Salut

Disminueix un 3,7% el nombre de baixes per incapacitat temporal a Catalunya

query_builder   13 febrer 2012 11:51

event_note Nota de premsa

Disminueix un 3,7% el nombre de baixes per incapacitat temporal a Catalunya

Les  principals causes han estat les malalties osteomusculars, les mentals i del comportament, i les respiratòries
 
La durada mitjana de les baixes ha augmentat en un dia respecte a l’any 2010
 
A Catalunya s’han produït 911.930 baixes per incapacitat el 2011, enfront de les 946.506 de l’any anterior. Això comporta una disminució del 3,7%, segons l’Informe sobre incapacitat temporal per contingències a Catalunya 2011, elaborat per l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries (ICAMS), i presentat avui en roda de premsa per Francesc Sancho, Secretari d’Estratègia iCoordinació del Departament de Salut, i Rafael Manzanera, director de l’ICAMS.

Els grups diagnòstics que causen la major durada de les incapacitats temporals continuen sent els osteomusculars (que han pujat del 19% al 21% respecte a l’any anterior), els mentals i de comportament (que es mantenen en el 7%), els traumatològics (prop del 9%), símptomes diversos (8,4%) i els tumors (1,9%). Aquestes motius representen el 48% del nombre total de baixes i prop del 70% del nombre de dies.
 
D’altra banda, la durada mitjana de les baixes ha augmentat respecte a l’any 2010 i ha passat dels 35,7 als 36,7 dies. Alhora, els dies d’incapacitat temporal per treballador o treballadora actiu han augmentat un 2,1% respecte a l’any 2010 i han arribat als 11 dies (9,3 en homes i 13,1 en dones). Aquest increment s’explica per l’allargament de les durades mitjanes, que contraresta la disminució de la incidència del nombre de baixes.
 
A més, les dades registrades per l’ICAMS reflecteixen que l’edat mitjana dels pacients de baixa té una tendència ascendent, i ha passat dels 38,9 anys de mitjana el 2010 als 39,4 anys el 2011. Aquesta tendència que s’observa en els darrers tres anys pot ser causada pels canvis en la distribució d’edats de la població afiliada.
 
 
 
L’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries (ICAMS)
 
L’objectiu principal de l’ICAMS és realitzar la inspecció, l'avaluació i el seguiment dels processos mèdics i sanitaris corresponents a les incapacitats temporals (IT). Alhora, les funcions bàsiques d’aquest organisme segueixen les següents línies principals:
  • Realitzar la inspecció, l'avaluació i el seguiment dels processos mèdics i sanitaris corresponents a les prestacions del sistema de la Seguretat Social en matèria d'incapacitats laborals.
  • Efectuar avaluacions mèdiques del personal funcionari dels diferents cossos o escales de l'Administració de la Generalitat que ocupen llocs de treball que requereixen unes condicions físiques o psíquiques especials.
  • Efectuar avaluacions mèdiques de les persones amb possible incapacitat funcional per a l'exercici de determinades activitats, d'acord amb la normativa sectorial aplicable.
  • Elaborar informes i dictàmens que avaluïn l'adequació de les actuacions sanitàries del sistema sanitari de cobertura pública a la bona pràctica professional, en el marc dels procediments de responsabilitat patrimonial. I qualsevol altra funció que, dins l'àmbit de l'avaluació mèdica, li encarregui el conseller de Salut.
  • Dur a terme les tasques de control, avaluació i inspecció necessàries per vetllar pel compliment de les garanties de seguretat i de qualitat dels centres i serveis assistencials, sanitaris i sociosanitaris, i de les prestacions del sistema sanitari de responsabilitat pública, i també investigar possibles anomalies del sistema sanitari.

1  

Fitxers adjunts

Dossier ICAMS

Dossier ICAMS
PPT | 4948