Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pelegrí insta el sector agrari a treballar plegats per a aconseguir una nova PAC "per a tothom"

query_builder   24 febrer 2012 22:17

event_note Nota de premsa

Pelegrí insta el sector agrari a treballar plegats per a aconseguir una nova PAC "per a tothom"

moment de la intervenció del conseller
moment de la intervenció del conseller
 
 
El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, acompanyat de la directora dels Serveis Territorials del Departament a Lleida, Cristina Bosch, ha pronunciat aquest vespre, a Balaguer, la conferència inaugural del cicle de conferències 2012 del Cercle de Promoció i d’Iniciatives de Balaguer i comarca, titulada “La nova proposta de la PAC de la UE i afectació a la pagesia catalana. Actitud del Govern de la Generalitat”.
 
Així, en relació a la reforma de la Política Agrària Comuna (PAC), el conseller ha començat reiterant que “no s’adapta a l’especificitat catalana i té conseqüències lesives per al nostre sector. Des del primer moment, la Generalitat i jo mateix hem fet un pronunciament molt crític amb ella, postura que ha estat plenament compartida tant pel sector català i estatal com per la majoria de partits polítics de casa nostra. És per això que cal aprofitar tot aquest descontentament per treballar plegats i buscar punts clau per definir-nos i establir un posicionament comú.”
 
Pelegrí ha apuntat que es tracta d’”una reforma complexa, un escenari incert i una Europa que sembla que persegueix uns molt bons objectius. Quan la Comissió Europea la va presentar pretenia complir dos grans objectius: fer front a la crisi i trobar un nou rumb a l’agricultura de la UE. La PAC celebrava els seus 50 anys repensant el seu futur i cercant una nova associació entre Europa i els seus agricultors, però aquesta reforma ha resultat ser un conjunt de propostes molt complexes, rígides i, en alguns casos, excessivament poc definides i que insten a un canvi ràpid del sector. La falta de concreció en el concepte d’agricultor actiu, de la territorialització o regionalització de mesures importants com el PDR o dels ajuts directes,... provoca una excessiva incertesa, en un sector que tot i que les dades macroeconòmiques són bones, lluita dia rere dia per tirar endavant. A això, s’hi ha d’afegir una Europa amb més membres, que congela el pressupost, i que està virant cap a les necessitats del nord i el centre del continent”.
 
El titular del Departament ha volgut fer palès que, des del punt de vista econòmic, és una bona notícia que Brussel·les asseguri que l’Estat espanyol no perdrà fons amb la nova PAC, “ara ens faltaria saber com ho repartirà Madrid,... que és qui té el poder de decidir quins criteris pensa fer servir a l’hora de gestionar els fons, i esperem que el Ministeri tingui en compte la diversitat agrària i ramadera que té l’Estat, i el pes que hi té Catalunya, un dels clústers agroalimentaris més dinàmics d’Europa”.
 
Un altre “punt  d’esperança”, com ha assenyalat Josep Maria Pelegrí, és que Europa ha elaborat “l’Estratègia de la UE 2020”, document que ha de definir les línies estratègies europees durant els propers anys, que té “una molt bona filosofia”, posa de manifest la necessitat d’afrontar certs canvis que ens permetin corregir les deficiències del nostre model econòmic, i estableix 3 àmbits prioritaris, que corresponen plenament amb la línia de treball del Departament com són un creixement intel·ligent centrat en potenciar la recerca, la innovació i la transferència de coneixements, un creixement sostenible promovent una economia que utilitzi més eficaçment els recursos, que sigui respectuosa amb el medi i alhora competitiva; i un creixement integrador fomentant una economia amb un alt nivell d’ocupació que permeti una bona cohesió econòmica, social i territorial”.
 
En aquest punt, el conseller ha indicat que en el cas del Departament d’Agricultura, hi hauríem d’afegir un creixement global, centrat en la importància de la internacionalització i de les normes exigides als tercers països; en la creació d’estructures fortes per a poder de tenir més poder de negociació (una cadena més equilibrada), i en el reforç dels mecanismes de gestió dels mercats.
 
Per tot plegat, Pelegrí ha afegit que, tenint en compte “el caràcter estratègic que té l’agricultura en un país i en un continent, l’Estratègia de la UE 2020 permetrà un desenvolupament del potencial de l’agricultura i l’ajudarà a superar els reptes de futur; si bé quan entrem al detall de la PAC tota aquesta estratègia es queda en utopies, no ha complert expectatives, decep.” Per això, ha insistit que l’actual reforma de la PAC no potencia adequadament la competitivitat del sector; ni respon al nou escenari mundial en matèria d’alimentació, ni ajuda a potenciar la generació de valor afegit pel sector agroalimentari, ni a disminuir la burocràcia, ni tampoc no propicia una política més equitativa entre països, models d’agricultures, subsectors productius i titulars d’explotacions; ans al contrari, “s’oblida de l’agricultura mediterrània, de la nostra agricultura, i posa en perill la continuïtat d’un dels sector més importants per la recuperació econòmica del nostre país; i això no ho podem permetre, no podem permetre que la nova PAC comporti una disminució o abandonament de la superfície agrícola o de l’activitat agrària”.
 
És per això que Pelegrí reclama una PAC “per a tothom”, d’acord amb les condicions i les característiques de cada territori de la UE, que sigui productivista i millori la competitivitat, i “això passa inevitablement per unes mesures de competència dinàmiques que permetin fer front tant als nous reptes econòmics com als actuals problemes del sector. Cal que s’hi incorpori una política comercial eficaç (aranzels, acords tercers països, etiquetatge, exigències sanitàries i de benestar animal,...), atès que la reforma continua sense exigir les mateixes garanties alimentàries als productes importats de fora de la UE i això és un factor clau de pèrdua de competitivitat per als que sí compleixen. I cal que tingui en compte no només la crisi de preus sintó també la crisi de costos que està patint el sector, que contempli l’excepcionalitat agrícola perquè l’agricultura és un sector diferent i com a tal ha de tenir un tracte diferenciat, que fomenti una agricultura orientada al mercat prioritzant els agricultors que aposten per la comercialització, la unió i la concentració de l’oferta, que reequilibri la cadena de valor i promogui la competència justa, i que sigui una PAC en què els mecanismes de gestió de crisi garanteixin uns preus mínims objectius i tinguin una dotació pressupostària suficient, però, sobretot, cal que tingui en compte la regionalització, és a dir, els trets específics de cada zona (alhora que no s’incrementi el co-finançament).”
 
En aquest sentit, el conseller ha apuntat que la necessitat que la nova PAC pugui ser aplicada a nivell regional, com a sistema de responsabilitat per a què cada comunitat autònoma pugui adaptar-la als problemes i a les solucions de la seva zona; que “cada regió pugui establir el greening, perquè el “ser verd” no sigui igual a “menys competitiu”, volem una autonomia de la gestió per a adaptar el sistema d’ajuts directes a les necessitats i particularitats catalanes, i tenim competències exclusives en matèria agrària”. Per això, Pelegrí ha fet una crida a passar a l’acció, és el moment de treballar, ara més que mai, és el moment de treballar el detall, de calibrar els impactes de l’actual reforma, d’escoltar el sector i les seves problemàtiques, d’anar oberts de ment i ser creatius, buscant vies de consens entre totes les parts. En definitiva, ara és el moment d’aportar propostes i argumentar bé el que defensem, hem de convèncer i només es convenç amb un bon treball previ, que ens permeti conciliar interessos tant a nivell macro (Europa) com micro (Catalunya)”.
 
En aquesta línia, Josep Maria Pelegrí ha afegit que “ara el que ens cal és negociar, influir i buscar aliances amb països amb pes dins de la UE i dins dels lobbies comunitaris, com ja ve fent el Departament, i el Ministeri ja ha anunciat que reunirà a les comunitats autònomes i organitzacions agràries per fixar una posició sobre cada punt del reglament i oferir alternatives a Brussel·les”.
 
En aquest sentit, el conseller ha recordat que el DAAM ja fa temps que va començar a treballar-hi, va crear una comissió de seguiment integrada pels estaments polítics i professionals amb competències en aquest sector, i que ja ha presentat les primeres conclusions i al març ja tindrà un document final que traslladarà a la Conferència Sectorial de comunitats autònomes prevista per al proper 10 de març, un document que analitza “el que ens convé o no de cada un dels set reglaments de la reforma i sobre els quals caldrà buscar el consens, un document que corregeix el que ens afecta negativament, aquests petits detalls de gran impacte, que els apuntava, un document que aporta solucions eficaces per a l’agricultura catalana i per a la seva productivitat, perquè està clar que, per sobre de tot, Europa i Catalunya ha de mantenir la seva capacitat productiva. La nova PAC ha de garantir una alimentació sana, segura i de qualitat a una població europea de 500 milions de persones, alhora que assegurar unes rendes mínimes als productors. Ara és l’hora de debatre conjuntament, d’aportar solucions, tenim temps fins el 2014 per fer sentir la nostra veu i el DAAM, com ha vingut fent fins ara, continuarà al costat del sector per a unir els interessos catalans, elaborar una PAC competitiva i sostenible, i defensar un dels grans sectors econòmics del nostre país”.
 
 

1  

Imatges

Intervenció pelegri

Intervenció pelegri 358