Territori

L'Agència de Residus aprova un conveni amb les cambres de comerç catalanes per fomentar l'ús dels subproductes

query_builder   30 març 2012 14:18

event_note Nota de premsa

L'Agència de Residus aprova un conveni amb les cambres de comerç catalanes per fomentar l'ús dels subproductes

  • Un subproducte és tot aquell residu de la indústria que sense rebre cap tractament significatiu es pot utilitzar com a matèria primera
 
  • La utilització de subproductes com a primera matèria permet les empreses reduir despeses i millorar la competitivitat
 
  • Un 8,2% dels residus industrials declarats a Catalunya han estat valoritzats com a subproductes
 
 
El consell de direcció de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha aprovat avui un conveni perquè el Consell General de les Cambres Oficials de Comerç continuï fent la prestació del servei Borsa de Subproductes de Catalunya. A partir del conveni l’ARC atorga 65.000 euros a les cambres catalanes perquè gestionin aquest servei, que té com a objectiu potenciar l'aprofitament màxim dels residus, promoure el reciclatge i proporcionar a les empreses una eina per reduir despeses i millorar la competitivitat.
 
Els subproductes són tots aquells materials residuals de la indústria que es poden usar com a substituts de productes comercials i/o de primeres matèries i que es poden recuperar sense necessitat de sotmetre'ls a operacions de tractament, com per exemple els fangs d’hidròxid d’alumini generats en el procés de fabricació de perfils d’alumini, que poden ser emprats per la indústria cimentera en substitució de matèries primeres verges. Per a què un residu es pugui gestionar com a subproducte cal disposar de la resolució de l'Agència de Residus de Catalunya. L’evolució de les quantitats gestionades com a subproductes mostren una clara evolució ascendent. Segons les darreres dades (2010) representen gairebé 305.000 tones, és a dir, el 8,2% de tots els residus industrials declarats (DARI).
 
La Borsa de Subproductes de Catalunya, que és un servei gratuït, gestiona una base de dades d'empreses inscrites que ofereixen o demanden residus per introduir-los a processos productius. Això abarateix l'adquisició de primeres matèries i redueix el cost de gestió dels residus. El servei, encomanat al Consell de Cambres des de la seva creació, l’han utilitzat aproximadament 3.700 empreses.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 119