Empresa i Coneixement

En relació a les informacions aparegudes relatives a la supressió de la llicència comercial anunciada pel Secretari d'Estat de Comerç del govern central, Jaime Garcia-Legaz

El Departament d'Empresa i Ocupació manifesta:

query_builder   17 febrer 2012 18:16

event_note Nota de premsa

En relació a les informacions aparegudes relatives a la supressió de la llicència comercial anunciada pel Secretari d'Estat de Comerç del govern central, Jaime Garcia-Legaz

El Departament d'Empresa i Ocupació manifesta:

 

1. El Departament d’Empresa i Ocupació lamenta assabentar-se de les intencions de la Secretaria d’Estat de Comerç, pel que fa a futures normes de regulació comercial, a través dels mitjans de comunicació.

 

2.- El Departament, mitjançant la direcció general de Comerç, resta a l’espera d’una propera trobada bilateral –que ja ha estat sol·licitada– o de la celebració de la propera mesa sectorial de directors generals de Comerç, en la qual s’informi dels plantejaments a nivell regulatori per part l’Estat.

 

3.- El Departament d’Empresa i Ocupació recorda que a Catalunya, la regulació catalana en matèria d’ordenació dels equipaments comercials només requereix comunicació amb declaració responsable per als establiments comercials amb una superfície de fins a 2.500 metres quadrats.

 

4.- Només estan subjectes a l’obtenció de llicència comercial de la Generalitat els establiments amb una superfície de venda superior a 2.500 metres quadrats.

 

5.- La pròpia Directiva de Serveis de la Unió Europea reconeix, a títol exemplificatiu, la implantació de grans superfícies comercials com un dels supòsits en què està justificada la subjecció a un règim d’autorització administrativa. Concretament, en el considerant (47) s’hi pot llegir:“...También es necesario garantizar que la autorización dé acceso como norma general a una actividad de servicios o a su ejercicio en todo el territorio nacional, a no ser que esté objetivamente justificado exigir una autorización individual para cada establecimiento –por ejemplo, para cada implantación de grandes superficies comerciales –....”.

 

6.- El Departament d’Empresa i Ocupació també recorda que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la ja derogada llei d’equipaments comercials catalana de l’any 2005 avala expressament que:

 

-       La  implantació de grans establiments comercials pot ser sotmesa a l’obtenció d’autorització administrativa prèvia.
 
-       Les autoritats de defensa de la competència poden pronunciar-se en el procediment d’autorització de grans establiments comercials.
 
-       És conforme al dret comunitari subjectar l’atorgament d’autoritzacions a criteris basats en raons imperioses d’interès general com són l’ordenació del territori, la protecció del medi ambient i la protecció dels consumidors.