Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

El Departament d'Agricultura convoca el Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària 2012 amb una nova modalitat per al jove emprenedor innovador

query_builder   17 abril 2012 08:34

event_note Nota de premsa

El Departament d'Agricultura convoca el Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària 2012 amb una nova modalitat per al jove emprenedor innovador

 
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) va publicar ahir al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) l’Ordre per la qual s’aprova les bases reguladores del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària (PITA) i es convoca els corresponents a l’any 2012. El PITA distingeix les empreses agràries i les agroindústries que hagin incorporat innovacions que representin un nou producte, procés o gestió per a l’empresa orientats a millorar la competitivitat i la sostenibilitat de les empreses, mitjançant la innovació. El termini per a presentar candidatures és de 15 dies.
 
Per tal que el sector agrari sigui capaç de donar respostes a les necessitats de la nostra societat, que està orientada a la demanda de productes de qualitat, segurs i produïts d’una manera respectuosa amb el medi ambient i el benestar animal, cal que el teixit agroalimentari esdevingui capdavanter en la innovació.
 
Mitjançant l’Ordre de 31 de maig de 2001 (DOGC núm. 3424, de 5.7.2001), el Departament va crear i va convocar el Premi a la Innovació Tecnològica Agrària amb la finalitat de fomentar i incentivar el sector agrorural a realitzar actuacions innovadores i capdavanteres que signifiquin una novetat tecnològica per a l’empresa, mitjançant la representació d’un nou producte o procés independentment de la seva existència en el mercat.
 
Arran dels projectes presentats en les anteriors edicions del PITA es considera convenient ampliar en una nova modalitat i convocar el Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària per a l’any 2012 que en aquesta convocatòria tindrà  tres modalitats, en les quals es diferencien les agroindústries de primera transformació i/o conservació i de subministrament de productes i serveis; de les empreses agràries que hagin incorporat alguna innovació significativa en els processos de producció i/o de gestió i dels joves emprenedors que innoven, ja sigui en la seva agroindústria o empresa agrària.
 
Així, s’estableix tres tipus de premis: un per a l’empresa agrària; un per a l’agroindústria i un per al jove emprenedor innovador, dotats amb 6.000 euros cadascun, com també tres nominacions, cadascuna de les quals tindrà una dotació econòmica de 2.000 euros.
 
El PITA per a les modalitats a l’empresa agrària i a l’agroindústria està destinat a les empreses i persones del sector agroalimentari, l’agroindústria i les seves entitats associatives que hagin introduït en el seu procés productiu elements tecnològics o de gestió innovadors, i que, com a conseqüència d’aquesta introducció, hagin obtingut un nou producte o bé resultats beneficiosos pel que fa a l’economia, la seguretat de les persones, la qualitat, la seguretat alimentària, la preservació ambiental i les bones pràctiques.
 
El premi per a la modalitat de jove emprenedor innovador està destinat als joves empresaris agraris o agroalimentaris de Catalunya que siguin menors de 40 anys d’edat en l’any de la convocatòria que hagin posat de manifest el seu esperit emprenedor i innovador en la seva trajectòria professional.
 
Les persones candidates al Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària corresponents a la convocatòria de 2011, que no ha estat resolta, es consideren candidates de forma automàtica en la convocatòria 2012, la qual cosa ha de ser comunicada als interessats, per tal que en el termini de 10 dies a comptar des de l’endemà de rebre aquesta notificació, puguin retirar la seva candidatura. Si no responen en l’esmentat termini, s’entendran que confirmen la seva candidatura per la convocatòria 2012.
 
Les candidatures les examinarà un comitè de persones expertes, que actuarà com a jurat, el qual seleccionarà les candidatures finalistes i les guanyadores per a cadascuna de les modalitats del premi i les proposarà al conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a la seva concessió. El jurat està constituït per dues persones representants del món universitari, dues persones representants de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), quatre persones representants del Departament, i el director d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, que actuarà com a president, i en designarà els membres. Es procurarà que la composició del jurat sigui paritària.