembre respecte a la mitjana climàtica mensual del mes de setembre pel període de referència 1961-1990)  més significatives a les EMA gestionades pel SMC:
 
Nom de l’EMA
Comarca
Anomalia (ºC)
Barcelona - Observatori Fabra
el Barcelonès
2,8
Lladurs
el Solsonès
2,7
Núria (1.971 m)
el Ripollès
2,6
Clariana de Cardener
el Solsonès
2,6
 
 
 
Figura 1:
 
Mapes de temperatura mitjana del mes de setembre de 2011 i de diferència d’aquesta respecte de la mitjana climàtica
Mapes elaborats amb dades de les estacions integrades a la XEMA (Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques), gestionada pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). No inclouen els valors de temperatura si no es disposa del 80% de totes les dades.
TMm
AT
Figura 2:
 
Mapes de precipitació acumulada durant el mes de setembre de 2011 i de percentatge d’aquesta respecte de la mitjana climàtica
Mapes elaborats amb dades d’estacions automàtiques gestionades pel Servei Meteorològic de Catalunya. No inclouen els valors de precipitació d’una estació concreta si no es disposa de les dades d’un episodi significatiu d’aquesta estació.
Mapa PPT
Mapa APPT
Aquesta informació s’ampliarà a través de la publicació del butlletí mensual definitiu a partir del dia 15 del mes en curs. Totes aquestes informacions es publicaran a www.meteo.cat
 
 
Barcelona, 3 d’octubre de 2011

5  

Fitxers adjunts

Nota premsa

Nota premsa
PDF | 281

Mapa TMm

Mapa TMm
PNG | 256

Mapa AT

Mapa AT
PNG | 202

Mapa PPT

Mapa PPT
PNG | 222

Mapa APPT

Mapa APPT
PNG | 188