Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

El Departament d'Agricultura convoca els ajuts a la millora de la transformació i comercialització dels productes agraris

query_builder   20 abril 2012 15:12

event_note Nota de premsa

El Departament d'Agricultura convoca els ajuts a la millora de la transformació i comercialització dels productes agraris

 
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha convocat els ajuts a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris 2012 i n’ha aprovat les bases reguladores, com publica avui el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). El termini de presentació de les sol·licituds és d’un mes.
 
Es tracta de seguir apostant per fomentar aquesta millora mitjançant subvencions a les inversions per tal d’aconseguir el desenvolupament d’una indústria agroalimentària moderna i competitiva en la qual es prioritzi la transferència de coneixements, la innovació i l’aplicació de noves tecnologies, la qualitat i la seguretat de la cadena alimentària, i una correcta gestió mediambiental, i així materialitzar noves possibilitats de comercialització dels productes agraris. Aquest objectiu es troba reflectit en la mesura 123 del Programa de Desenvolupament Rural (PDR).
 
Els ajuts que preveu l'Ordre publicada avui, per un import total de 28,2 milions  d'euros, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA) i pel Departament, d’acord amb el PDR 2007-2013. El 35,04% del pressupost total de l’ajut correspon a l’aportació del DAAM, amb caràcter plurianual, que serà d’un import màxim de 9,9 milions euros, i la resta anirà a càrrec del fons FEADER i del Ministeri.
 
L’objecte dels ajuts que estableix l’Ordre és el foment dels projectes d’inversió a Catalunya destinats a la millora dels processos de transformació i/o comercialització dels productes inclosos a l’annex I del Tractat de funcionament de la UE, excepte els de la pesca, d’acord amb els objectius del PDR.
 
Aquests ajuts tenen caràcter de subvenció directament aplicable als imports de les inversions i despeses derivades de les actuacions objecte de l’ajut. L’import d’inversió subvencionable no pot superar els 5 milions d’euros per persona beneficiària, excepte en el cas de fusió de cooperatives agràries o per a grups cooperatius o cooperatives de segon grau, amb l’objecte de guanyar dimensió. El percentatge de subvenció màxima que es concedirà a un projecte serà del 20% del pressupost aprovat. En el cas de les pimes es pot incrementar en els percentatges acumulables que fixa l'Ordre publicada avui, que també estableix les inversions subvencionables, tant materials com no, i les que no ho són, així com els límits segons els diferents tipus.