Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

El Departament d'Agricultura destinarà més de 5 milions d'euros a la reconversió de plantacions de fruita dolça a Catalunya

query_builder   17 abril 2012 09:55

event_note Nota de premsa

El Departament d'Agricultura destinarà més de 5 milions d'euros a la reconversió de plantacions de fruita dolça a Catalunya

 
 
Així ho va comunicar al sector, el passat dijous, en el marc de la Taula sectorial de la fruita dolça
 
La de l’oví i el cabrum va analitzar el document de posicionament del DAAM i el sector agroalimentari català sobre la reforma de la PAC, i es va anunciar l’impuls d’un pla d’acció per a aquest sector per als propers 3 o 4 anys
 
D’altra banda, en la Taula de la mel es va presentar la convocatòria única conjunta dels ajuts al sector apícola per a aquest 2012 per tal d'agilitzar la tramitació administrativa
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) va presentar, el passat dijous, al sector de la fruita dolça les previsions dels plans per la reconversió  de plantacions de fruita a Catalunya per als anys 2012 i 2013, i ho va fer en el marc de la taula sectorial celebrada a la seu del DAAM a Lleida.
 
La Generalitat de Catalunya destinarà més de 5 milions d’euros als ajuts al pla de reconversió de plantacions de fruita dolça a Catalunya, per als anys 2012 i 2013. Aquests ajuts estan cofinançats al 50% amb el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. La seva finalitat és l’adaptació del sector de la fruita dolça de Catalunya a les exigències del mercat, arrencant les varietats obsoletes i plantant varietats noves més adaptades al territori i als mercats, per tal d’aconseguir un major equilibri entre l’oferta i la demanda, i dinamitzar i millorar la competitivitat del sector fructícola català.
 
En total, s’ha presentat a Catalunya 140 plans de reconversió de fruita dolça, 52 plans corresponents a productors associats a Organitzacions de Productors de Fruites i Hortalisses o a Associacions d’Organitzacions de Productors i 85 plans de productors individuals. En el marc d’aquests plans, 655 productors han sol·licitat reconvertir 1.436 hectàrees de fruita dolça. El termini per a  efectuar aquestes actuacions finalitza el 30 de juny de 2013.
 
Aquest pla és una ampliació del que es va iniciar l’any 2006 a Catalunya, que ha estat la comunitat autònoma que més superfície ha reconvertit a nivell de tot l’Estat, amb prop d’un 40% de la superfície total del conjunt estatal.
 
El nombre de sol·licituds d’aquesta nova convocatòria ha superat la superfície inicialment prevista i el Departament ha fet un esforç per a atendre el màxim possible d’aquestes sol·licituds.
 
La Taula Sectorial de la Fruita Dolça va estar presidida pel director general d’Agricultura i Ramaderia, Miquel Molins, al igual que la Taula Sectorial de la mel i la de l’oví i el cabrum, celebrades el mateix dijous, també a Lleida.
 
La taula de la mel també va comptar amb presència del director dels Serveis Territorials del DAAM a les Terres de l’Ebre, Pere Vidal, i amb la participació d’Unió de Pagesos, JARC i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), més les associacions d’apicultors de Catalunya, Girona, Lleida i Tarragona.
 
Un dels punts més rellevants a tractar va ser la previsió de convocatòria de les ordres d’ajut al sector apícola per a aquest 2012. En aquest sentit, des del DAAM es va informar que enguany s’ha previst una única convocatòria per tal d’agilitzar tots els tràmits administratius, convocatòria que inclourà les línies de prima a la pol·linització, millora de la producció i comercialització dels productes apícoles, i conservació de l’abella de la mel autòctona. El sector va coincidir a valorar positivament l’esforç del Departament en matèria pressupostària, en la que es manté l’aportació a les línies cofinançades des de Brussel·les, com és el cas de la línia de millora de la producció i comercialització dels productes apícoles, i aplica una reducció mínima a la prima de pol·linització.
 
Un altre dels temes que va encetar un extens debat fou el del programa sanitari apícola, en el que les disponibilitats pressupostàries per a enguany preveien una reducció del 20% inicial que s’ha vist continguda fins a un 10% gràcies al compromís del DAAM amb el sector apícola. En tot cas, el sector va valorar positivament el programa de control de la varroasi previst per a aquest 2012, en el que s’han inclòs moltes de les peticions fetes pels propis apicultors.
 
Pel que fa a altres problemàtiques que pateix el sector, aquest es va queixar de l’afectació de l’abellerol, davant de la qual cosa la majoria d’entitats van coincidir a reclamar una actuació més decidida per part de l’Administració, més enllà de les actuals primes compensatòries, actuació que no obstant es preveu difícil atès que aquest ocell està catalogat com a espècie protegida. Igualment, s’analitzà l’afectació que en algunes comarques té la Vespa velutina, abella invasora que causa danys a les abelles autòctones i davant la qual s’està portant a terme des del DAAM programes de control i seguiment puntuals.
 
Finalment, es va analitzar l’entrada en vigor del Reglament UE 1169/2011, en relació a la informació alimentària facilitada als consumidors, centrant-se en les indicacions que aquest Reglament estableix per a determinats aliments, com la mel. Així, es va analitzar el resultat del darrer Grup de treball de la mel de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA), els treballs de la qual tindran continuïtat properament.
 
D’altra banda, la taula sectorial agrària de l’oví i el cabrum va comptar, a més d’amb Miquel Molins, amb la presència dels directors dels Serveis Territorials del Departament a Lleida i a la Catalunya Central, Cristina Bosch i Josep de Planell, respectivament. En el decurs de la reunió, es va fer un repàs del document de posicionament del DAAM, consensuat amb tot el sector agroalimentari català, envers la propera reforma de la PAC, i en particular l’afectació que aquesta reforma pot tenir per al sector de l’oví i el cabrum de Catalunya. En aquest sentit, la subdirectora general de Gestió i Control d’Ajuts Directes, Ester Peña, va detallar les possibilitats que planteja el DAAM per tal que la proposta actual de reforma no resulti tan lesiva per als sectors de la ramaderia extensiva com l’oví i el cabrum, possibilitat que passa, en primera instància, per incrementar la bossa d’ajudes acoblades per tal de destinar-ne aquest import als esmentats sectors vinculant-ne els ajuts als caps de bestiar o a les UBM.
 
Una altra de les qüestions tractades va ser la de la convocatòria prevista d’ajudes al sector de l’oví i cabrum per aquest 2012, de la que se’n va fer un repàs de les diferents línies a convocar, els criteris i les previsions de dotació pressupostària. En aquest sentit, la majoria van coincidir a reclamar al Departament que faci les gestions oportunes per tal d’accelerar el pagament dels ajuts de línies pendents d’anys anteriors.
 
Finalment, el director general Miquel Molins va comentar que la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia està acabant d’ultimar un document sobre la viabilitat del sector de l’oví i el cabrum a Catalunya, que analitza a fons la situació actual i les perspectives de futur, i del que, un cop finalitzat, com va assenyalar Molins, l’objectiu és poder-ne elaborar un full de ruta o pla d’acció per als propers tres o quatre anys centrant-se en aquells aspectes que, de manera consensuada entre tot el sector i l’Administració es consideri que cal i es pot arribar amb garanties d’èxit. Totes les entitats van coincidir a valorar molt positivament la iniciativa, donant-se un marge de temps per a estudiar el document i fer les propostes pertinents abans d’iniciar el debat que haurà de culminar en la proposta de document de pla.