Territori i Sostenibilitat

L'Institut Cartogràfic de Catalunya i el del Marroc col·laboren en matèria de transferència tecnològica

query_builder   29 febrer 2012 18:43

event_note Nota de premsa

L'Institut Cartogràfic de Catalunya i el del Marroc col·laboren en matèria de transferència tecnològica

L’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i l’Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie (ANCFCC) signen un nou conveni marc de col·laboració bàsicament centrat en transferència tecnològica.
El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i president de l’ICC, Lluís Recoder, i el director general d’ANCFCC, Taoufiq Cherkaoui han signat un conveni per estendre la seva cooperació tècnica i científica i afavorir els intercanvis en l’àmbit de la informació geogràfica. Aquesta signatura representa una bona oportunitat per tirar endavant nous projectes conjunts i respon a l’interès d’ANCFCC d’iniciar activitats per tal d’adquirir dades amb els seus propis mitjans.
 
En aquest sentit, hi ha acord per part d’ambdues institucions per tal de promoure un nou conveni marc de col·laboració, bàsicament centrat en transferència tecnològica però també en àmbits com:
 
  • Formació
  • Auditoria de procediments, de producció i de validació
  • Assistència tècnica
  • Proveïment de programaris específics
  • Transferència del coneixement
 
 
Convenis anteriors
Totes dues institucions ja han signat convenis de col·laboració en d’altres ocasions. El 2004, després d’una sèrie de visites a Barcelona i a Rabat de tècnics d’ambdues institucions, es signa un primer conveni marc en àmbits com la formació, la recerca, l’elaboració de cartografia ortofotogràfica i la modernització tecnològica i productiva de la institució marroquina. 
 
Un any després, el desembre de 2005, les dues instiitucions van signar el primer conveni específic que va significar una aportació per a l’ICC de 213.000€ i que va incloure les següents activitats per part de l’ICC:
 
  • Auditoria de la cadena de producció de l’ANCFCC per a una millor definició del treball i de les accions a prendre.
  • Definició d’un nou marc de referència geodèsica per a l’establiment d’una xarxa geodèsica basada en tècniques GPS. Recomanacions i impacte de l’ús d’un nou sistema de coordenades en cartografia i cadastre.
  • Assistència en el control de qualitat de 100 mapes topogràfiques 1:25.000 subcontractades a empreses privades. Sota aquest epígraf es va fer programari que ajudava a la realització del control de qualitat.
 
El 13 de desembre de 2007 es va signar un altre conveni específic per un import de 56.000€ i que va suposar realitzar les següents activitats:
 
  • Càlcul i validació de la Xarxa de Referència Marroquina (RRM) formada per 24 punts que serviran de base per a la determinació de la Xarxa Fonamental RFM dins el sistema ITRF 05.
  • Transformació de coordenades del sistema Gharb al nou referent RFM (ITRF 05).

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 67