Justícia

La presentació de demandes als jutjats de la ciutat de Barcelona es farà només de forma telemàtica

query_builder   12 març 2012 14:45

event_note Nota de premsa

La presentació de demandes als jutjats de la ciutat de Barcelona es farà només de forma telemàtica

Aquesta mesura afecta les demandes de processos monitoris i de mutu acord de l’àmbit de família com la separació o divorci, modificació de mesures definitives i d’extinció d’unió estable de parelles de fet, presentades pels procuradors
 
La presentació telemàtica d’assumptes, pionera a l’Estat, és el primer pas cap a la tramitació electrònica de l’expedient judicial
 
 
Des d’avui, les demandes de processos monitoris i de mutu acord de separació o divorci, de modificació de mesures definitives i d’extinció d’unió estable de parelles de fet que presentin els procuradors al deganat de la ciutat de Barcelona hauran de ser presentades obligatòriament de forma telemàtica.
 
Així ho estableix el Conveni de cooperació per a la implantació i utilització del sistema e-justicia.cat, signat el 23 d'abril de 2007 entre el Departament de Justícia i el Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya, juntament amb el Consell General del Poder Judicial, en el marc de les actuacions previstes en el procés de modernització de l’Administració de justícia a Catalunya.
 
Aquesta modificació pel que fa a la presentació de demandes és una continuació de la que ja es va iniciar al partit judicial de Terrassa, on les demandes de processos monitoris, verbals, conciliacions i totes les demandes de mutu acord amb destinació a l’únic jutjat de família del partit judicial es presenten obligatòriament de forma telemàtica.
 
El mòdul per a la presentació telemàtica de demandes (TTA) del sistema e-justicia.cat permet presentar els escrits que inicien un procediment judicial amb tota la documentació que els acompanya, garantint la identitat de qui presenta l'escrit i la inviolabilitat del seu contingut amb la utilització de la signatura electrònica.
 
El procurador obté informació en línia de l’estat de la seva presentació, amb indicació de quan ha estat acceptada pel deganat, a quin jutjat s’ha repartit i el número del procediment que ha tramitat el jutjat.
 
Així mateix, la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha elaborat un protocol, aprovat per la Sala de Govern el passat 28 de febrer, on es recullen les instruccions per a la recepció i tractament d’aquestes demandes quan arriben als òrgans judicials de Barcelona.
 
El fet que s’hagi establert l’obligatorietat per als procediments citats no impedeix que es puguin presentar també demandes de forma telemàtica per a la resta de procediments civils quan ho facin els procuradors.
 
La presentació telemàtica de demandes és només el primer pas cap a la tramitació electrònica de l’expedient judicial. Així, la tramitació electrònica és l’element imprescindible de la nova oficina judicial, que ha de comportar la transversalització de les tasques a l’Administració de justícia.
 
Aquesta mesura, pionera a l’Estat, s’anirà ampliant progressivament a la resta de procediments i a la resta de partits judicials de Catalunya.