Salut

La taxa de mortalitat per càncer s'ha reduït un 15% en dones i un 9% en homes els darrers deu anys

4 DE FEBRER: DIA MUNDIAL DEL CÀNCER

La taxa de mortalitat per càncer s'ha reduït un 15% en dones i un 9% en homes els darrers deu anys

query_builder   3 febrer 2012 14:25

event_note Nota de premsa

4 DE FEBRER: DIA MUNDIAL DEL CÀNCER

La taxa de mortalitat per càncer s'ha reduït un 15% en dones i un 9% en homes els darrers deu anys

 
  • Els tumors més freqüents en les dones són els de mama i els colorectals i en els homes són els de pròstata, de pulmó i els colorectals.
 
El 4 de febrer es commemora el Dia Mundial del Càncer, una malaltia que en els darrers deu anys ha reduït la taxa de mortalitat un 15% en dones i un 9% en homes. La reducció s’ha produït, principalment, a causa de la detecció i el diagnòstic en etapes cada vegada més precoces de la malaltia i per la millora dels tractaments, la qual cosa comporta més supervivència de les persones afectades.
 
Amb tot, la incidència del càncer augmenta per factors com l’increment i l’envelliment de la població. Així, la malaltia és la primera causa de mort en els homes i la segona, després de les malalties cardiovasculars, en les dones.
 
Per altra banda, segons les estimacions del 2012, els tumors més freqüents en les dones són els de mama (5.032 casos anuals) i els colorectals (2.348 casos anuals). En canvi, en els homes, els tumors més freqüents són els de pròstata, de pulmó i colorectals (5.307, 3.800 i 3.350 casos anuals, respectivament).
 
El Departament de Salut continua treballant i col·laborant en les estratègies preventives, especialment en les vinculades a millorar els hàbits de vida saludables, com ara la dieta i reduir l’obesitat i el sobrepès; promoure l’exercici físic moderat i regular; evitar l’exposició solar excessiva; evitar el consum excessiu de l’alcohol; vacunar del papil·lomavirus humà les nenes de dotze anys, entre d’altres, i també molt específicament incidir sobre el tabaquisme.
 
Així mateix, enguany començarà la implantació del Registre de càncer poblacional pediàtric, de les dades del qual es podrà disposar al llarg de l’any. El Registre de càncer de Catalunya permetrà millorar el coneixement de l’impacte del càncer en termes d’incidència, mortalitat i supervivència i, a la vegada, serà l’instrument d’avaluació de les mesures implementades en la lluita contra el càncer, com ara en la prevenció i l’atenció oncològica.
 
Programa de diagnòstic ràpid
El Departament de Salut disposa del Programa de diagnòstic ràpid de càncer de mama, de pulmó, de còlon i recte, de pròstata i de bufeta urinària. Aquest programa estableix que, des de la sospita fonamentada de càncer fins al començament del tractament, transcorrin com a mitjana trenta dies, la qual cosa contribueix significativament a disminuir el temps d’incertesa dels pacients. La implementació d’aquest programa ha comportat l’establiment d’un circuit específic per a aquests casos de pacients amb sospita elevada de poder patir un càncer, fet que ha representat canvis organitzatius als hospitals i en l’atenció primària per tal d’assolir la millora de l’eficiència del procés diagnòstic i terapèutic.
 
Paral·lelament, també estan en funcionament programes de cribratge o detecció precoç de càncer de mama i programes de detecció precoç de càncer colorectal, que s’estan estenent a diverses zones de Catalunya. Alhora, també s’està treballant per millorar el cribratge de càncer de coll d’úter i l’avaluació contínua de tots els programes de detecció precoç, per tal d’assegurar l’accés de tota la població subsidiària i la qualitat.
 
A banda, s’han establert les oncoguies, guies de pràctica clínica per a l’abordatge terapèutic dels tumors més freqüents (mama, colorectal, pulmó...) que s’actualitzen contínuament per tal de disposar del coneixement adaptat a l’evidència científica.
 
Model assistencial i equips multidisciplinaris
L’atenció oncològica disposa d’equips multidisciplinaris formats per professionals de les diferents especialitats involucrades en el diagnòstic i tractament dels pacients, per tal de fer un abordatge del càncer al més efectiu possible. Aquest model assistencial està implantat extensament en els hospitals catalans i es pretén consolidar-lo i estendre’l al màxim nombre de localitzacions tumorals. En paral·lel, s’estan potenciant les xarxes hospitalàries oncològiques en el marc de les regions sanitàries amb l’objectiu de millorar i garantir l’equitat d’accés a l’atenció oncològica.
 
Actualment, també hi ha una xarxa d’atenció psicològica amb psicooncòlegs als hospitals de referència per tal de donar suport als pacients i les famílies i es preveu estendre-la a altres hospitals d’acord amb el volum assistencial oncològic. A més, es disposa d’un model d’intervenció psicològica en els pacients diagnosticats de càncer que el puguin necessitar en el marc de l’equip multidisciplinari que atén els pacients.
 
Per acabar, la xarxa del banc de tumors continua avançant en la recerca aplicada en oncologia des dels dotze hospitals amb més volum de pacients atesos amb diagnòstic de càncer.
 
Més informació: Canal Càncer