Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pelegrí demana a Arias Cañete que defensi al sector agroalimentari i pesquer davant la UE

Pelegrí demana a Arias Cañete que defensi al sector agroalimentari i pesquer davant la UE

query_builder   12 març 2012 14:29

event_note Nota de premsa

Pelegrí demana a Arias Cañete que defensi al sector agroalimentari i pesquer davant la UE

 
L’exempció de l’agricultura de les normes de la competència, la regionalització de la PAC, i un règim diferenciat per la flota del litoral Mediterrani entre les peticions prioritàries de Catalunya
Fotografia conseller i ministre
 
El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, ha demanat avui al Ministre Arias Cañete “la màxima implicació del  Ministeri i el suport decidit del Govern de ‘Estat per reclamar i defensar davant les instàncies europees de Brussel·les els canvis necessaris perquè la nova Política Agrària Comuna (PAC) i la nova Política Pesquera Comuna (PPC) no lesionin els interessos dels sector agroalimentari espanyol i català”.
 
En el transcurs de les tres  reunions que s’han celebrat  avui  amb el ministre i amb la resta de Comunitats Autònomes (Consejos Consultivos de Política Agrícola y  Pesquera para asuntos comunitarios y la Conferencia sectorial de Pesca)  el conseller ha fet trasllat al Ministre del contingut del Document  oficial de posicionament de Catalunya davant la nova PAC i, també, el document inicial de posicionament del Govern català en relació amb la política pesquera comuna.
 
El Document de Posicionament sobre la PAC ha estat validat la setmana passada (6 de març) entre l’Administració catalana, els sindicats agraris,  les organitzacions cooperatives i altres entitats representatives del sector (a través de la Comissió de seguiment de la PAC a Catalunya i de la Taula de Concertació Agrària de Catalunya) i ha rebut també el suport de tots els grups polítics davant la Comissió d’Agricultura del Parlament de Catalunya el passat 9 de març.
 
El conseller ha plantejat al Ministre la importància de traslladar a Brussel·les la preocupació extrema del sector per uns models de polítiques agrària i pesquera que no s’adeqüen al model productiu català, caracteritzat per la gran diversitat i riquesa de les seves produccions i que poden tenir un impacte important sobre el seu desenvolupament i viabilitat futures i la necessitat d’incloure modificacions que ajudin a reduir els desequilibris actuals en un model de PAC i de PPC que està pensat i plantejat des dels països del nord i dels grans caladors de peix però sense tenir en compte la realitat agrària, ramadera i pesquera de la mediterrània, de Catalunya i d’Espanya.
 
Pelegrí: “Volem una PAC que reforci el paper i la competitivitat de l’agricultura no que augmenti els desequilibris actuals”
 
Per al conseller “la proposta de reforma afavoreix els desequilibris, especialment entre agricultures mediterrànies i continentals, i condiciona la viabilitat de moltes explotacions agràries, singularment en el sector ramader”.
 
Pelegrí ha demanat al Ministre que defensi els interessos del sector agraolimentari català i espanyol ja que la PAC proposada per al període 2014-2020 no es correspon amb la PAC que es voldria a Catalunya. “El Govern català i el sector defensen una PAC que reforci el paper i la competitivitat de l’agricultura i que permeti reequilibrar les polítiques agrícoles i ramaderes”.
 
Els arguments i les propostes que conté el document de Posicionament català pretén ser un vehicle per transmetre les demandes de Catalunya a l’Estat espanyol i a les institucions europees, un punt de partida per aconseguir sinergies amb altres comunitats de l’Estat i el Govern central mateix amb l’objectiu de presentar davant la Comissió Europea i el Parlament Europeu una contraproposta seriosa, viable i àmpliament  consensuada a escala estatal.
 
Pelegrí també ha explicat que Catalunya es mostra a favor de la regionalització que eviti l’establiment d’una tarifa plana, de flexibilitzar el greening o pagament verd i del manteniment dels Programes de Desenvolupament Rural regionals. El conseller també ha explicat que Catalunya considera de vital importància exigir el principi de reciprocitat per a les importacions procedents de tercers països per evitar problemes de seguretat alimentària i que cal intensificar les actuacions d’inspecció i control en frontera. Quant a les mesures de mercat, el responsable de l’Administració agrària catalana ha exposat als representants europeus que Catalunya considera que cal exigir l’activació de l’exempció del sector agrícola envers la normativa europea de la competència i decidir en quines situacions i casos es vol aplicar aquesta exempció.
 
Pelegrí : “Demanem mesures estructurals per garantir la continuïtat de la flota mediterrània”
 
Quant a la política pesquera comuna (PPC) Pelegrí ha exposat que el Departament considera que s’han de mantenir els ajuts destinats a l’adaptació de la capacitat de la flota, s’ha de permetre l’accés al finançament a totes les embarcacions de la flota litoral catalana i que s’han d’incorporar mesures estructurals adreçades al desenvolupament econòmic i la cohesió social del sector, i no limitar el Fons Europeu Marítim i de Peca (FEMP) a les mesures ambientals.
 
D’altra banda, pel que fa a la regionalització que planteja la reforma de la Política Comuna de Pesca, Pelegrí ha explicat que el Departament reclama mecanismes de flexibilitat per tal que les polítiques específiques s’adeqüin a les diferents regions i caladors. A més, es reclama que s’estableixi un règim diferenciat per la flota costanera litoral i que s’elimini la definició de flota costanera artesanal en funció de l’eslora.
 
En el transcurs de la trobada, el conseller Pelegrí també ha explicat que el Departament d’Agricultura reclama que l’excepció d’obligatorietat del règim de concessions de pesca transferibles inclogui la flota litoral costanera i que es mantinguin els ajuts al desballestament per aquesta flota com a instrument per a la reducció de la capacitat de la flota.
 
Altres temes que el conseller ha volgut destacar és que s’analitzi la problemàtica dels descarts de forma singular a cada pesqueria i es proposin solucions adaptades a cada realitat i que es faci un tractament diferenciat de l’activitat pesquera (extractiva) i l’activitat aqüícola (productiva). A més, Pelegrí ha exposat que es valora favorablement la introducció de mecanismes d’identificació i valorització dels productes pesquers de proximitat i que cal incloure una menció al sector de la comercialització majorista i minorista, i del sector de la transformació. El conseller també ha volgut destacar que a Catalunya la indústria de la transformació de productes pesquers és fundamentalment la petita o mitjana empresa familiar i que en el nou FEMP aquesta indústria queda totalment desemparada per a fer noves inversions a les seves empreses. 
 
Finalment, Pelegrí ha explicat que el Departament recolza la importància del paper dels Grups d’Acció Local (GALP) en la definició i implementació de les estratègies de desenvolupament local integrat, en particular dels sectors de la pesca i l’aqüicultura.
 

2  

Fitxers adjunts

Fotografia de la trobada amb el ministre d'Agricultura

Fotografia de la trobada amb el ministre d'Agricultura
JPG | 624

Fotografia de la trobada amb el ministre d'Agricultura

Fotografia de la trobada amb el ministre d'Agricultura
JPG | 624