Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

El Departament d'Agricultura convoca els ajuts a les entitats d'assessorament agrari de Catalunya

query_builder   18 abril 2012 09:03

event_note Nota de premsa

El Departament d'Agricultura convoca els ajuts a les entitats d'assessorament agrari de Catalunya

 
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha convocat els ajuts destinats a les entitats d’assessorament agrari de Catalunya corresponents a l’any 2012, i n'ha modificat les bases reguladores aprovades mitjançant l’Ordre AAM/171/2011, de 19 de juliol, com va publicar ahir el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). El termini de presentació de sol·licituds és d’un mes.
 
L’assessorament és un servei d’assistència tècnica i empresarial a l’explotació agrària que contribueix a la millora de la seva competitivitat. Aquest servei identifica i proposa millores dels punts crítics de cadascuna de les activitats tècniques, econòmiques i mediambientals de les empreses agràries i les acompanya en la seva implantació.
 
El Govern de Catalunya ha apostat per un model mixt públic i privat que integra les entitats que realitzaven anteriorment tasques d’assessorament dins de la nova xarxa d’entitats d’assessorament agrari. Aquesta xarxa té un doble objectiu, d’una banda aprofitar al màxim el coneixement, experiència i proximitat al sector productiu de les entitats, i de l’altra potenciar els seus serveis amb el suport del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
 
El Decret 9/2012, de 17 de gener, relatiu al Sistema d’assessorament agrari de Catalunya, preveu l’establiment de mesures de foment per al Sistema d’assessorament entre les actuacions que ha de dur a terme el Departament.
 
Els ajuts regulats en l’Ordre publicada avui, per un import total de 235.902 euros, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), d’acord amb el que preveu el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2007-2013, i aniran a càrrec d'una partida pressupostària del DAAM per a l’any 2012, dotada amb un import màxim de 92.000 euros, la qual cosa suposa el 41% del finançament d’aquests ajuts. La resta de finançament, 56.097 euros, anirà a càrrec del FEADER, que representa el 23%, i 87.805 euros (el 36%) a càrrec del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. A més, s’estableix un import addicional estimat de 150.000 euros, a càrrec dels pressupostos del Departament per a enguany 2012 a aplicar en funció de les disponibilitats pressupostàries efectives. Aquest import suposa el 41% del finançament addicional. La resta, 84.146,30 euros, anirà a càrrec del FEADER i 131.707,30 euros a càrrec del Ministeri.
 
Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les entitats sense ànim de lucre i les cooperatives agràries, o en ambdós casos, les seves unions o federacions, inscrites en el Registre d’entitats d’assessorament agrari de Catalunya.
 
La mesura permet subvencionar la  creació de nous llocs de treball de personal tècnic dedicat a l’assessorament i l’adquisició de material destinat a la millora dels serveis d’assessorament, dins dels cinc primers anys d’inscripció de l’entitat en l’esmentat Registre. 
 
Actualment, un total de 91 entitats es troben inscrites en aquest Registre, posant a disposició de l’empresa agrària catalana una xarxa de gairebé 300 persones assessores.