Economia i Hisenda

Balanç 2011

El finançament a pimes i autònoms concentra el 79% de l'activitat de l'Institut Català de Finances el 2011

query_builder   14 març 2012 16:10

event_note Nota de premsa

Balanç 2011

El finançament a pimes i autònoms concentra el 79% de l'activitat de l'Institut Català de Finances el 2011

 
  • L’Institut Català de Finances (ICF) formalitza 5.088 operacions per un import total de 813 milions d'euros
 
  • Gairebé 4.500 pimes s’han beneficiat dels préstecs i avals de l’ICF
 
  • En l’àmbit de la mediació destaca la línia ICFcrèdit, que aporta el 90% del valor total de les operacions
 
  • Els instruments de capital risc ICF Holding i IFEM comprometen inversions per un import de 6,5 milions d’euros
 
  • El procés de reordenació estratègica del grup es consolida amb la segregació d’ICF Equipaments i la integració de l’Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA)
 
L’Institut Català de Finances (ICF) ha tancat l’exercici 2011 amb un volum d’activitat de 813,1 milions d’euros, el 79% dels quals s’han destinat al finançament de pimes i autònoms. D'acord amb l'avanç de resultats elaborat per l'Institut, l'any passat es van formalitzar 5.088 operacions, que inclouen tant els préstecs directes a empreses com els avals i els crèdits amb mediació d'entitats financeres.
 
 
 
Nombre operacions
%
Import (M€)
%
Avals (Avalis + ICF)
1.173
23,1%
145,7
17,9%
Mediació entitats financeres
1.972
38,7%
162,5
20,0%
Préstecs directes
1.943
38,2%
504,9
62,1%
TOTAL
5.088
100,0%
813,1
100,0%
 
 
La canalització de l'esforç inversor cap a les pimes i els autònoms ha estat un dels punts clau del procés de reestructuració que l'ICF ha portat a terme el 2011, i que també inclou l'absorció de l'Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA) i la segregació de la filial ICF Equipaments, responsable de l'activitat patrimonial del grup. 
 
Activitat de crèdit: el finançament arriba a més empreses 
El context econòmic del 2011 s’ha caracteritzat per les dificultats d'accés al finançament derivades del tancament dels mercats i la incertesa sobre la capacitat de retorn del crèdit. Davant d’aquesta situació, i amb l'objectiu prioritari de reactivar l'economia catalana, l'ICF ha apostat per potenciar les línies de préstec a pimes i autònoms en detriment dels projectes de gran volum. Així, de tota l’activitat generada l’any 2011 per ICF i Avalis, el 79,4% s’ha destinat a finançar petites i mitjanes empreses, autònoms i micropimes, amb un import total de 645,5 milions.
 
 
SEGMENT
nombre de clients
import
N.
%
M€
%
Autònoms i microempreses
3.050
67,2%
245,5
30,2%
Petites empreses
1.086
23,9%
249,0
30,6%
Mitjanes empreses
332
7,3%
151,0
18,6%
Total PIME
4.468
98,4%
645,5
79,4%
Empreses (>100M€ fact.)
37
0,8%
111,6
13,7%
Total Sector Públic
37
0,8%
56,0
6,9%
Total ICF + AVALIS
4.542
100,0%
813,1
100,0%
 
 
Aquesta aposta s’ha traduït en una reducció de l’import mitjà dels préstecs i avals concedits, però també en un augment significatiu del nombre d’operacions i, per tant, del nombre d’empreses que s’han beneficiat de les línies de crèdit. Així, l’any 2010 es van atorgar 603 préstecs amb un import mitjà d’1,2 milions d’euros, mentre que l’any passat aquest import va caure fins als 260.000 euros, però el nombre d’empreses receptores de préstecs es va triplicar (1.943). En aquest sentit, l’elevat ritme de formalitzacions que s’han produït en el darrers mesos de l’any permet pensar en un creixement sostingut de l’activitat durant el 2012.
 
Cal destacar que, dels 505 milions canalitzats a través de préstecs directes, 60 corresponen a la nova línia de Capitalització Empresarial, destinada a augmentar el capital de les empreses catalanes i millorar-ne la solvència. Els 445 milions restants han finançat inversions en actius fixos, materials, immaterials o financers.
 
 
 
Línies de mediació i avals
Amb l’objectiu d’acostar l’activitat de l’ICF a les empreses del territori, l’Institut ha continuat impulsant la seva activitat de mediació, que el 2011 s’ha concretat en tres línies: l’ICFcrèdit, la Línia I+I (promoguda conjuntament amb ACC1Ó) i els microcrèdits d’IFEM. Entre totes tres s’han formalitzat un total de 1.972 operacions per valor de 162,5 milions d’euros, amb un protagonisme clar de la línia ICFcrèdit, que aporta prop del 90% del volum total. Les tres línies actuals de mediació seguiran vigents durant tot el 2012 o fins que s’exhaureixin els fons establerts per a cadascuna, atès que la tramitació a través de les entitats financeres permet a l’ICF establir una relació més directa amb les empreses.
 
L’activitat d’avals, gestionada principalment per Avalis de Catalunya, SGR i complementada per l’ICF, ha suposat un import de 145,7 milions d’euros, amb un total de 1.173 operacions formalitzades. A través de l’aportació de garanties, aquestes línies permeten facilitar l’accés de les empreses al crèdit per tal que puguin obtenir el finançament necessari per desenvolupar els seus projectes.
 
 
 
Nous productes de capital
Pel que fa a l’activitat de capital, centrada en la promoció i el suport a instruments de capital risc, el Grup ICF va efectuar, a través de les seves filials ICF Holding i IFEM (Instruments Financers per a Empreses Innovadores), aportacions per valor de 6,5 milions d’euros en els diferents fons d’inversió en què participa el Grup.
 
Pel que fa a les noves iniciatives d’inversió, ICF Holding va signar un compromís d’un milió d’euros amb Caixa Capital Bio, un fons adreçat a projectes innovadors del sector biotecnològic. Per la seva banda, IFEM va concretar una aportació de dos milions d’euros per posar en marxa la Societat d’Inversió dels Enginyers SL, amb l’objectiu d’efectuar inversions temporals en empreses de base tecnològica que estiguin en fase inicial de desenvolupament.
 
A més a més, aquest 2012 s’han posat en marxa dos nous vehicles d’inversió. D’una banda, una nova línia de coinversió amb business angels mitjançant préstecs participatius, dotada amb 10 milions d’euros. En segon lloc, el fons CAPITAL MAB, FCR, un instrument pioner a l’Estat espanyol que pretén dinamitzar la presència de les companyies catalanes en el Mercat Alternatiu Borsari (MAB), i que també compta amb un capital compromès de 10 milions.
 
Actualment, l’Institut Català de Finances treballa en el disseny de nous fons d’inversió adreçats al mercat mitjà.
 
 
Reducció de la morositat
L’avanç de resultats del 2011 situa l’índex de mora de l’ICF en el 7,85%, 2,45 punts menys que l’any anterior. Aquest percentatge manté l’ICF en la mitjana del sector financer que, segons dades del Banc d’Espanya, és del 7,61%. La taxa de cobertura ha arribat al 79%, davant el 53% del 2010.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa (Balanç d'activitat 2011)

Nota de premsa (Balanç d'activitat 2011)
PDF | 238