Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

El Departament d'Agricultura convoca els ajuts per fomentar el consum de fruita a les escoles 2011-2012 per promocionar l'alimentació saludable i el sector agrícola català

query_builder   2 març 2012 13:15

event_note Nota de premsa

El Departament d'Agricultura convoca els ajuts per fomentar el consum de fruita a les escoles 2011-2012 per promocionar l'alimentació saludable i el sector agrícola català

 
 
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha convocat els ajuts destinats a promoure l’organització i el desenvolupament de determinades mesures d’acompanyament per a donar suport al subministrament de fruita a les escoles, dins del marc del Pla de Consum de Fruita a les escoles del curs escolar 2011-2012, com va publicar ahir el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). El termini màxim per a la presentació és d’un mes.
 
El Reglament (UE) 1234/2007, del Consell de 22 d’octubre, modificat pel Reglament (CE) 13/2009, recull la concessió d’una ajuda comunitària per a la distribució de fruites i hortalisses als alumnes de centres escolars amb la finalitat d’estimular el consum i crear hàbits de consum més saludables; i estableix que els Estats membres hauran d’adoptar mesures d’acompanyament necessàries per garantir l’eficàcia del Pla de consum de fruita a les escoles. La normativa comunitària marca que les mesures d’acompanyament no es beneficien de l’ajut de la Unió Europea (UE) i preveu que els Estats membres podran concedir ajuts per al seu finançament.
 
Així, valorada la conveniència de promoure el consum de fruites i hortalisses i d'aconseguir instaurar entre el jovent hàbits alimentaris més saludables, es convoca els esmentats ajuts i s'estableix la composició de l’òrgan col·legiat que valorarà les sol·licituds i proposarà la concessió a l’òrgan instructor, la qual estarà formada pel subdirector d’Indústries Agroalimentàries, el subdirector general d’Agricultura i el cap del Servei de Regulació de Mercats Agroalimentaris.
 
La sol·licitud de pagament d’aquest ajut és única i s’ha de presentar un cop executades totes les activitats i com a molt tard el 20 de juliol de 2012. El termini màxim per a resoldre de manera motivada i notificar la resolució expressa a la persona sol·licitant serà de tres mesos, a comptar des de la data de presentació de sol·licitud. En cas de manca de resolució expressa la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu. Els ajuts concedits es faran públics en el web http://www.gencat.cat/daam/ajuts/, fent ús dels mitjans electrònics establerts, s’exposaran en el tauler d’anuncis de les dependències del Departament; i, en el cas que superin els 3.000 euros, també es publicaran al DOGC.
 
Aquesta línia d’ajuts s'inscriu en la ferma aposta del Departament i del Govern per la promoció de l’alimentació saludable i del sector hortofructícola i agroalimentari en general a Catalunya. En aquesta sentit, cal recordar que el conseller Josep Maria Pelegrí i la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, van presentar, la setmana passada, el Pla de consum de fruita a les escoles 2011-2012, que, des del seu inici, ha multiplicat per sis el nombre d’escolars que hi participen. Es tracta del tercer any consecutiu d’aquest pla que compta amb el suport financer europeu i del Departament d’Agricultura, i amb la col·laboració dels departaments d’Ensenyament i de Salut així com de l’Associació Catalana d’Empreses de Fruita i Hortalisses (Afrucat), que s’encarrega del subministrament de la fruita a les escoles. Enguany, participen en aquest pla un total 1.275 escoles i uns 296.000 alumnes, i està previst destinar-hi 1.900.000 euros. El Pla s’ha estès a l’alumnat de segon cicle d’educació infantil i durant aquest curs és previst d’introduir, també, una ració d’hortalisses.
 
Val a dir que el Pla de consum de fruites i verdures es va iniciar el curs escolar 2009-2010 com a prova pilot en 213 escoles catalanes. Des d’aleshores, hi han participat un total de 525.453 alumnes i de 2.623 escoles.