Direcció General de Comunicació

conflictivitat

El Govern interposa un recurs d'inconstitucionalitat contra el Reial decret llei de l'Estat que regula les inspeccions d'edificis

query_builder   27 març 2012 14:42

event_note Nota de premsa

El Govern interposa un recurs d'inconstitucionalitat contra el Reial decret llei de l'Estat que regula les inspeccions d'edificis

  • Tal com va dictaminar el Consell de Garanties Estatutàries, l’Executiu considera que la norma envaeix competències de la Generalitat en matèria d’urbanisme, habitatge, agricultura i aprofitaments forestals, regulades a l’Estatut d’autonomia de Catalunya

El Govern ha acordat interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra diversos preceptes del Reial decret llei 8/2011, d’1 de juliol, en considerar que algunes mesures que conté per dinamitzar l’economia espanyola envaeixen competències de la Generalitat en matèria d’urbanisme i habitatge, agricultura i aprofitaments forestals, regulades per l’Estatut d’autonomia de Catalunya. El Reial decret llei 8/2011, de mesures de recolzament als deutors hipotecaris, de control de la despesa pública i cancel·lació de deutes amb empreses i autònoms contretes per les entitats locals, de foment de l’activitat empresarial i impuls de la rehabilitació i de simplificació administrativa, preveu mesures d’impuls a la rehabilitació urbana amb l’objectiu de reactivar el sector de la construcció, així com per incrementar la seguretat jurídica en el mercat immobiliari.

A proposta dels departaments de Governació i Relacions Institucionals, de Territori i Sostenibilitat i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, el Govern considera que el Reial decret llei envaeix competències en aquells apartats que regulen les actuacions de regeneració urbana i imposen la inspecció tècnica obligatòria dels edificis destinats preferentment a habitatge, quan el Govern de la Generalitat ja compta amb una regulació pròpia en matèria d’inspeccions tècniques d’edificis.

També es planteja la inconstitucionalitat de l’article que sotmet totes les actuacions d’edificació i ús del sòl, moviments de terra, segregació i divisió de finques o alteració de la vegetació arbòria i arbustiva, a un acte exprés de conformitat que, en cas de silenci administratiu, es dóna per desestimat. Un aspecte que, a més, també col·lideix amb la llei òmnibus en matèria d’urbanisme.

El Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya va dictaminar, per unanimitat, el 27 de setembre de 2011 que els preceptes sotmesos a la seva consideració vulneraven l’ordre constitucional i estatutari de distribució de competències.