Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

El Departament d'Agricultura farà efectiu demà al pagament de 13,42 milions d'euros als productors de vaques alletants

També es farà efectiu un pagament complementari de l'ajut de pagament únic per un import d'1,95 milions d'euros

query_builder   19 abril 2012 10:11

event_note Nota de premsa

El Departament d'Agricultura farà efectiu demà al pagament de 13,42 milions d'euros als productors de vaques alletants

També es farà efectiu un pagament complementari de l'ajut de pagament únic per un import d'1,95 milions d'euros

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural farà efectiu demà divendres, 20 d’abril, el pagament dels ajuts a la ramaderia: prima de vaques alletants i bestreta a la prima de sacrifici de bovins, per un import total de 13.423.886,31 euros.
 
El mateix dia també es farà un pagament complementari de l’ajut de pagament únic de la campanya 2011 per un import d’1.949.038,91euros. Aquest pagament es realitza d’acord amb els drets disponibles per aquesta campanya, un cop incorporats els drets/imports provinents de la Reserva Nacional 2011.
 
L’objectiu dels ajuts directes, que formen part del primer pilar de la PAC, és la millora i el suport a la renda de les explotacions agràries per tal d’evitar l’abandonament de terres i, en conseqüència, la despoblació del medi rural.
 
·        Prima de vaques alletants:
 
-          Objectiu: manteniment dels ramats de vaques destinades a la cria de vedells per la producció de carn.
-          Import: 8.384.576,12 euros
-          Beneficiaris: 1.278 productors
-     Import de l’ajut: 186 euros/cap
-          Distribució del pagament per demarcació territorial:
 
DEMARCACIÓ
BENEFICIARIS
IMPORT PAGAT (euros)
CATALUNYA CENTRAL
443
3.195.845,34
LLEIDA
422
2.563.118,65
BARCELONA
22
102.035,75
GIRONA
372
2.398.242,50
TARRAGONA
5
14.056,15
TERRES DE L'EBRE
14
111.277,73
TOTAL
1.278
8.384.576,12
 
 
·        Prima pel sacrifici de bovins:
 
-          Objectiu: manteniment de la renda dels productors de bestiar vaquí, quan els seus animals es sacrifiquin a l’interior de la UE o s’exportin vius a un país tercer.
-          Import: 5.039.310,19 euros
-          Beneficiaris : 3.720 productors
-          Els imports unitaris corresponents són:
 
                        - 46,50 euros bovins fins a  8 mesos
                        - 26,40 euros bovins a partir de 8 mesos
 
S’ha pagat en aquesta bestreta el 60% de l’import unitari i s’han aplicat els factors de correcció següents: 0,48819003 per superació del límit nacional de bovins primables i 0,45334550 per superació del límit pressupostari estatal fixat per la Unió Europea.
 
-          Distribució del pagament per demarcació territorial:
 
DEMARCACIÓ
BENEFICIARIS
IMPORT PAGAT (euros)
CATALUNYA CENTRAL
926
1.082.073,69
LLEIDA
1.621
2.445.294,82
BARCELONA
201
372.588,57
GIRONA
898
983.746,78
TARRAGONA
37
124.005,00
TERRES DE L'EBRE
37
31.601,33
TOTAL
3.720
5.039.310,19.
 
 
·        Pagament Únic (complementari):
 
-          Import: 1.949.038,91 euros
-          Beneficiaris: 295 productors
-          Distribució del pagament per demarcació territorial:
 
DEMARCACIÓ
BENEFICIARIS
IMPORT PAGAT (euros)
CATALUNYA CENTRAL
27
330.787,19
LLEIDA
122
826.196,85
BARCELONA
22
239.524,24
GIRONA
36
215.293,64
TARRAGONA
26
116.421,95
TERRES DE L'EBRE
62
220.815,04
TOTAL
295
1.949.038,91