Delegació a l'Alt Pirineu i Aran

El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural visita l'Alt Urgell

query_builder   23 abril 2012 12:26

event_note Nota de premsa

El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural visita l'Alt Urgell

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, acompanyat del director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, Domènec Vila, i de la directora dels Serveis Territorials del Departament a Lleida, Cristina Bosch, va inaugurar, el divendres 20 d’abril de 2012, les instal·lacions eqüestres de l’Escola de Capacitació Agrària del Pirineu (ECAP), situades a la Finca les Colomines-Bellestar, a Montferrer i Castellbò (Alt Urgell). Pelegrí va visitar les noves instal·lacions de l’explotació eqüestre, que compten amb quadres, boxes, 2 pistes i una sínia, i també la resta d’instal·lacions de l’ECAP (explotació agropecuària, sala de formatgeria, aules i residència).
 
Tot seguit, Josep Maria Pelegrí, juntament amb l’alcalde de la Seu d’Urgell, Albert Batalla, i el de Montferrer i Castellbò, Jordi Calvet, van signar un conveni de col·laboració per a l’impuls i el foment de la formació i l’activitat eqüestre en aquesta Escola. L’objecte de l’acord és, doncs, l’impuls de la formació eqüestre a Catalunya, mitjançant el trasllat de l’activitat formativa que s’impartia a l’Escola de Capacitació Agrària Eqüestre de l’Hospitalet de Llobregat a l’Escola de Capacitació Agrària del Pirineu i dotar-la de les instal·lacions i de la infraestructura necessària per tal de desenvolupar de forma adequada els activitats eqüestres.
 
Així, el DAAM es compromet a traslladar-hi l’activitat formativa eqüestre que es desenvolupa en l’esmentat centre de l’Hospitalet de Llobregat a l’ECAP, que posarà a disposició els recursos disponibles en l’actualitat, recursos humans i materials (èquids i materials complementaris per al desenvolupament de l’activitat) necessaris per a desenvolupar i potenciar l’activitat en formació, transferència tecnològica, innovació i emprenedoria en l’àmbit de les activitats eqüestres. A més, el Departament integrarà les activitats que es desenvolupin en l’àmbit eqüestre en la seva Guia d’Innovació que inclou el programa de formació agrària i el Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT); impulsarà les activitats eqüestres a Catalunya, amb una especial atenció a les necessitats específiques de les comarques dels Pirineus; i fomentarà la participació de l’Escola en activitats firals, turístiques i esportives que s’organitzin al territori per tal de donar a conèixer la seva oferta i millorar en la qualitat dels esdeveniments en què participi.
 
Per la seva banda, l’ajuntament de la Seu d’Urgell es compromet, pel conveni signat avui, a fer-se càrrec de les obres d’adequació de l’ECAP per a poder acollir les activitats que es desenvolupin en l’àmbit eqüestre, per un import màxim de 15.000 euros; impulsarà les que es duguin a terme en aquesta matèria al centre així com la promoció econòmica de l’àrea d’influència de la Seu d’Urgell mitjançant la promoció de les accions agropecuàries i turístiques fomentant les activitats eqüestres; i autoritzarà la presència d’un representant de l’ECAP en el Consell Escolar Municipal de la Seu d’Urgell com a convidat amb veu i sense vot atès que es tracta d’un centre educatiu situat fora del municipi.
 
Finalment, l’ajuntament de Montferrer i Castellbò es compromet en aquest conveni a: atorgar tots els permisos i llicències necessaris per a poder dur a terme les obres i l’activitat sempre que es compleixi els requisits legals; impulsar tant les activitats que es desenvolupin en l’àmbit eqüestre en el marc de l’ECAP com la promoció econòmica de l’àrea d’influència d’aquest municipi a través de la promoció d’accions agropecuàries i turístiques fomentant les eqüestres; i bonificar la quota dels tributs que meriti la construcció i la posada en funcionament de l’Escola en el percentatge màxim que permeti la normativa sobre hisendes locals.
 
Val a dir que una comissió de seguiment vetllarà pel compliment del conveni i de les actuacions que s’hi contemplen, alhora que concretarà, en el seu cas, les actuacions a desenvolupar a l’empara del mateix, assegurarà l’intercanvi d’informació entre les parts, establirà les normes en relació a la divulgació, difusió i publicitat de les actuacions es desenvolupin, i resoldrà qualsevol dubte o diferència que es plantegi sobre la interpretació o aplicació de l’acord signat.
 
Posteriorment, el Conseller va inaugurar la millora del camí de La Vansa i Fórnols, una actuació que afecta una longitud de vint quilòmetres, ha suposat una inversió d’1,39 milions d’euros i beneficia més de 1.200 persones de 10 nuclis.
 
El conseller Pelegrí va visitar, durant la tarda del divendres, l’empresa CADI SCCL, a la Seu d’Urgell on es va reunir amb el Consell de Direcció.