Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

El Departament d'Agricultura incrementa la dotació per als ajuts destinats al sector apícola

El Departament d'Agricultura incrementa la dotació per als ajuts destinats al sector apícola

query_builder   7 octubre 2011 19:25

event_note Nota de premsa

El Departament d'Agricultura incrementa la dotació per als ajuts destinats al sector apícola

 
 
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha publicat avui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)  l'Ordre per la qual s’efectua la declaració de crèdits efectivament disponibles de l’Ordre AAM/149/2011, d’1 de juliol, que aprovava les bases reguladores dels ajuts destinats a la millora en la producció i la comercialització dels productes de l’apicultura, i convocava els corresponents a l’any 2011. Les bases de la convocatòria fixaven un import total de 359.012 euros per destinar a aquesta línia d’ajuts, que es dotava inicialment amb un import de 89.753 euros que es correspon a l’aportació del Departament. La resta, de 269.259 euros correspon a l’aportació del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (MARM). La resolució de concessió es condiciona a l’aportació efectiva dels fons procedents del MARM.
 
El pressupost inicial ha resultat insuficient per atendre les sol·licituds presentades. El Departament creu necessari fomentar les actuacions objecte d’aquests ajuts i realitzar una ampliació de la dotació inicial establerta per tal d’adequar-les a les necessitats del sector.
 
El Programa d’actuacions a Catalunya ha estat aprovat dins el programa de millora de la producció i la comercialització dels productes de l’apicultura estatal, mitjançant la Decisió de la Comissió de 14 de setembre de 2010, que aprova el programa de millora de la producció i la comercialització dels productes apícoles presentat per l'Estat espanyol de conformitat amb el Reglament (CE) 1234/2007 del Consell, de 22 d’octubre, pel qual es crea una organització comuna de mercats agrícoles i s’estableix disposicions específiques per a determinats productes agrícoles (Reglament únic per a les OCM), que decideix la contribució de la Unió al programa esmentat, que empara els anys 2011, 2012 i 2013.
 
Així, l'Ordre publicada al DOGC d'avui fixa que la dotació inicial per a l’any 2011 dels ajuts destinats a la millora en la producció i la comercialització dels productes de l’apicultura, que era de 89.753 euros, s’incrementa en 269.259 euros, sent de 359.012 euros el crèdit total efectivament disponible. Aquest increment es desglossa en funció de les línies d’actuació següents:
  • Assistència tècnica: 67.314,75 euros.
  • Lluita contra la varroasi: 53.851,80 euros.
  • Racionalització de la transhumància: 134.629,50 euros.
  • Mesures de suport als laboratoris d’anàlisi de les característiques fisicoquímiques de la mel: 13.462,95 euros.
 
D’altra banda, el DOGC també ha publicat avui l’Ordre per la qual s’efectua la declaració de crèdits efectivament disponibles de l’Ordre AAM/72/2011, de 28 d’abril, per la qual s’aprovava les bases reguladores dels ajuts complementaris en matèria de formació professional agrària. Així, el Departament ha incrementat la dotació inicialment assignada per a aquests ajuts.