Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

El Departament d'Agricultura i el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) optimitzen la identificació dels èquids de criança i renda

El Departament d'Agricultura i el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) optimitzen la identificació dels èquids de criança i renda

query_builder   3 abril 2012 19:53

event_note Nota de premsa

El Departament d'Agricultura i el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) optimitzen la identificació dels èquids de criança i renda

moment de la signatura
moment de la signatura
 
 
El conseller Josep Maria Pelegrí i el president del CCVC, Francesc Monné, han signat, aquesta tarda, un acord de col·laboració en aquesta matèria
 
 
El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, i el president del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC), Francesc Monné, han signat, aquesta  tarda, a la seu del Departament a Barcelona, l’encàrrec de gestió del DAAM i l’esmentat Consell per a la gestió de la identificació dels èquids de cria i renda a Catalunya. L’acte també ha comptat amb la presència del director general d’Agricultura i Ramaderia, Miquel Molins, i del director dels Serveis Territorials del Departament a Barcelona, Marià Morera, així com dels presidents dels quatre col·legis professionals veterinaris de Catalunya.
 
Com ha fet palès el conseller, l’encàrrec se signa en el marc d’una “estreta col·laboració entre el Departament i el CCVC que ja l’any passat es va començar a perfilar en l’àmbit de la identificació dels equins”, la gestió del registre dels quals competeix a la subdirecció general de Ramaderia del DAAM. Així, Pelegrí ha remarcat la importància de l’encàrrec signat avui en la línia d’establir “aquesta col·laboració en la que el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya durà a terme una activitat tècnica i professional d’interès per als seus col·legiats i per a l’Administració, contribuint així a optimitzar els recursos humans d’ambdues parts i la identificació dels èquids de criança i renda de Catalunya”.
 
La modificació, l’any 2008, de la normativa comunitària que regula la identificació dels èquids, estableix un nou sistema d’identificació i un nou document d’identificació (passaport) per als èquids, i obliga al DAAM, com a autoritat competent, a emetre els passaports en el temps i forma previstos.
 
Aquesta normativa estableix que els animals equins hauran d’identificar-se mitjançant la implantació d’un microxip al coll i l’expedició d’un document d’identificació equina o passaport on han de constar totes aquestes dades de l’animal i les corresponents al seu titular.
 
Un cop identificats els animals queden registrats en una base de dades del Departament anomenada IDEQUI per tal de mantenir la traçabilitat dels animals. Per això, a partir d’ara, els titulars dels animals hauran de comunicar també les modificacions de les dades que hi consten al document per a què siguin reflectides en aquest i actualitzades en les bases de dades.
 
Aquesta identificació s’ha de realitzar dins dels sis mesos posteriors al naixement de l’animal o dins l’any del seu naixement. Per a què es pugui realitzar correctament i en el temps fixat, el titular de l’animal haurà d’adreçar-se, amb temps suficients, al CCVC o als diferents Col·legis Veterinaris de les diferents demarcacions sol·licitant la identificació de l’animal i indicant el professional veterinari que vol que la realitzi. Tota la informació necessària, així com els models de documents per fer les sol·licituds d’identificació o canvi de dades d’un animal ja identificat, es poden trobar a les diferents webs, tant del Departament com del Consell i dels Col·legis veterinaris.
 
A través d’aquest acord, el CCVC es farà càrrec de l’adquisició i distribució del material d’identificació als veterinaris col·laboradors, tramitarà les sol·licituds d’identificació efectuades pels titulars dels animals, recollirà i processarà les dades dels animals i confeccionarà el document d’identificació o “passaport equí”, que podran recollir els ramaders a l’Oficina Comarcal del DAAM que els hi correspongui. Aquestes tasques són operacions que es considera que han de ser dutes a terme per professionals de l’àmbit veterinari, segons estableix d’altra banda un Reial Decret d’àmbit estatal.
 
Des d’un punt de vista administratiu, els veterinaris encarregats de la identificació hauran de fer ús del material oficial i dels impresos elaborats pel Departament a tal efecte, notificant de forma immediata la implantació dels transponedors i les dades dels animals, titulars i explotacions en les quals s’hagi efectuat la identificació. Totes aquestes dades quedaran incorporades en l’esmentada aplicació informàtica IDEQUI, propietat del DAAM, per tal que es pugui expedir el Document d’Identificació Equina corresponent a l’animal identificat.
 
Per a un millor desenvolupament de les actuacions que la normativa actual designa a l’administració com a entitat competent en relació a la identificació dels animals equins de criança i renda, es considera necessari encarregar la major part d’elles al Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC), entitat que, per les seves relacions amb els professionals veterinaris, ofereix les millors garanties de correcta realització i control.
 
La identificació animal esdevé un dels principals requisits en l’àmbit de la producció ramadera i en el compliment de les normes mínimes de traçabilitat agroalimentària com a garantia pels consumidors que els animals sacrificats compleixen amb totes les normes d’higiene, profilaxi, benestar i seguretat alimentària. Així, amb aquest acord de col·laboració s’optimitzarà la identificació dels èquids de criança i renda de Catalunya, coneguts com a èquids de sella, el cens dels quals (cavalls, muls i ases) és actualment a Catalunya de més de 35.000 caps. Aquests es distribueixen entre les 4.243 explotacions registrades actualment, la majoria petites explotacions de lleure i de les quals n’hi ha un total de 484 registrades com a “Centres per a la pràctica eqüestre”.
 
 

1  

Imatges

moment de la signatura

moment de la signatura 6007

1  

Fitxers adjunts

moment de la signatura

moment de la signatura
JPG | 5849