Salut

Presentació del Pla de Salut de Catalunya 2011-2015 a la Regió Sanitària Girona

query_builder   1 març 2012 16:00

event_note Nota de premsa

Presentació del Pla de Salut de Catalunya 2011-2015 a la Regió Sanitària Girona

  • Les malalties cròniques i la promoció d’hàbits de vida saludables, principals àrees d’actuació
  • L’atenció primària i l’ especialitzada es coordinaran més per reduir els temps d’espera per a proves i visites a l’especialista 
  • L’objectiu del Pla és transformar els sistema sanitari públic per millorar la qualitat dels serveis que s’ofereixen als ciutadans i fer-lo més sostenible 
  • En l’àmbit de la Regió Sanitària Girona destaca l’estratègia per a l’atenció a la cronicitat com a abordatge integral

 

Avui dijous 1 de març, a la seu de la Generalitat a Girona, Josep Maria Padrosa, director del CatSalut, Josep Trias, director territorial a Girona de Salut i gerent de la Regió Sanitària Girona del CatSalut, i Francesc Brosa, sotsdirector del CatSalut, han presentat el Pla de Salut de Catalunya 2011-2015, un document estratègic que articula la reforma del sistema sanitari català sobre 3 eixos d’acció a fi de donar resposta a les noves necessitats socials: abordatge malalties més comunes, atenció integral als pacients crònics i la modernització organitzativa i que va aprovar el Consell de Govern de la Generalitat el passat 21 de febrer. El Pla de Salut és d’aplicació immediata i està orientat a l’acció, ja que no només defineix què cal fer sinó també com fer-ho tenint present la realitat de les diferents àrees de Catalunya.
 
Noves necessitats socials. L’envelliment de la població i els hàbits de vida poc saludables estan a l’origen de les malalties més comunes i que tenen més impacte en la vida de les persones, com per exemple la diabetis, el càncer, la insuficiència cardíaca i respiratòria, i la resta de malalties cròniques. Amb l’objectiu que els ciutadans "puguin viure més i amb la millor qualitat de vida", el Pla de Salut 2011-2015s’orienta a millorar l’abordatge d’aquestes patologies, tant des del punt de vista de la prevenció com de l’atenció un cop el malalt ja està diagnosticat.
Per fer-ho, cal canviar la manera com s’organitzen aquests serveis. És per això que, a diferència dels anteriors, el Pla de Salut 2011-2015 incorpora un seguit de projectes orientats a millorar la coordinació entre els diferents centres i serveis sanitaris a fi de resoldre els problemes dels pacients de forma més ràpida i eficaç, i reduir els desplaçaments entre especialistes, i entre centres d’assistència primària i hospitals.
 
Obert a la participació. El document marc del Pla de Salut es va presentar públicament el mes de novembre passat en unes jornades on van participar més de 230 professionals. Des de llavors, s’han definit els plans territorials, que defineixen actuacions concretes per a cadascuna de les set regions sanitàries catalanes d’acord amb les seves necessitats específiques i, també, incorpora les esmenes i aportacions realitzades per diferents professionals del sector sanitari català. Hi ha participat, en total, 1.200 professionals, i el Pla continua sent un document obert a l’avaluació anual i a la definició dels seus objectius i actuacions en funció d’aquestes dades.
 
Malalties cròniques: atenció més pròxima, més individualitzada i amb millors resultats. El Pla defineix deu malalties prioritàries que cal tractar de forma integrada. L’objectiu és millorar la qualitat de vida d’aquests malalts i la seva autonomia, fent que el seu seguiment sigui més efectiu i, per tant, es redueixin els episodis de crisi que comporten l’empitjorament del seu estat general de salut.
 
>> La diabetis, la insuficiència cardíaca i la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC)es tractaran de forma integrada en el 80% del territori el 2012.
 
>> Des dels centres d’atenció primària es consolidarà la prescriure activitat física, com a tractament específic, en el cas de persones sedentàries d’alt risc.
 
Serveis sanitaris: menys esperes i més a prop. L’objectiu és reduir els temps d’espera, ja sigui per visitar l’especialista, per fer-se proves diagnòstiques o per operar-se. Es prioritzen, especialment, els diagnòstics ràpids de càncer i els terminis per a l’inici del tractament en aquesta patologia.
 
>> Al llarg del 2012 la plataforma Sanitat Respon-061reforça i amplia els seus serveis per poder resoldre un major tipus de demandes d’atenció, sobretot pel que fa a les urgències menys greus i als malalts crònics.
 
Apoderament del pacient: més capacitat de decidir, més col·laboració i més satisfacció. Les actuacions en aquest àmbit són de dos tipus. D’una banda, potenciar la capacitat dels malalts –i dels seus familiars– per conviure amb la seva malaltia tot preservant la qualitat de vida i l’autonomia fins a on sigui possible. De l’altra, aprofundir en els sistemes d’avaluació de què ja disposa el CatSalut per adaptar el màxim possible els serveis sanitaris a les demandes dels usuaris.
 
>> Es promou la participació dels malalts en les polítiques del Departament a través de la creació del Consell de Pacients el primer trimestre del 2012, i s’implanten targetes sanitàries adaptades a necessitats de col·lectius específics (Braille, Cuida’m).
 
>> S’amplia el programa "pacient expert", de formació i autocapacitació de malalts, sobretot en l’àmbit de les malalties cròniques.
 
El Pla de Salut a la Regió Sanitària Girona. En l’àmbit de la Regió Sanitària Girona destaca l’estratègia per a l’atenció a la cronicitat com a abordatge integral, amb millor identificació dels pacients crònics, millora de la continuïtat assistencial, potenciació d’iniciatives i actuacions per disminuir els ingressos hospitalaris no programats, l’augment de la resolució de l’atenció primària i l’avaluació de la prova pilot que es va posar en marxa l’any 2011 d’un instrument de compra de serveis a l’atenció primària per afavorir el canvi de model d’atenció. L’objectiu d’aquesta prova pilot, que en aquests moments s’està avaluant i de la qual es presentaran els resultats en la propera jornada de cronicitat que es farà a Girona aquest mes de març, és disminuir els ingressos urgents potencialment evitables millorant l’atenció al pacient per part dels equips d’atenció primària.
 
També destaquen, com a projectes específics de la Regió, les aliances estratègiques entre proveïdors (convenis de col·laboració), com ara el conveni de col·laboració entre l’Hospital de Campdevànol, l’Hospital Sant Jaume d’Olot i l’Hospital General de Vic; el plans d’ordenació per a diferents procediments i/o models d’atenció a problemes de salut, en fase d’anàlisi de situació i el projecte de gestió cost-efectiva en la distribució de productes vacunals, de l’Agència de Salut Pública de Catalunya a Girona