Empresa i Coneixement

OCUPACIO

L'índex de sinistralitat laboral a Catalunya baixa un 10,5% el 2011

query_builder   8 febrer 2012 13:38

event_note Nota de premsa

OCUPACIO

L'índex de sinistralitat laboral a Catalunya baixa un 10,5% el 2011

 

  • En els darrers sis anys hi ha una clara tendència a la baixa de tots els accidents de treball independentment de la gravetat de les lesions que determinen
 
  • L’any passat es van registrar 78 accidents mortals, 14 més que en el 2010
 
  • El Departament d’Empresa i Ocupació impulsarà una campanya específica per reduir la xifra d’accidents mortals i mantenir la tendència global a la baixa
 
L’any 2011, l’índex d’incidència de sinistralitat  laboral (*) —nombre d’accidents per cada 100.000 persones afiliades a la Seguretat Social— a Catalunya es va reduir en un 10,5% respecte al 2010 i d’aquesta manera es manté la tendència a la baixa de tots els accidents de treball independentment de la gravetat de les lesions que determinen.
 
Aquesta reducció de la sinistralitat ha estat notable pel que fa a l’índex d’incidència dels accidents lleus, que va baixar un 10,5%, i en la incidència d’accidents laborals greus, que es va reduir en un 9%. En canvi, pel que fa als accidents laborals mortals l’índex d’incidència va créixer un 23,5%.
 
El director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, Ramon Bonastre, ha explicat que “la tendència de la sinistralitat laborals va a la baixa” i ha destacat que “estem en el bon camí però no podem baixar la guàrdia i hem de millorar en els casos d’accidents mortals”.
 
En aquest sentit, el director general ha anunciat “que la Inspecció de Treball ja ha començat una campanya específica per controlar i reduir els riscos en empreses i sectors on el 2011 s’han produït més accidents mortals”.
  
 
 
EVOLUCIÓ DELS ÍNDEXS D’INCIDÈNCIA* D’ACCIDENTS LLEUS, GREUS I MORTALS REGISTRATS A CATALUNYA. 2007 – 2011
 
 
2007
2008
2009
2010
2011
Lleus
5.674,33
5.255,11
4.312,02
4.074,62
3.644,12
Greus
45,91
41,60
30,93
29,88
27,22
Mortals
3,73
3,76
4,12
2,51
3,1
 
(*) Els índexs d’incidència són la dada més adequada per fer el seguiment de l’evolució de la sinistralitat, perquè eliminen l’efecte distorsionador que produeix en les xifres absolutes els canvis en el volum de la població ocupada que hi ha al llarg dels anys.
 
 
Pel que fa a les xifres absolutes d’accidents a Catalunya, l’any passat es van reduir la xifra total d’accidents en un 12%. Aquesta reducció va ser notable en els accidents lleus (-12%) i en els greus (-10,23%). Per contra, el passat 2011 es van registrar 78 accidents mortals, un 22% més que en el 2010.
 
 
EVOLUCIÓ DELS ACCIDENTS LLEUS, GREUS I MORTALS REGISTRATS A CATALUNYA. 2007 - 2011
 
 
2007
2008
2009
2010
2011
Lleus
159.676
146.653
112.104
103.895
91.557
Greus
1.292
1.161
804
762
684
Mortals
105
105
107
64
78
Total
161.073
147.919
113.015
104.721
92.319
 
FONT: Departament d’Empresa i Ocupació
 
 
Continua la tendència a la baixa de tots els accidents de treball
 
Ens els darrers sis anys, la tendència mostra que el risc de patir un accident de treball a Catalunya es va reduint. En aquest sentit, hi ha una clara tendència a la baixa de tots els accidents de treball independentment de la gravetat de les lesions que determinen. En el cas dels accidents mortals, tot i el repunt del darrer any, aquesta tendència també es manté, tal i com es veu reflectit en la representació de la línia de tendència del gràfic 4 ( adjuntem nota amb gràfics)
 
Accidents laborals mortals
 
Pel que fa als accidents laborals mortals, dels 78 registrats a Catalunya, 38 corresponen al sector serveis, 19 a la indústria, 16 a la construcció i 5 a l’agricultura.
 
Pel que fa al tipus d’accident, del total d’accidents laborals mortals del 2011, 28 van ser per causes no traumàtiques —vessaments cerebrals i infarts— i 15 van ser accidents de trànsit. Els 35 accidents laborals mortals restants van ser per causes traumàtiques.
 
 
La sinistralitat per sectors
 
En índexs d’incidència del total d’accidents laborals, la indústria va ser el sector on més es va reduir la sinistralitat durant l’any 2011 (-10,5%), seguida de la construcció (-9,4%), els serveis (-8,8%) i l’agricultura (-1,9%).
 
 
ÍNDEXS D’INCIDÈNCIA D’ACCIDENTS LABORALS  REGISTRATS A CATALUNYA PER SECTORS. 2011
 
 
Totals
Lleus
Greus
Mortals
Agricultura
3.711,48
3.627,51
73,47
10,50
Indústria
5.359,39
5.312,35
42,66
4,38
Construcció
7.794,63
7.704,06
80,51
10,06
Serveis
2.933,27
2.913,30
17,95
2,03
 
 
 
Campanya específica per reduir la xifra d’accidents mortals i mantenir la tendència global a la baixa
 
El Departament d’Empresa i Ocupació impulsarà una campanya específica per reduir la xifra d’accidents laborals mortals. Per aquest motiu, destinarà bona part de la tasca dels 31 nous Inspectors de treball que s’han incorporat a la Inspecció de Treball de Catalunya a reforçar les actuacions de vigilància i control en matèria de Seguretat i Salut Laboral i a la investigació dels accidents de treball mortals que es produeixin durant el 2012
 
Així mateix, es dissenyarà un programa específic per als tècnics habilitats de vigilància i control de les empreses on es concentren els riscos de patir accidents de treball mortals traumàtics més freqüents com són els atrapaments, aixafaments i caigudes d’alçada relacionats amb les condicions de treball materials derivades de les condicions d’ús d’equips de treball i màquines i el maneig de càrregues i treballs en alçada.
 
El Departament reforçarà les polítiques públiques impulsades des de l’autoritat laboral adreçades a les empreses que concentren el risc d’accident de treball amb visites i actuacions sobre les empreses d’alta accidentalitat.
 
Així mateix, el Departament donarà continuïtat a l’Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral.
 
Adjuntem nota amb gràfics
 

3  

Fitxers adjunts

El director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, Ramon Bonastre, en l'acte de balanç de sinistralitat laboral 2011

El director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, Ramon Bonastre, en l'acte de balanç de sinistralitat laboral 2011
JPG | 1935

El director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, Ramon Bonastre, en l'acte de balanç de sinistralitat laboral 2011

El director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, Ramon Bonastre, en l'acte de balanç de sinistralitat laboral 2011
JPG | 1722

Nota de premsa amb gràfics- Balanç sinistralitat laboral 2011

Nota de premsa amb gràfics- Balanç sinistralitat laboral 2011
PDF | 191