Servei Meteorològic de Catalunya

El mes de desembre ha estat molt sec a gran part de Catalunya

query_builder   2 gener 2012 12:12

event_note Nota de premsa

El mes de desembre ha estat molt sec a gran part de Catalunya

 
El Servei Meteorològic de Catalunya qualifica el mes de desembre de 2011 com a càlid a gran part del país, a excepció del tram mig del riu Segre, la conca de Tremp, fondalades de l’Alt Berguedà i punts de la Costa Brava on el mes ha estat normal.
 
Pluviomètricament, el desembre ha estat molt sec a gran part del país, a excepció de l’extrem nord-occidental on el desembre s’ha presentat normal o plujós, i fins i tot, molt plujós a l’àrea del Lac Redon a la comarca de la Val d’Aran.

 
Contràriament al que va passar al novembre, quan la precipitació va ser extremadament abundant a molt punts de la geografia catalana, els totals pluviomètrics del mes de desembre han estat extremadament escassos a gran part de Catalunya, mostrant la irregularitat pluviomètrica que pateix el territori.
 
Aquest fet queda definit per la configuració sinòptica que ha predominat al llarg del mes de desembre: una marcada circulació zonal en alçada amb el pas de fronts d’oest a est afectant puntualment a l’extrem nord-occidental de Catalunya, i la presència en superfície d’un potent anticicló que ajudava a estabilitzar l’atmosfera. Aquest tipus de configuracions no són estranyes a l’hivern, donant un tipus de temps sec i càlid a la part oriental de la Península Ibèrica. De totes formes, cal remarcar els següents aspectes:
 
- Durant els primers dies del mes una ondulació del corrent del jet va comportar els pas de tot un seguit de cues de fronts que van afectar al nord de Catalunya. D’aquesta manera, entre els dies 1 i 6 es van registrar les següents precipitacions a les Estacions Meteorològiques Automàtiques (EMA) gestionades pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC): al Lac Redon (2.247 m) a la comarca de la Val d’Aran es van acumular 21,5 mm; a Sasseuva (2.228 m) a la comarca de la Val d’Aran, 7,9 mm; i a Certascan (2.400 m) a la comarca del Pallars Sobirà, 7,2 mm.
 
- L’episodi meteorològic més destacat del mes de desembre es va produir entre els dies 16 i 21 quan una nova ondulació del corrent en jet va provocar l’entrada d’un front fred procedent d’altes latituds, acompanyat d’una massa d’aire freda i comportant una baixada destacada de la temperatura. Les precipitacions es van concentrar bàsicament a l’extrem nord de Catalunya, tal com mostren les següents quantitats registrades a les EMA gestionades pel SMC: 135,5 mm al Lac Redon (2.247) a la comarca de la Val d’Aran; 96,6 mm a Certascan (2.400 m) a la comarca del Pallars Sobirà; i 67,2 mm a Bonaigua (2.266 m) a la comarca del Pallars Sobirà. A més, la baixada de la temperatura va comportar que la precipitació fos en forma de neu a molts punts del Pirineu, si bé la nevada va ser destacada a la banda més occidental de la serralada tal com indiquen els 46 cm mesurats a Certascan (2.400 m), els 30 cm del Lac Redon (2.247 m), els 23 cm de Bonaigua (2.266 m) o els 20 cm de Sasseuva (2.228 m). Finalment el vent del primer quadrant va ser fort als dos extrems del país, a les parts més elevades de la serralada prelitoral i al Pirineu tal com indiquen els 150,1 km/h de Puig Sesolles (1.668 m) a la comarca del Vallès Oriental o els 143,6 km/h de Portbou (l’Alt Empordà).
 
- Si be el mes va acabar amb un potent anticicló, essent les boires persistents a les valls i planes de l’interior el fenomen meteorològic més destacat, un front fred va afectar entre els dies 29 i 31 l’extrem nord de Catalunya tal com mostren les següents quantitats registrades a les EMA gestionades pel SMC: 47,4 mm al Lac Redon (2.247) a la comarca de la Val d’Aran; 28,8 mm a Certascan (2.400 m) a la comarca del Pallars Sobirà; i 20,3 mm a Bonaigua (2.266 m) a la comarca del Pallars Sobirà
 
La distribució espacial de la precipitació mensual (part esquerra, figura 2) mostra un patró que és reflex de les pertorbacions que han afectat el Principat: fronts freds procedents d’altes latituds acumulant les quantitats més importants a l’extrem nord-occidental de Catalunya, on el mes en aquests indrets s’ha de qualificar normal o plujós, i fins i tot, molt plujós a l’àrea del Lac Redon a la comarca de la Val d’Aran (part dreta, figura 2). A la resta del país, el mes ha estat sec o molt sec, donat que aquestes pertorbacions amb un recorregut nord-oest a sud-est arribaven molt desgastades després de creuar el Pirineu.
 
La taula següent mostra les EMA gestionades pel SMC en les quals la precipitació acumulada durant el mes de desembre ha superat els 50 mm, i que s’han ubicat al quadrant nord-occidental de Catalunya.
 
Nom de l’EMA
Comarca
PPT (mm)
Lac Redon (2.247 m)
la Val d'Aran
202,0
Certascan (2.400 m)
el Pallars Sobirà
139,0
Sasseuva (2.228 m)
la Val d'Aran
95,2
Vielha e Mijaran
la Val d'Aran
82,9
Bonaigua (2.266 m)
el Pallars Sobirà
82,2
Malniu (2.230 m)
la Cerdanya
53,6
Espot (2.519 m)
el Pallars Sobirà
50,2
 
 
Pel que fa a la temperatura, el mes de desembre ha estat càlid a gran part del país, a excepció del tram mig del riu Segre, la conca de Tremp, les fondalades de l’Alt Berguedà i a punts de la Costa Brava on el mes ha estat normal (part dreta figura 1). Aquesta situació ha estat deguda a una circulació de l’oest en alçada reflex directe del marcat corrent en jet, i al bloqueig anticiclònic en superfície, factors que han inhibit l’entrada de masses d’aire més fred procedents d’altes latituds.
 
La taula següent mostra les anomalies (diferències de la temperatura mitjana mensual de desembre respecte a la mitjana climàtica mensual del mes de desembre pel període de referència 1961-1990)  més significatives a les EMA gestionades pel SMC:
 
Nom de l’EMA
Comarca
Anomalia (ºC)
Santuari de Queralt
el Berguedà
2,8
Barcelona - el Raval
el Barcelonès
2,8
Vilassar de Mar
el Maresme
2,7
Malniu (2.230 m)
la Cerdanya
2,7
Font-rubí
l’Alt Penedès
2,6
Muntanyola
Osona
2,5
Mas de Barberans - Abocador
el Montsià
2,5
 
 
 
 
 
Figura 1:
 
Mapes de temperatura mitjana del mes de desembre de 2011 i de diferència d’aquesta respecte de la mitjana climàtica
Mapes elaborats amb dades de les estacions integrades a la XEMA (Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques), gestionada pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). No inclouen els valors de temperatura si no es disposa del 80% de totes les dades.
 
Mapa T
Mapa AT
Figura 2:
 
Mapes de precipitació acumulada durant el mes de desembre de 2011 i de percentatge d’aquesta respecte de la mitjana climàtica
Mapes elaborats amb dades d’estacions automàtiques gestionades pel Servei Meteorològic de Catalunya. No inclouen els valors de precipitació d’una estació concreta si no es disposa de les dades d’un episodi significatiu d’aquesta estació.
Mapa PPT
Mapa APPT
Aquesta informació s’ampliarà a través de la publicació del butlletí mensual definitiu a partir del dia 15 del mes en curs. Totes aquestes informacions es publicaran a www.meteo.cat
 
 
Barcelona, 2 de gener de 2012

5  

Fitxers adjunts

Butlleti mensual

Butlleti mensual
PDF | 591

Mapa Temp

Mapa Temp
PNG | 220

Mapa ATemp

Mapa ATemp
PNG | 186

Mapa PPT

Mapa PPT
PNG | 192

Mapa APPT

Mapa APPT
PNG | 160