Territori

Habitatge requereix a l'Ajuntament de Tarragona a obrir expedient als propietaris de l'habitatge sinistrat

query_builder   18 abril 2012 17:07

event_note Nota de premsa

Habitatge requereix a l'Ajuntament de Tarragona a obrir expedient als propietaris de l'habitatge sinistrat

La Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana ha instat aquest matí l’Ajuntament de Tarragona a obrir un expedient sancionador als propietaris de l’immoble del Camí de l’Àngel de Tarragona, on el passat dissabte van morir dues persones a causa de l’esfondrament del sostre del’habitatge. Així mateix, la secretaria d’Habitatge lamenta les declaracions efectuades per l’equip de Govern de l’Ajuntament de Tarragona i rebutja les acusacions sense fonament aparegudes als mitjans de comunicació.
 
Tant el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, com en la Llei 18/2007 del Dret a l’Habitatge, s’estableix que són les persones propietàries de terrenys construccions i instal·lacions les que estan obligades a complir els deures d’ús, conservació i rehabilitació. A més aquesta legislació estableix també que correspon als propietaris el deure de conservació i rehabilitació dels immobles d’habitatges. La Llei de l’Habitatge qualifica com a infracció molt greu en matèria de qualitat del parc  immobiliari (article 123.1.f)  “l’incompliment del deure de conservació i rehabilitació, si comporta un risc per a la seguretat de les persones o un incompliment d’un programa previ de rehabilitació forçós”.
 
Així mateix, segons aquesta legislació són els ajuntaments  els que estan obligats legalment a declarar l’estat de ruïna de les construccions, i si hi ha perill per a les persones són els responsables de desallotjar, apuntalar o enderrocar els immobles. És per això que, d’acord amb el criteri de subsidiarietat que regeix les relacions interadministratives establert als articles 7, 8 i 130 de l’esmentada Llei del Dret a l’Habitatge, la Secretaria d’Habitatge i Millora urbana insta l’Ajuntament de Tarragona a fer ús de les seves competències  sancionadores, aplicables en aquest cas. En cas contrari, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya podrà exercir-les de manera subsidiària.
 
Afirmar, doncs, que la Generalitat va deixar l’any 2011 sense ajuda per al lloguer a la família afectada pel sinistre és fals. Per ser perceptor d’un ajut per al lloguer cal tenir un contracte de lloguer del qual la família afectada no disposava, ja que ocupaven l’habitatge de manera il·legal. Així doncs, aquesta família no ha estat mai perceptora d’un ajut per al lloguer, ni per tràmit ordinari, ni dels que permanentment s’atorguen per a emergències. 
 
Entenem que la família, apuntada des de l’any 2010 al Registre de sol·licitants d’habitatges, hagués pogut tenir una llar diferent a la que ocupava si l’Ajuntament hagués activat els mecanismes que tenia a la seva disposició, com els pisos d’emergència social que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya convenia amb Ajuntaments. De fet, en l’actual marc del Pla de xoc, va ser l’ajuntament qui va rebutjar la sol·licitud de la família per presentar-la fora de termini.
 
Per altra banda, i referent a les inspeccions tècniques d’edificis (ITE), regulades per un Decret redactat i aprovat per l’anterior equip de Govern de la Generalitat,  “no és en cap calaix”, tal com s’ha manifestat des de l’Ajuntament de Tarragona, sinó que les inspeccions només afecten els edificis plurifamiliars. El sostre enfonsat i causant del sinistre es troba en un habitatge unifamiliar que, segons el Decret vigent, resta fora de l’aplicació d’aquestes inspeccions.
 
Entenem que les administracions, lluny d’enfrontar-se, o utilitzar estratègicament accidents que han costat vides humanes, hem d’unir esforços perquè situacions tan desgraciades no es repeteixin. En aquests casos és quan la ciutadania ens reclama a les administracions que actuem com un tot i que els donem solucions.
 
La secretaria d’Habitatge i Millora Urbana també vol expressar el més sentit condol pels familiars de les persones mortes en el sinistre. El govern esta treballant per pal·liar els efectes de la crisi econòmica que està abocant a moltes famílies a l’exclusió social residencial, amb tota la problemàtica que això comporta.
 

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 36