Direcció General de Comunicació

Pla d'Actuacions Industrials i Empresarials

El Govern aprova el Pla d'Actuacions Industrials i Empresarials per al període 2012-2014

query_builder   14 febrer 2012 16:14

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Pla d'Actuacions Industrials i Empresarials per al període 2012-2014

 
  • El Pla, que té un pressupost de prop de 205 milions d’euros per al 2012, s’adreça sobretot a les petites i mitjanes empreses i és una de les principals mesures per afavorir la reactivació econòmica del país 

 

  • Elaborat pel Departament d’Empresa i Ocupació a través de la Direcció General d’Indústria i ACC1Ó, busca impulsar la competitivitat del teixit empresarial català a partir de la innovació, la internacionalització i la capacitat exportadora, i la captació d’inversions. Es fonamenta en dos grans eixos: la política de manteniment i la política de canvi i desenvolupament

 

  • Entre els seus objectius per al 2014, destaca l’augment del volum d’inversió estrangera a Catalunya fins a 600 milions d’euros, l’assessorament i acompanyament de 6.000 empreses en la cerca de finançament i l’increment en 1.500 del nombre de noves empreses exportadores regulars
 
El Govern de la Generalitat ha aprovat avui el Pla d’Actuacions Industrials i Empresarials per al període 2012-2014, que compta amb un pressupost de 204.816.519 euros per al 2012. Elaborat pel Departament d’Empresa i Ocupació a través de la Direcció General d’Indústria i ACC1Ó, el Pla és la base de l’estratègia del Govern per assolir un sector industrial i empresarial dinàmic, fort i competitiu i constitueix una de les mesures principals per afavorir la reactivació econòmica del país.
 
El pla, que s’adreça sobretot a les petites i mitjanes empreses, busca impulsar la competitivitat del teixit empresarial català i es fonamenta en 31 iniciatives concretes dividides en dos grans eixos: la política de manteniment i la política de canvi i desenvolupament.
 
La política de manteniment es basa, d’una banda, en el suport i la defensa de l’actual teixit industrial a partir de la definició d’un mapa de riscos i la intervenció per tal de garantir la continuïtat industrial de projectes estratègics, i de l’altra, en una política d’estímuls i suport a la creació de clústers.
 
Pel que fa a la política de canvi i desenvolupament, el pla inclou tres grans línies basades en plans estructurals, plans tractors i plans instrumentals.
 
 
 
 
Plans estructurals: captació d’inversions, innovació i internacionalització
 
  • Captació d’inversions. El pla busca aconseguir que el 22% del total d’inversions estrangeres a l’Estat es facin a Catalunya el 2014, davant del 17% actual. Per al 2014, la Direcció General d’Indústria preveu obtenir un volum mínim d’inversió estrangera proper als 600 milions d’euros. Per assolir-ho, el pla impulsarà l’actual xarxa de Centres de Promoció de Negocis d’ACC1Ó arreu del món (34 en total) per tal que, a banda d’acompanyar les empreses catalanes en la seva internacionalització, potenciïn la captació d’inversions estrangeres a Catalunya.
 
  • Innovació. L’objectiu és assolir la fita europea d’augmentar l’R+D fins al 3% del PIB català al 2020 –actualment està a l’1,63%–, mitjançant una major eficiència i eficàcia dels centres tecnològics i de recerca. Es treballarà per enfortir l’oferta tecnològica dels centres perquè se’n puguin beneficiar 10.000 empreses cada any, en lloc de les 8.000 actuals. A banda, amb els incentius a la innovació empresarial s’espera mobilitzar uns 750 milions d’euros d’inversió privada en R+D fins al 2104.
 
  • Internacionalització. Actualment a Catalunya hi ha més de 40.000 empreses que exporten, de les quals només 13.500 ho fan de forma regular, una xifra que ha quedat estancada durant els últims anys. Un dels reptes del pla aprovat avui és augmentar el nombre de firmes exportadores regulars en un 12% fins al 2014, i que siguin 1.500 les noves empreses exportadores consolidades. Per aconseguir-ho, el pla inclou accions de sensibilització i d’iniciació a l’exportació, serveis a l’expansió internacional i l’alineament amb la resta d’agents catalans que treballen per la internacionalització per tal de sumar esforços.
 
 
Plans tractors
 
Actualment la Direcció General d’Indústria té dos grans plans tractors en marxa (Barcelona Mobile World Capital i Mobilitat Sostenible) i preveu iniciar-ne dos més abans del proper mes de juny. Els plans tractors es basen en els avantatges competitius de Catalunya i es defineixen com a clares oportunitats de país. L’objectiu és que tinguin un alt impacte transversal en tot el teixit econòmic i que siguin liderats a nivell públic, però gestionats per la iniciativa privada.
 
  • Barcelona Mobile World Capital. Implica la posada en marxa d’un programa de desenvolupament industrial que ha de fer de Barcelona l’ecosistema referent en tecnologies mòbils en l’àmbit mundial. A llarg termini, i més enllà de 2018, el llegat que ha de deixar a Barcelona la capitalitat del mòbil ha d’incidir en tots els sectors de la societat i atreure la implantació de multinacionals estrangeres.
 
  • Mobilitat Sostenible. La iniciativa pretén convertir Catalunya en una regió de referència internacional en el disseny, la fabricació i la implantació de solucions de mobilitat integral. Entre els principals objectius hi ha l’adopció massiva de vehicles elèctrics en flotes de transport de persones i mercaderies públiques i privades, vehicles de neteja i de recollida, motocicletes elèctriques i altres aplicacions i usos específics, la creació d’una oficina de la mobilitat sostenible, l’impuls d’un pol industrial, la creació d’un centre d’excel·lència i la implantació de les infraestructures de recàrrega.
 
 
Plans instrumentals
 
  • Finançament. La Direcció General d’Indústria s’ha marcat com a objectiu l’assessorament i acompanyament de 6.000 empreses en la cerca de finançament a través de la Xarxa d’Assessors Financers. També desenvoluparà un catàleg de solucions de finançament alternatiu que cobreixin els diferents formats de finançament disponibles.
 
La resta de plans instrumentals tenen la finalitat de dinamitzar l’emprenedoria, incentivar la creació d’empreses i el seu creixement, impulsar la simplificació administrativa i normativa i promoure la formació professional lligada a les necessitats de la indústria i les empreses catalanes.