Empresa i Treball

OCUPACIÓ

La sinistralitat laboral a Catalunya baixa un 18,21% durant el primer trimestre de 2012

query_builder   20 abril 2012 13:11

event_note Nota de premsa

OCUPACIÓ

La sinistralitat laboral a Catalunya baixa un 18,21% durant el primer trimestre de 2012

  • Durant aquest període, s’han reduït els accidents lleus (-18,23%), greus (-17,06%) i mortals (-4,55)
 
  • Es manté la tendència a la baixa registrada en els darrers anys de tots els accidents de treball independentment de la gravetat de les lesions que determinen
 
 
Durant el primer trimestre del 2012, el número d’accidents laborals s’ha reduït un 18,21% en comparació amb el mateix període de l’any anterior. Aquesta reducció s’ha registrat en tots els accidents: lleus (-18,23%), greus (-17,06%) i mortals (-4,55). D’aquesta manera es manté la tendència a la baixa de tots els accidents de treball independentment de la gravetat de les lesions que determinen.
 
El director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, Ramon Bonastre, ha manifestat avui que “les dades són positives però sempre és lamentable que hi hagi accidents de tot tipus, i el nostre compromís i la nostra feina com a autoritat laboral és seguir treballant i lluitant conjuntament amb els agents socials perquè baixin les xifres”
 
 
ACCIDENTS LLEUS, GREUS I MORTALS REGISTRATS A CATALUNYA
PRIMER TRIMESTRE 2012
 
 
Primer trimestre 2011
Primer trimestre 2012
% de variació
Lleus
25.311
20.696
-18,23%
Greus
     170
     141
-17,06%
Mortals
       22
       21
-4,55%
Totals
25.503
20.858
-18,21%
 
 
Els accidents laborals durant el primer trimestre de 2012 es van reduir en tots els sectors. La construcció va ser el sector on més es va reduir la sinistralitat   (-34,38%), seguida de la indústria (-18,81%), els serveis (-14,30%) i l’agricultura (-7,41%).
 
 
En relació a les malalties professionals, durant els tres primers mesos d’enguany es van comunicar un total de 987 malalties professionals, el que suposa un increment del 0,41% respecte el mateix període del 2011.
 
 
Accidents laborals mortals
 
Pel que fa als accidents laborals mortals en jornada, dels 21 registrats a Catalunya en aquest període, el 38,1% (8) van ser per causes no traumàtiques —vessaments cerebrals,  infarts i altres patologies— i el 61,9% (13) per causes traumàtiques —quedar aixafat, atrapat, xocs o cops, ofegament, quedar sepultat, entre d’altres—.
 
 
Es manté la tendència a la baixa en els índexs d’incidència
 
 
Entre els mesos d’abril del 2011 i març del 2012, l’índex d’incidència de sinistralitat  laboral (*) —nombre d’accidents per cada 100.000 persones afiliades a la Seguretat Social— a Catalunya es va reduir en un 4,57% respecte l’any 2011. En aquest període s’han reduït tots els índex d’incidència tant dels accidents lleus, que va baixar un 4,58%; en la incidència d’accidents laborals greus, que es va reduir en un 3,74%; i en els mortals, que va baixar un 0,64%.
 
 
(*) Els índexs d’incidència són la dada més adequada per fer el seguiment de l’evolució de la sinistralitat, perquè eliminen l’efecte distorsionador que produeix en les xifres absolutes els canvis en el volum de la població ocupada que hi ha al llarg dels anys.
 
 
 
EVOLUCIÓ DELS ÍNDEXS D’INCIDÈNCIA D’ACCIDENTS LLEUS, GREUS I MORTALS REGISTRATS A CATALUNYA
Període  2008 – abril 2011 / març 2012
 
 
2008
2009
2010
2011
Abril 2011- Març 2012
Lleus
5.255,11
4.312,02
4.074,62
3.643,76
3.476,78
Greus
41,60
30,93
29,88
27,22
      26,20
Mortals
3,76
4,12
2,51
3,1
        3,08
Total
5.300,47
4.347,06
4.107,06
3.674,09
3.506,06
 
 
 
Pel que fa als accidents en jornada de treball amb baixa mèdica a Catalunya, l’índex d’incidència total ha baixat un 4,79%.
 
 
Continua la tendència a la baixa de tots els accidents de treball
 
Ens els darrers anys, la tendència mostra que el risc de patir un accident de treball a Catalunya es va reduint. En aquest sentit, hi ha una clara tendència a la baixa de tots els accidents de treball independentment de la gravetat de les lesions que determinen.
 
 
Adjuntem nota amb gràfics
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3  

Fitxers adjunts

Nota amb gràfics

Nota amb gràfics
PDF | 156

El director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, Ramon Bonastre, en l'acte de presentació del balanç.

El director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, Ramon Bonastre, en l'acte de presentació del balanç.
JPG | 1790

Declaracions del director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, Ramon Bonastre.

Declaracions del director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, Ramon Bonastre.
WAV | 839