Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

El Departament d'Agricultura convoca 30 milions en ajuts per donar liquiditat a les explotacions agràries

query_builder   8 març 2012 12:23

event_note Nota de premsa

El Departament d'Agricultura convoca 30 milions en ajuts per donar liquiditat a les explotacions agràries

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha convocat els ajuts per a cobrir les necessitats de liquiditat de les explotacions agràries i n’ha aprovat les bases reguladores corresponents, com publica avui el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). El termini per presentar les sol·licituds és d’1 mes.
 
L’any 2011 han coincidit per al sector agrari diversos factors que han afectat negativament la seva evolució: una climatologia adversa, preus anormalment baixos, i la persistència de la crisi econòmica. Tots aquests factors estan pressionant a la baixa el consum i els preus, alhora que dificulten l’accés al crèdit de moltes explotacions que estan patint una situació de manca de liquiditat.
 
Malgrat aquesta situació, el Departament creu que el sector agrari té bones perspectives de futur i que cal donar-li suport en la mesura que sigui possible, per a evitar abandonaments i descapitalitzacions.
 
Per això, amb aquesta ordre s'implanten mesures de suport en forma de préstecs tous que dotin de liquiditat el sector i n’afavoreixin la rendibilitat reduint els costos financers. La dotació global de crèdit que es vol injectar amb aquesta línia és de 30 milions d'euros, als que s'hi hauran de sumar els que hi destinin  les entitats financeres que s'adhereixin al conveni amb el Departament, i hi podran accedir les persones físiques o jurídiques titulars d’explotacions agràries que ocupin com a mínim 0,8 unitats de treball agrícola (UTA).
 
Els ajuts que regula aquesta l'Ordre consisteixen en:
1.      La bonificació d’interessos dels préstecs de liquiditat concedits per les entitats financeres i cooperatives agràries amb seccions de crèdit que hagin subscrit el conveni corresponent, d’acord amb les següents condicions:
a)     Import del préstec: 30.000,00 euros per UTA, amb un mínim de 10.000 euros i un màxim de 120.000,00 euros per persona beneficiària.
b)     Tipus d’interès: El que estableixi l’entitat.
c)      Termini d’amortització de 5 anys amb el primer de carència d’amortització de capital, amb venciments semestrals i quotes d’amortització del capital constants
d)     Garanties: les que estableixi cada entitat.
e)     Comissions: comissió d’obertura del 0,5% de l’import formalitzat amb un mínim de 100 euros.
f)       Percentatge de bonificació: fins a un màxim de 2 punts pels primers 40.000,00 euros.
g)     Data límit de formalització del préstec: 30 de setembre de 2012.
2.      La bonificació del cost de l’aval que es pogués establir com a garantia, que serà com a màxim del 4,6% del capital inicial avalat amb dret a bonificació, que és fins a un màxim dels primers 40.000 euros de capital del préstec.
 
Els ajuts se sotmeten al Reglament CE 1535/2007 de la Comissió, de 20 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE als ajuts de minimis en el sector de la producció agrària i la dotació pressupostària per a fer-hi front és d’1.500.000 euros, a càrrec del DAAM.