Direcció General de Comunicació

DOGC

El DOGC incorpora un codi de verificació electrònica que permet comprovar l'autenticitat de les seves còpies impreses

També estableix una nova ordenació del seu sumari que en facilita la seva consulta

query_builder   2 gener 2012 10:30

event_note Nota de premsa

El DOGC incorpora un codi de verificació electrònica que permet comprovar l'autenticitat de les seves còpies impreses

També estableix una nova ordenació del seu sumari que en facilita la seva consulta

A partir d'avui, cada document publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC),  siguin lleis, decrets, resolucions o edictes -entre d'altres-, incorporarà l’anomenat codi de verificació electrònica (CVE). Es tracta d’un codi alfanumèric, inserit a cada pàgina del Diari Oficial, que a través del web www.gencat.cat/dogc permetrà accedir de manera ràpida a la versió autèntica de cada disposició.
 
Aquest codi és una referència unívoca per a cada document publicat i atorga la consideració d’autèntiques a les còpies impreses del DOGC, ja que permet comprovar-ne tant l’autenticitat com la integritat.
 
D'aquesta manera, els ciutadans podran acreditar l’autenticitat d’una pàgina del DOGC impresa a partir d'una versió en PDF. Aquesta verificació es podrà dur a terme mitjançant la introducció d’aquest CVE en una casella que apareix en el portal del DOGC amb aquesta finalitat.
 
A més, el DOGC d'avui incorpora també una nova ordenació del seu sumari que permet fer les consultes de forma més clara i orientativa. A partir d'ara, es podrà consultar el Diari Oficial a través de les seccions següents:
  • Disposicions
  • Càrrecs i personal
  • Anuncis de la Generalitat de Catalunya
  • Anuncis de l’Administració local
  • Anuncis de l’Administració de justícia 
  • Anuncis diversos
Tant la introducció del codi de verificació electrònica, com aquesta nova ordenació de les seccions, han estat motivades per l’entrada en vigor -en el dia d'avui- de determinades previsions contingudes en el Decret 129/2010, de 21 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament del DOGC, modificat posteriorment pel Decret 355/2011, de 14 de juny.