Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

El Departament d'Agricultura convoca els ajuts per a actuacions a la zona d'influència del Parc d'Aigüestortes

query_builder   24 abril 2012 14:40

event_note Nota de premsa

El Departament d'Agricultura convoca els ajuts per a actuacions a la zona d'influència del Parc d'Aigüestortes

 
 
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha convocat els ajuts per al finançament d’actuacions a la zona d’influència socioeconòmica del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 2012, i n’ha aprovat les bases reguladores, com publica avui el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). El termini de presentació de sol·licituds és d’un mes.
 
La dotació màxima de les subvencions previstes en aquesta convocatòria és de 744.132,50 euros, a càrrec del pressupost del Departament per a enguany. S’estableix un import addicional estimat de 100.000 euros a aplicar en funció de les disponibilitats pressupostàries efectives.
 
L’objecte dels ajuts és finançar actuacions que contribueixin al desenvolupament sostenible de les poblacions de la zona d’influència socioeconòmica del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
 
Les actuacions subvencionables abasten des d'iniciatives públiques tendents a la modernització de les infraestructures urbanes, periurbanes i rurals destinades a l’ús general, així com a la diversificació i millora dels serveis prestats per l’Administració Local, quan guardin una relació directa amb les finalitats i objectius que estableixen les normes de declaració del Parc nacional o els seus instruments de planificació; a altres per a la conservació o restauració del patrimoni natural, sempre que presentin un manifest valor ecològic a escala local, o del patrimoni arquitectònic, així com aquelles que contribueixin a la recuperació de la tipologia constructiva tradicional, sempre que es demostri que presenten un manifest valor historicoartístic o cultural.
 
També són subvencionables iniciatives públiques o privades orientades a eliminar qualsevol tipus d’impacte sobre els valors naturals o culturals que justificaren la creació del Parc nacional o a garantir la compatibilitat de les activitats i els usos tradicionals amb la finalitat i objectius del Parc; així com iniciatives privades per a endegar activitats econòmiques relacionades amb el Parc, o per al manteniment o la recuperació de la tipologia constructiva tradicional dels edificis que constitueixen la primera residència dels seus propietaris (exclosos els de nova construcció) o que tenen un ús directament relacionat amb l’activitat productiva associada al sector primari.
 
Els ajuts tenen caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per les actuacions descrites en l'Ordre publicada avui.