Salut

Un projecte sobre la detecció de la fragilitat en gent gran guanya el 7è. Premi de Recerca en Atenció Primària de la Regió Sanitària Barcelona

query_builder   30 novembre 2011 16:23

event_note Nota de premsa

Un projecte sobre la detecció de la fragilitat en gent gran guanya el 7è. Premi de Recerca en Atenció Primària de la Regió Sanitària Barcelona

  • També s’ha concedit un accèssit a un projecte que estudiarà la implementació d’una eina de col·laboració clínica en xarxa per reduir el nombre de derivacions
  • La dotació econòmica d’aquesta setena edició és de 27.700€, que s’ha repartit entre els dos guanyadors
Premis de Recerca
El projecte “Seguiment als 7 anys d’una cohort de gent gran no institucionalitzada. Validació predictiva d’un instrument de detecció de fragilitat en l’atenció primària” ha estat el guanyador del 7è. Premi de Recerca en Atenció Primària 2011 de la Regió Sanitària Barcelona (RSB). A més, també s’ha concedit un accèssit al projecte “Impacte de la implementació d’una eina de col·laboració clínica en xarxa (ECOPIH) entre professionals d’atenció primària i especialitzada en la reducció del nombre de derivacions”. Enguany el Premi té una dotació de 27.700€, que ha estat repartit entre l’equip guanyador i el de l’accèssit.
 
Aquest matí s’han fet públics els projectes premiats en l’acte de lliurament oficial del guardó, que ha estat presidit per la secretària general del Departament de Salut, Roser Fernández, el gerent de la Regió Sanitària Barcelona, Enric Agustí, i el gerent del Consorci Sanitari de Barcelona, Jaume Estany.
 
El projecte guanyador ha estat presentat per Francesc Orfila, com a investigador principal de l’equip investigador de la Unitat de Suport a la Recerca, de l’Àmbit d’Atenció Primària Barcelona Ciutat de l’Institut Català de la Salut (ICS).
 
D’altra banda, l’accèssit ha estat per al projecte presentat per David Lacasta, com a investigador principal de l’equip investigador del CAP La Salut, del Servei d’Atenció Primària Badalona-Sant Adrià de Besòs, de l’ICS.
 
El Premi de Recerca en Atenció Primària de la Regió Sanitària Barcelona va adreçat als equips d’investigació de les entitats proveïdores d’atenció primària de la Regió Sanitària Barcelona, del Servei Català de la Salut, i compta amb la col·laboració de l’Institut d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol i del Departament de Salut.
 
El lliurament del premi ha servit com a cloenda d’una jornada tècnica centrada en l’atenció primària i el repte de l’abordatge integral del pacient crònic complex, així com en nous reptes que es plantegen en aquest mateix àmbit, a través d’experiències que s’han dut ha terme en el territori, com el pacient crònic complex amb insuficiència cardíaca a l’Alt Penedès, entre d’altres. També s’han presentat els resultats del projecte guanyador del 5è. Premi de Recerca en Atenció Primària 2009 “De l’alta hospitalària a la consulta d’atenció primària: avaluació de l’impacte d’una intervenció consensuada entre nivells assistencials dirigida a millorar la conciliació de la medicació”.
 
Projectes finalistes
 
En aquesta setena convocatòria del Premi s’han presentat 26 projectes; aquests han estat els quatre projectes finalistes:
Projecte
Investigador/a principal
Estudi de cohorts a l’atenció primària sobre l’ús de les noves tecnologies de la informació i comunicació per millorar l’accessibilitat
Cristina Cabistañ
EAP Canaletes
SAP Cerdanyola-Ripollet
ICS
Estudi pilot d’un programa d’atenció integrada basat en el Chronic Care Model i en el Guided Care Model per a persones amb malalties cròniques complexes: creant entorns afavoridors al canvi
Mercè Abizanda
PAMEM
 
e-RECS: Assaig clínic aleatoritzat per avaluar l’efectivitat dels recordatoris electrònics clínics sincrònics adreçats a professionals d’atenció primària
Manuel Medina
Sistema d’Informació dels Serveis d’Atenció Primària
ICS
Intervenció comunitària en depressió als adolescents de 3r. i 4t. d’ESO
Aureli Serrat
SAP Sant Coloma de Gramenet
ICS
 
Pel que fa als projectes presentats, segons el territori de procedència,  13 són de la ciutat de Barcelona, 2 del Barcelonès Nord, 2 del Barcelonès Sud-l’Hospitalet de Llobregat, 1 del Maresme, 2 de Sabadell i 6 de Terrassa, Rubí i Sant Cugat. Quant a l’entitat gestora a la qual pertany l’equip investigador, 14 projectes són de l’ICS i 12 són d’altres entitats proveïdores.
 
 
Set anys premiant la recerca en l’atenció primària
 
La Regió Sanitària Barcelona convoca anualment el Premi de Recerca en Atenció Primària i promou la difusió dels resultats dels projectes de recerca amb la finalitat d’afavorir sinèrgies de treball i bones pràctiques entre els equips d’atenció primària.
 

Els projectes de recerca s’han de basar en la millora de la qualitat en la prestació i l'impacte dels serveis d'atenció primària en els resultats de salut de la població, amb especial èmfasi en l’accessibilitat, l’equitat, la continuïtat assistencial entre nivells, l'efectivitat i l'eficiència dels serveis.
 
Els guanyadors de les anteriors edicions han estat els següents:
 
“Estudi de l’adequació de les colonoscòpies”, presentat per Manel Segarra, de la Direcció d’Atenció Primària Costa de Ponent de l’ICS (guanyador 2010)
“Grau de distrès, somatitzacions i creences sobre salut i malaltia en pacients immigrants recents a les consultes d’atenció primària de Catalunya. Definició de les competències dels professionals sanitaris per al maneig més efectiu d’aquests casos”, presentat per Pere Toran, de la Unitat de Suport a la Recerca Metropolitana Nord de l’ICS (accèssit 2010)
 
“De l’alta hospitalària a la consulta d’atenció primària: avaluació de l’impacte d’una intervenció consensuada entre nivells assistencials dirigida a millorar la conciliació de la medicació” presentat per Isabel Rosich, com a investigadora principal de l’equip investigador del Servei d’Atenció Primària Alt Penedès-Garraf, de l’ICS (2009)
 
“Estudi d’intervenció per millorar el suport social en cuidadors”, presentat per Josep M. Bonet, del Servei d’Atenció Primària Cerdanyola-Ripollet de l’ICS (2008)
 
“Intervenció coordinada entre l’atenció primària i l’hospital en pacients hiperfreqüentadors atesos en un servei d’urgències d’un hospital”, presentat per Josep Davins, de l’Àmbit d’Atenció Primària Barcelona Ciutat de l’ICS (2007)
 
“Pla de millora del control de la hipertensió”, presentat per Roser Vallès, del Servei d’Atenció Primària Cerdanyola-Ripollet de l’ICS (2006)
 
“Avaluació d’una estratègia combinada dirigida a professionals i pacients amb l’MPOC (feed-back d’informació clínica, formació i educació sanitària) per a millorar el control clínic i la qualitat de vida” presentat per Xavier Bayona, del Servei d’Atenció Primària Baix Llobregat Centre de l’ICS (2005)