Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

El Departament d'Agricultura convoca els ajuts per la paralització temporal de determinades modalitats de pesca

query_builder   10 novembre 2011 10:47

event_note Nota de premsa

El Departament d'Agricultura convoca els ajuts per la paralització temporal de determinades modalitats de pesca

 
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural convoca els ajuts al sector pesquer en els àmbits de paralització temporal d’activitats pesqueres per a algunes modalitats de pesca, d’acord amb el Fons Europeu de la Pesca (FEP), i n’aprova les bases reguladores, com publica avui el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes.
 
Aquests ajuts se centren en les activitats pesqueres de les modalitats d’arrossegament, encerclament, palangre de superfície i petxina lluent, per donar suport a la gestió de la flota pesquera. El concepte subvencionable és el cessament de l’activitat de pesca del vaixell durant el període de temps fixat en el Pla de paralització temporal corresponent aprovat per la Direcció General de Pesca i Afers Marítims. Els ajuts tenen caràcter de cofinançats d’acord amb el que preveu el Reglament (CE) 1198/2006, FEP i el Programa Operatiu, i es convoquen per un import total de 3.659.881,36 euros a càrrec d’una partida pressupostària del Departament per a l’any 2012, amb naturalesa de crèdit anticipat, que representa el 95% del cofinançament. El 5% restant correspon a l’aportació del FEP.
 
Poden ser persones beneficiàries dels ajuts els titulars de vaixells pesquers que compleixin els següents requisits:
a) Que siguin vaixells de la llista tercera i que estiguin donats d’alta al cens de la flota pesquera operativa.
b) Que tinguin fixada la base en un port de Catalunya.
c) Que estiguin inclosos dins d’algun dels plans de paralització temporal establerts a l’empara del Pla integral de gestió per a la conservació dels recursos pesquers en el Mediterrani.
 
El període de parada de les embarcacions serà l’assenyalat en els respectius plans de paralització aprovats.
 
L’import màxim subvencionable respon a un barem en funció del tonatge brut de l’embarcació, i val a dir que, d’acord amb el disposat a l’annex II del Reglament (CE) 1198/2006, del Consell, de 24 de juliol, relatiu al FEP, les operacions del grup 1, entre les que es troben les actuacions regulades en les bases reguladores de l’Ordre publicada avui, podran gaudir d’un nivell de participació financera pública (comunitària, estatal, autonòmica o d’altre tipus) de fins el 100% de les despeses subvencionables per a les parades temporals.