Delegació a Barcelona

Generalitat de Catalunya

El Govern aprova la proposta del nou contracte de servei públic per a la gestió de Rodalies i Regionals

Incorpora mecanismes de control i millorar la qualitat del servei, clàusules de revocació anticipada per línies i preveu crear serveis de Rodalies a Girona, Tarragona i Lleida

query_builder   28 febrer 2012 15:25

event_note Nota de premsa

El Govern aprova la proposta del nou contracte de servei públic per a la gestió de Rodalies i Regionals

Incorpora mecanismes de control i millorar la qualitat del servei, clàusules de revocació anticipada per línies i preveu crear serveis de Rodalies a Girona, Tarragona i Lleida

El Govern ha aprovat avui la proposta del nou contracte de servei públic 2011-2015 per a la gestió de Rodalies i Regionals i que suposa un canvi en la relació contractual entre el Govern de la Generalitat, com a administració titular del servei, i l’empresa ferroviària que el presta, en aquest cas RENFE Operadora. La nova proposta de contracte de servei públic, que substitueix el contracte programa vigent fins ara, dota el Govern dels instruments necessaris per garantir un servei de qualitat i exercir un major control i intervenció en els serveis de Rodalies i Regionals.
El document està vigent fins al 2015 però, a instàncies de l’Executiu, sempre es podrà rescindir anticipadament o línia a línia. La proposta de contracte de servei públic incorpora un paquet de mesures per millorar la qualitat del servei i dota el Govern d’instruments de control de la gestió, amb la possibilitat d’imposar penalitzacions i sancions en cas d’incompliments contractuals de l’operadora. El cost estimat del nou contracte, que només se signarà si l’Estat modifica la llei ferroviària perquè la Generalitat tingui la llibertat d’escollir operador, és de 143 milions d’euros per aquest any 2012. El nou contracte possibilitarà també la implantació de serveis de Rodalies a Girona, Tarragona i Lleida.
 
 
Mesures per garantir la qualitat
 
El contracte de servei obligarà l’operadora de Rodalies i Regionals a millorar els indicadors de qualitat, tant pel que fa a la puntualitat i a la regularitat del servei, com a la satisfacció percebuda pels usuaris, l’accessibilitat i el confort dels trens o l’atenció al client. En aquest sentit, la proposta:
 
·        Garanteix l’ús prioritari del català en la relació amb els viatgers.
 
·        Incorpora obligacions d’informació sobre el servei i les seves incidències a través de telèfon, SMS, web i xarxes socials.
 
·        Millora la resposta en cas d’avaria, obligant a tenir un servei substitutori per carretera quan la previsió de resolució d’una avaria superi els 90 minuts (ara és de 120 minuts).
 
·        Especifica i regula les condicions de devolució del bitllet, que es fixen en tots aquells trajectes que superin els 15 minuts de retard.
 
 
Instruments de control
 
Una altra de les novetats del nou contracte és que, per primera vegada, la Generalitat es dota d’instruments de control de la gestió de RENFE en cas d’incompliments, que preveuen imposar penalitzacions i sancions. Fins ara, la Generalitat només podia obrir expedients informatius.
 
Les mesures correctores que estableix la proposta de contracte són les següents:
 
·        Penalitzacions per supressió de trens i sancions. El Govern ha impulsat una modificació de la llei ferroviària que permet sancionar RENFE per incompliment de les seves obligacions contractuals. L’import de les sancions es graduarà en funció de la importància de la incidència. Pot arribar fins als 30.000 euros en el cas de supressió de trens.
 
·        Penalitzacions vinculades a la gestió del servei. Si RENFE Operadora no compleix amb els indicadors de qualitat, l’aportació econòmica es pot reduir fins a 3 milions d’euros anuals.
 
·        Revocació del servei. La Generalitat tindrà la possibilitat de revocar, en la seva totalitat o línia per línia, el servei a l’operador i atorgar-lo a un altre.      
 
 
Les condicions econòmiques
 
El cost estimat del contracte per a aquest any 2012 puja a 143 milions d’euros, dels quals 127 corresponen a Rodalies i 16 a Regionals. L’aportació anual per finançar el cost del servei s’actualitza cada any fins al 2015, que serà de 164 milions.
 
 
Rodalies a Girona, Tarragona i Lleida
 
La nova configuració dels serveis ferroviaris de Rodalies de Catalunya comprèn la implantació progressiva de serveis territorials de rodalies a Girona, el Camp de Tarragona i Lleida. Aquesta reordenació del servei ha de permetre crear una nova oferta que servirà per millorar la comunicació entre les principals poblacions de les diferents regions metropolitanes.
 
 
Compromisos pendents
 
El Govern seguirà negociant amb l’Estat el compliment dels compromisos pendents:
 
·        Compliment del pla d’infraestructures ferroviàries de Rodalies de Barcelona 2008-2015, per import de 4.000 milions d’euros.
 
·        Modificació de la llei ferroviària per adaptar-la a la normativa europea i  possibilitar que els serveis es puguin obrir a altres companyies.
 
·        Inclusió de la Generalitat en el conveni entre RENFE i ADIF per a la gestió de les estacions.